Hitközségi tudósítások

Írta: Gadó János - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

A Budapesti Zsidó Hitközség képviselőtestületi ülése

A közgyűlést a gyengélkedő Kéri László elnök távollétében Beer Iván, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) elnökhelyettese nyitotta meg. Ugyancsak Beer Iván olvasta föl igen gyors ritmusban Kéri László megnyitó beszédét. Ebben az elnök méltatta az elmúlt év eredményeit – elsősorban a Dohány utcai zsinagóga még folyamatban lévő felújítását, valamint az Uzsoki utcai, nyolcvanágyas kórház megnyitását -, majd külön a közgyűlés figyelmébe ajánlotta és méltatta Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató áldozatos munkáját.

Ezután Zoltai Gusztáv számolt be a BZSH elmúlt egy esztendejéről, elsősorban a gazdálkodás szempontjait helyezve előtérbe.

Elmondta, hogy ismét megnyitották a zsidó múzeumot – természetesen nem a régi kincsekkel -, és utalt arra, hogy a rablás ügyében folyó nyomozás vezetője optimista hangon nyilatkozott.

Ismertette, milyen forrásokból gazdálkodhat a BZSH. Ezek: az állami támogatás, a JOINT-tól kapott juttatás, az adományok és a BZSH gazdálkodása (pl. ingatlanok kiadása).

Felsorolta mindazon intézményeket, amelyeket az elmúlt évben részben vagy teljes egészében felújítottak. Ezek között voltak zsinagógák, hitközségi székházak, temetők, iskolák, kórház és szociális intézmények.

Elmondta, hogy támogatták a hitéletet (szükség esetén a 10 fős minjanhoz hiányzó imádkozok kiküldésével, macesszel), a lemez és könyvkiadást valamint a Goldmark kórust. Támogatják az Új Élet című lap megjelenését is.

Végül szólt a Révai utcai közösségi házról, amely a jelenlegi ütemezés szerint június végén nyílik meg. Ebben nem csak a hitközség intézményeinek egy része kap majd helyiséget, hanem a többi, zsidó szervezetek is, és itt lesz a zsidó oktatási intézmények diákjainak 50 fős kollégiuma is. A közösségi ház működését egy kuratórium felügyeli majd, amely a zsidó közélet ismertebb személyiségeiből állnak – fejezte be mondandóját Zoltai Gusztáv a nagyobbrészt idős emberekből álló hallgatóság előtt.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének képviselőtestületi ülése

A közgyűlést Feldmájer Péter a Magyarországi Zsidó Hit községek Szövetségének (MAZSIHISZ) elnöke nyitotta meg, aki – hivatali elődjeitől eltérő módon – elsősorban a magyar közélet zsidó vonatkozású eseményeivel, mindenekelőtt az antiszemitizmussal és az erre adott válasszal foglalkozott. Úgy ítélte meg, hogy átmeneti csillapulás után ez év elején ismét újult erővel indult meg a támadás a zsidóság ellen, a parlamentben, az újságokban, tévében, rádióban és az utcán is.

,,A tévé egyes műsorai visszatérően antiszemita jellegű kifejezéseket használtak, olyan műsorokat sugároztak, amelyek alkalmasak voltak a zsidósággal szembeni ellenérzés felkeltésére… A rendelkezésünkre álló valamennyi eszközzel felléptünk ezen jelenségek ellen… Némi eredményt értünk el, hiszen a tévében csökkentek az ilyen megnyilatkozások, bár a jól bevált recept szerint az antiszemitizmust rögtön anticionista jelmezbe bújtatták…

A választások első fordulója világosan megmutatta azt, hogy az állampolgárok túlnyomó többsége nem vevő az ilyen nézetekre… Nem sikerült tehát a szélsőjobboldal álma, hogy a zsidókérdést a társadalmi viták középpontjába emelje.

Ezek a történések igazolták a MAZSIHISZ vezetésének elmúlt három évben követett irányvonalát, mert mi mindig is úgy tartottuk, hogy a magyar társadalom jobbik részét kell aktivizálnunk… Soha nem tekintettük ezért az egész társadat mat zsidóellenesnek, mint ahogyan az azt képviselő magyar kormányt sem, dacára a szélsőjobboldallal szembeni elnéző magatartásának.

Nincsenek, nem lehetnek preferált pártjaink, még ha egyénileg nyilván mindenkinek meg is lehet a saját véleménye.

Továbbra is vállalni kívánjuk a zsidóság általános érdek képviseletét, dacára annak, hogy zsidó körökből ezt többen támadják. Nem állítjuk, hogy a zsidóság kizárólagos képviselői volnánk, de úgy hisszük, a leghatékonyabban mi tudjuk ellátni ezt a feladatot, mert a mi hangunk a legsúlyosabb… Akik ezt a szerepet vitatják, azért, hogy a saját súlyukat növeljék… az általános zsidó érdekekkel szemben lépnek fel…”

Feldmájer Péter után Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató szólt a MAZSIHISZ 1993. évi gazdálkodásáról. (Mi­után az jelentős részben egybeesik a BZSH-ről már elmondottakkal, ezeket itt nem ismételjük meg.)

Ismertette harminc vidéki település nevét, amelyekben a hitközség hozzájárult valamely zsidó intézmény vagy emlék hely felújításához. Öt vidéki városban, ahol egykor államosított ingatlant igényeltek vissza, a hatóságok igényüket elfogadták. A MAZSIHISZ rendszeresen támogatja kilenc város (köztük Nagyvárad) hitközségét, egyszeri támogatást nyújtott hat vidéki város közösségének.

Befejeződött a hitközség balatonfüredi üdülőjének rekonstrukciója. Jelenlegi állapotában egy háromcsillagos szállodának felel meg. Az árak ennek megfelelőek. Az üdülő már várja a vendégeket.

A MAZSIHISZ hiányát az 1993-as évben a BZSH többletei fedezték, 1994. évre meg kell találnunk a hiány fedezetét, ingatlanok értékesítésével, hasznosításával – mondotta végül Zoltai Gusztáv.

Címkék:1994-06

[popup][/popup]