Hírvilág

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

SANTA MONICA Kalifornia legnagyobb rádióállomása és a Na­tional Yiddish Book Center közö­sen indított zsidó írók és költők műveiből tizenhárom adásból álló sorozatot. A szerzők között van Sólem Áléchem, Iszaak Babel, Grace Paley, Philip Roth. A verse­ket, novellákat, regényrészieteket népszerű színészek, mint például a nálunk is ismert Walter Matthau olvassák fel. A műsor az Interne­ten is elérhető: www. k.c.r. v. org/b/ jss/ntm.

BONN A természettudományokat művelő Max Planck Társaság, a né­met tudósok legtekintélyesebb kö­zössége először tüntetett ki Harmack-éremmel nem hazai sze­mélyt. A díjban a rechovoti Weizmann Intézet immunológus pro­fesszora, Michael Sela részesült.

LONDON Az Institute for Jewish Policy and Research (Zsidó Politika és Kutatások Intézete) ebben az évben megjelent tanulmánya köz­li, hogy amíg fél évszázaddal ez­előtt Nagy-Britanniában négyszázezer zsidó élt, ma már csak ennek háromnegyede. A százezres veszteség elsődleges oka – állapítja meg a tanulmány – a vegyes házas­ság, ugyanis a negyven éven aluli zsidó férfiak 40 százalékának, az ugyanolyan korú nők negyedének keresztény a házastársa. És bár je­lenlegi létszámával Angliáé még mindig Európa egyik legnépesebb közössége, jövője bizonytalan.

A fenti tanulmánnyal szinte egy időben megjelent dr. Jonathan Ro­main rabbi Amíg a hit elválaszt cí­mű könyve is hasonló kérdést tesz fel: ha folytatódik a környezetbe való beolvadás, lesz-e zsidó a jövő Európájában? Mind a két írás véde­lemként a valláshoz való szigorúbb ragaszkodást, a közösségi élet erő­sítését jelöli meg kapaszkodóként.

SANTA FE Az USA New Mexico államában sikeresen próbálták ki az Israel Aircraft Industries által ki­fejlesztett, viszonylagosan olcsó lézer elhárító-fegyvert, amellyel a Katyusa rakétákat lehet megsem­misíteni. Kiszivárgott hír szerint az izraeli hadiipar jelenleg az inter­kontinentális rakéták elhárításán dolgozik.

NEW YORK Ami az ortodox és a konzervatív (a magyar neológia nemzetközi megfelelője) zsidóság körében elképzelhetetlen, az az amerikai reform-zsidóknak egyre megszokottabb dolog: a rabbi összead olyan házasulandókat is, ahol az egyik fél nem zsidó. Becs­lések szerint az amerikai reform-­rabbik egyharmada hajlandó a zsi­dó hagyománnyal nehezen össze­egyeztethető ceremóniára. Ha a közösségek meg akarják tartani hí­veiket, el kell fogadniuk a vegyes házasságot. Így ők is nyomás alá helyezik a rabbikat, hogy működ­jenek közre az ilyen házasságköté­seknél – esetleg egy keresztény pap társaságában.

OTTAWA A Kanadában élő, né­met nemzetiségű Ernst Zündel, a holocaust tagadásának nemzetkö­zileg ismert „szakértője”, akit a né­met kormány döntése meggátolt abban, hogy az Interneten ter­jessze nézeteit, most amerikai se­gítséget kapott. Több nagyhírű egyetem, köztük a Massachusetts Institute of Technology vagy a Stanford, fölajánlották számára In­ternet-állomásukat. Az említett in­tézmények nem értenek egyet Zündel nézeteivel, csupán az ellen tiltakoznak ily módon, hogy valaki az információk szabad áramlását korlátozza az Interneten.

ATHÉN Emlékművet avattak Mordocheos Frizis ezredes tisztele­tére, aki 1945 előtt a legmagasabb rangú tiszt volt a görög hadsereg­ben, és 1940-ben, a németek elle­ni harcban esett el. A gyászünnep­ségen részt vett a görög hitközség vezetősége és a hadügyi minisztérium küldöttsége.

A NAGY HOLOCAUST- SHOW Két angol rendező, Andy Saunders és Richard Wolfsohn a ma oly divatos multimédiashow-t választotta eszközül, hogy a holo­caust szörnyűségeivel még egyszer megrendítse a nézőket. Lángoló Dávid-csillagok, égő horogkeresz­tek, náci nagygyűlések archív fel­vételei, klasszikus zene, rockzene, magyar népzene, dzsessz, jiddis dalok, Hitler-beszédek, zsinagógák romjai, majd a legvégén Káddist mondó rabbi – mindez egyidejű­leg, három színpadon: a rendezők ekképp gondoskodnak róla, hogy a közönséget lehetőleg minden ér­zékszervén keresztül bombázzák a náci korszak rémségeivel. A rendezőpáros a technikai lehetőségek­kel élve azonban a fasiszta propa­ganda vonzó, csábító voltát is be­mutatja, hadd érezzék át a nézők, mitől vadult meg fél Németország hatvan évvel ezelőtt. Éppen ez a szupershow fő témája: milyen könnyen használható ki, korrumpálha­tó a jóhiszeműség. „A néző a ben­ne magában lakozó sötétséggel szembesül” – mondja az egyik ren­dező. A több százezer fontot föl­emésztő szuperprodukciót már bemutatták Bécsben és Berlinben. A német közönség az előadás után döbbent csendben ült, „majd bűn­tudatosan oldalgott el az előadás helyszínéről” – írta tudósításában az Evening Standard című brit lap.

Címkék:1996-04

[popup][/popup]