Hírvilág

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

USA: 250 EZER FEKETE BŐRŰ ZSIDÓ Döntő többségük leszármazottjai azoknak az egykori rabszol­gáknak, akik zsidó gazdáik vallását vették fel; kisebb észük vegyes házasságból született vagy maguk tértek be. Na­gyon sokan élnek közülük Harlemben, New York fekete városrészében, ottani zsinagógájuk a legismertebb, de ugyancsak híres a New York államban fekvő Queens orto­dox néger jesivája. Fehér hittestvéreiktől elszigetelve él­nek, nincsenek közös templomaik, vallási, társadalmi szer­vezetük. Ezen kíván változtatni több fehér és fekete hitköz­ség, ezért a közeljövőben közös tanácskozást tartanak.

NÉMETORSZÁGI BEVÁNDORLÓK A Jüdische Korrespondenz közlése szerint a németországi zsidóság az elmúlt évek bevándorlásai segítségével elérte a 60 ez­res létszámot, és ezzel a világban található zsidó közös­ségek 14. helyét foglalta el. A felmérésből az a sokatmon­dó adat is kiderül, hogy a németországi zsidók 70 száza­léka tud oroszul. (Köztudomású, hogy a FÁK államaiból betelepülő zsidók a repatriáló német származásúakkal azonos támogatást kapnak.)

KÉT EMLÉKMŰ AUSZTRIÁBAN Emléktáblát he­lyezett el Bécs XV. kerületének önkormányzata a Goldschlagstrasse egyik épületén. Azon, amelyben 1944 jú­niusától 1945 áprilisáig 500 Magyarországról elhurcolt kényszermunkás dolgozott, és akiknek többségét a város felszabadítása előtt meggyilkolták. Az eseményen részt vett Paul Eisenberg főrabbi, Paul Gross udvari tanácsos, a Bécsi Zsidó Hitközség elnöke, Michael Haupl, a kerület polgármestere. Grazban újból felállították az 1. világhábo­rú zsidó hősi halottainak a náci uralom alatt elbontott emlékművét, amelyen 85 név szerepel. A helyreállításról hírt adó Dávid című osztrák zsidó lap azt is közli, hogy az 1914-18-as háborúban a Monarchia hadseregének kato­nájaként 300 ezer zsidó harcolt.

QUÉBECI ZSIDÓK A SZAKADÁS ELLEN

A francia többségű tartomány százezer fős és nagyobb­részt angol ajkú zsidósága Kanada-párti – közölte a Kana­dai Zsidó Kongresszus québeci tagozatának elnöke. A zsi­dók egyrészt az angol nyelv háttérbe szorulásától tartanak a francia tartomány függetlenné válása esetén, másrészt a toleráns kanadai hagyományokhoz ragaszkodnak a jóval türelmetlenebb québeci szeparatizmus ellenében.

A SZÉLSŐJOBBOLDALI OLASZ NEMZETI SZÖVETSÉG, a tavalyi olaszországi választások egyik győztese, amely szellemi elődei között tartja számon Mus­solinit is, a római zsidóság deportálásának ötvenkettedik évfordulóján négytagú delegációt menesztett Auschwitzba. A párt egyebek közt e gesztussal is igyekszik lemosni ma­gáról az antiszemitizmus vádját (amelyre az elmúlt idők­ben bőven adott okot), mert e nélkül nehezen kerülhet be a „szalonképes” politikai mozgalmak sorába.

Címkék:1995-12

[popup][/popup]