Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

AZ OSZTRÁK SZABADSAGPART ES A ZSIDÓK Az ausztriai vá­lasztásokon nagy sikert aratott osztrák Szabadságpárt zsidó és izraeli kapcso­latokkal is rendelkezik. A párt – amelynek Európa-parlamenti képviselője a zsidó író és publicista Peter Sichrowsky – éppen az írónak köszönhetően iz­raeli támogatókra is szert tett. Mint arról az izraeli Jom Hasisi nevű lap hírt adott, körülbelül fél évvel ezelőtt – Sichrowsky kérésére – négy izraeli rabbi jókívánságait küldte Haidernek. A gratulációt végül is csak Jichak Halberstadt és Baruch Adler rabbik ismerték el, és ők is a zsidók ausztriai bizton­ságának biztosításával magyarázták tettüket. A világ zsidóságát és Izraelt je­lenleg ugyanaz a dilemma osztja meg, mint amely már jól ismert a zsidó tör­ténelemből: anti-antiszemita kampányt kelteni és nyomást gyakorolni, vagy – félve ennek esetleges kontraproduktivitásától – valamilyen dialógust folytatni a még mindig több ezer zsidó lakosnak otthont adó Osztrák Köztársaság egyik legnagyobb pártja vezetőivel. Ausztria, mely felejteni kívánja a náci bű­nöket, komoly nemzetközi nyomás alá kerülhet. A zsidó állam – az esetleges kivándorlás előkészítése érdekében – mindenesetre már különleges Szochnut-megbízottat küldött az országba.

A másik, ezzel és az izraeli politikai kultúrával összefüggő hír az, hogy Meir Porus, az Egyesült Tóra Judaizmus párt parlamenti képviselője az izraeli kor­mányt vádolta meg azzal, hogy ugyanazzal érvel az ultraortodoxok ellen, mint ahogy Haider is vádolja a különféle harmadik világbeli országokból érkezett bevándorlókat: sok gyereket vállalnak és felveszik az állami segélyeket.

OROSZ-ZSIDÓ NAGYVÁLLALKOZÓ KÍSÉRI FIGYELEMMEL A LETARTÓZTATOTT 13 IRÁNI ZSIDÓ SORSÁT Vlagyimir Guszinsz­kij orosz-zsidó iparmágnás és közösségi vezető (az általa alapított és finanszí­rozott Orosz Zsidó Kongresszus elnöke) megszerezte magának és egyik televízió-csatornájának a jogot és a támogatást, hogy jelen legyen a tavasszal letar­tóztatott és kémkedéssel vádolt 13 iráni zsidó tárgyalásán. Guszinszkij jelen­lététől, akit egyébként mind az orosz, mind az iráni, mind az izraeli kormány támogat, azt várják, hogy „tisztességes” per lesz. Guszinszkij, aki még május­ban találkozott Mehdi Safarival, az Iráni Iszlám Köztársaság moszkvai nagykö­vetével és – az orosz zsidóság nevében – aggodalmát fejezte ki a letartóztatá­sok miatt, az orosz illetékesektől is támogatást kapott.

Guszinszkij, aki többek között az első függetlenné vált és az egyik legnézet­tebb orosz televízió-csatorna, az MTV tulajdonosa, taktikusan használta ki zsi­dóságát, orosz mivoltát (Oroszországnak jók a kapcsolatai Iránnal) és médiacézári befolyását.

VITA RONALD S. LAUDER ÉS ARIEL SARON KÖZÖTT A legnagyobb amerikai zsidó szervezeteket magába tömörítő testület (Nagy Amerikai Zsidó Szervezetek Elnökeinek Konferenciája) elnöke, Ronald S. Lauder meg­védte azokat az új irányelveket, melyek bizalmasabban kezelnék a testület tárgyalásait, és büntetnék azokat, akik eltérnek a konferencia politikájától. Az új, az eddiginél jóval aktívabb és önállóbb politizálásra készülő testület maga­tartására jó példa, hogy a Lauder által vezetett és rendkívül befolyásos csoport bele kíván szólni – többek között – a palesztin-izraeli tárgyalásokba is azzal, hogy a PFSZ egyik frontemberét, Saeb Erakatot látogatásra invitálta. A Likud párt elnöke, Ariel Saron élesen ellenezte a meghívást, és azt állította, hogy ezzel a testület csak a PFSZ-en belüli keményvonalasokat erősítené. Más jobb­oldali izraeli politikusok szerint ezzel az a látszat alakulna ki, hogy a világ zsi­dósága legitimálja ezeket a palesztin erőket.

Az új elveket a testület több mint fele jóváhagyta, és meglehet, hogy ezzel új és befolyásos zsidó hatalmi szervezet született.

EGY NEM ZSIDÓ IZRAELI A JEWISH AGENCY UKRAJNAI JE­LÖLTJE Kosztantyin Umanszkijt jelölték az ukrajnai Jewish Agency ve­zetőjének. Umanszkij, akinek a nagyapja zsidó volt, nyolc évvel ezelőtt vándo­rolt be Izraelbe annak a visszatérési törvénynek az alapján, mely nemcsak a halachikus zsidóknak, de – unokákig lemenően – azok leszármazottainak is le­hetővé teszi a bevándorlást a zsidó államba. A jelölt, aki sikeresen keresztül­jutott az összes biztonsági próbán és sikerrel vette a többfordulós kiválasztá­si procedúra megpróbáltatásait, magát szakmailag és „elkötelezettség- szem­pontjából is alkalmasnak tartja az állás betöltésére. Ukrajna, ahol még mindig több százezer zsidó él, kényes terület. Smuel Kaminszkij, az ukrajnai Dnyetropetrovszk város rabbija elutasította a jelölt személyét, és leszögezte, hogy nem kíván egy „gojjal” együttműködni, aki esetleg meg akarja őket téríteni a keresztény hitre. Az Izraeli Rabbinátus Betérési Testületé szintén ellenzi Umanszkij kinevezését, mondván, hogy a jelölt puszta léte visszatartó erőként fog hatni arra a nagyszámú nem zsidó orosz és ukrán eredetű izraelire, akik a nagy bevándorlási hullámmal érkeztek az országba és akik ezután majd nem akarnak betérni. Még a reformzsidók is ellenzik Umanszkij kinevezését, hiszen – szerintük – nem lehet róla zsidóként példát venni. Umanszkij támogatói vi­szont azt állítják, hogy a visszatérési törvény – amely nem a zsidóság, csupán az izraeli állampolgárság szükséges feltételeit tartalmazza – alapján Umanszkij alkalmas és kiküldése csak szakmai szempontok szerint ítélhető meg. Umanszkij rasszizmussal vádolja diszkvalifikálóit és visszavonatása esetére az izraeli legfelsőbb bírósághoz kíván fordulni. Az amerikai zsidóság több ve­zetője – azé a zsidóságé, amely évente 200 millió dollárral támogatja a Jewish Agencyt – szintén visszavonásra akarja bírni a Szochnut vezetőit, és ez irány­ban hat a tradíció oktatásában és újbóli meggyökereztetésében nagy érdeme­ket szerzett, ám keményvonalas lubavicsi küldöttekkel megerősített exszovjet országok zsidó vallási vezetőinek fellépése is.

ERŐSÖDŐ ARAB NYOMÁS AZ IZRAELLEL KAPCSOLATBAN ALLO CEGEKRE Az arab államok, illetve amerikai arab szervezetek újab­ban bojkottal fenyegetik meg azokat a cégeket, amelyek a zsidó állam által 1967-ben megszállt Nyugati part zsidó városaiban, településein kívánnak meg­jelenni vagy Jeruzsálemet Izrael fővárosának ismerik el. Az Arab-Amerikai Diszkriminációellenes Liga például bojkottal fenyegette meg a híres-hírhedt Benetton céget, amely a Nyugati part Barkan városában kívánt volna üzemet létesíteni. De más, a területeken terjeszkedni kívánó cégekkel szemben – Ben and Jerry’s, Burger King, Sprint – is fenyegetőztek már bojkottal az arab szer­vezetek.

Amerikai iszlám csoportok is csatlakoztak az Arab Ligának a Walt Disney Co. elleni bojkott-felhívásához. A probléma gyökere abban áll, hogy a Walt Disney­nek a floridai Orlandóban tervezett kiállításán az izraeli pavilon Jeruzsálemet Izrael fővárosának nevezte. Bár a Disney cég illetékesei később elálltak az exp­licit elismeréstől, de az amerikai arab szervezetek szerint még mindig nem tet­ték meg a kellő és egyértelmű lépéseket. Az izraeli illetékesek szerint az egész ügy csak arra jó, hogy az arabok bojkott-fenyegetésével puhítsák meg az izra­eli tárgyalópartnert a Jeruzsálem végleges státusáról folytatandó tárgyalások előtt. Az 1993-as oslói tárgyalások óta elfeledettnek hitt módszer ismét új élet­re kelt, és több arab ország, illetve a rendkívül aktív amerikai arab szerveze­tek munkájának eredményeképpen ismét az arab-izraeli viszony meghatározó eleme. A pavilonba másfél millió dollárt invesztáló izraeliek a pátriárkák korá­tól Ben Gurionig tervezik a város történetének bemutatását, és a várost – ter­mészetesen – mind a három nagy monoteista vallás központjának is ábrázol­ják. Az Arab-Amerikai Diszkriminációellenes Liga és más szervezetek viszont a „sértő és támadó” beállításra bojkottal fenyegetőznek. Az ügy legújabb fej­leménye az, hogy a Disney cég átalakította a Jeruzsálem kiállítást, és elhagyta az arabok által kifogásolt részeket.

Címkék:1999-11

[popup][/popup]