Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

AZ OSZTRÁK EGYHÁZAK NYILATKOZATA A Kristallnacht hatvanadik évfordulóján Bécsben a Ruprecht-templomban katolikus, evangélikus, ókatolikus püspökök, a görög katolikus metropolita, a meto­dista főintendáns és más egyházi méltóságok, valamint nagyszámú hí­vő jelenlétében közös istentisztele­ten emlékeztek a történtekre. Auszt­ria keresztény egyházai közös nyilat­kozatot is kibocsátottak: „A keresz­tény antijudaizmus nem azonos a XIX-XX. századi rasszista antiszemi­tizmussal, de lényeges szerepet ját­szott annak elterjedésében, nekünk, keresztényeknek ezt el kell ismer­nünk, fájlalnunk kell, s erősítenünk kell egy újfajta együttélést…”

BONN: EMLÉKNAP A náci áldoza­tok emléknapja alkalmából a német parlament gyászülést tartott. Beszé­det Roman Herzog államfő tartott, aki három évvel ezelőtt az emléknap bevezetését javasolta. Kijelentette, hogy a mai németek többsége már nem felelős a rémségekért, de mind­egyiküknek kötelessége tenni esetle­ges megismétlődése ellen. Szólt arról is, hogy van egy értelmiségi réteg, amely gyávaságból és szégyenérzet­ből eltörölné a múltat, de éppen ez a magatartás árt az országnak. A berlini holocaust-emlékmű megépítéséről folyó vitában azokhoz csatlakozott, akik támogatják annak felállítását.

DÜSSELDORF, TRIER: JIDDIS­OKTATÁS A két város egyetemén megkezdődött az 1998/99-es tanév második szemesztere a jiddis tanszé­keken. Trierben, ahol húszan tanulják a nyelvet, harmadik éve folyik oktatá­sa, Düsseldorfban pedig tucatnyian tanulják 1997 ősze óta. Mindkét he­lyen az elsősök fele lemorzsolódott a félévi vizsgákon a héber írás-olvasás sikertelensége miatt.

Címkék:1999-03

[popup][/popup]