Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Izrael, Külföld

FIATALOK UTAZÁSI LÁZA

A világ körüli útra induló tizen-huszonévesek látványa megszokott jelenség mindenütt a fejlett világ­ban. Ám az izraeli fiatalokon az utóbbi időben valóságos utazási düh lett úrrá. Ebben motiválja őket a hosszú katonai szolgálat utáni kitörési vágy, a mindmáig kö­rülzárt Izraelben érezhető klausztrofóbia. Az sem tartja őket vissza, hogy a harmadik világ számos or­szágában az évtizedes anticionista propaganda nem maradt hatás nél­kül, és így a többi turistánál gyak­ran nagyobb ellenszenv jut ki ne­kik. Az idegenkedés másik oka, hogy az Izraelből hozott közvetlen, barátkozó stílust nem mindig ve­szik szívesen például az ázsiai országok sokféle hagyományt, rituá­lét őrző lakosai. Beszámolók sze­rint viszont az idegenben legendá­san összetartok az izraeliek, a baj­ban mindig segítik egymást.

NEM VEGYES HÁZAS­SÁG! – Kikérem magamnak, hogy frigyünket vegyes házasság­ként említsék – mondja Uri Hillel ügyvéd, akinek felesége Etiópiából származó, fekete bőrű zsidónő. Is­mert pár az övék Izraelben, mert egyrészt ez az első házasság szabre és fálásá között, másrészt, mert a férj édesapja neves személyiség: Slomo Hillel a knesszet elnöke, majd belügyminiszter volt, és lel­kesen támogatta a frigyet.

IZRAEL-DÍJ A legmagasabb irodalmi kitüntetést, az Izrael-díjat első ízben kapta műfordító: Simon Sandbank. Ő ültette át héberre Franz Kafka A kastély, Bertolt Brecht Kurázsi mama, a XIV. szá­zadban élt Geoffrey Chaucer Canterburyi mesék című művét.

SOK AZ ABORTUSZ Az Országos Statisztikai Hivatal jelentése szerint 1995-ben minden ezer ter­hes nőből 15 végeztetett abortuszt.

Címkék:1996-04

[popup][/popup]