Három nap alatt a lélek körül

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

Réz Anna, Gadó János / 2007. június Ki hitte volna, hogy megfelelő vonalrendszerrel az isteni és az emberi világ összes struktúrája szemléltethető, a politikai berendezkedéstől az egyedfejlődésig? Én még mindig nem hiszem, de el kell ismernem: a Kabbala – vagy legalábbis, amit Warren Kenton iskolája annak nevez – képes arra, amire a nyugati filozófia lassan kétszáz éve nem: mindenre van egy válasza.

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület vendégeként, telt ház előtt tartott három napos Kabbala-szemináriumot április közepén Z’ev ben Simon Halevi (Warren Kenton) Budapesten, a Bálint Házban.

Rendrakás

 

Életfa

 
  A Kabbala életfája  

A válasz hozzávalói: reinkarnáció és karma, asztrológia és evolúcióelmélet, Ó- és Újtestamentum, Jézus, Buddha és Allah egyaránt. Ez azonban legfeljebb a Bálint ház falai között meglepő: ha az ember ellátogat misztikus világörökségünk részébe, Dobogókőre, tucatnyi hasonló New Age-tan közül válogathat, amelyek mind ugyanarra törekszenek: rendet rakni ebben a lehetetlenül összekuszálódott világban. Warren Kenton elméletét kár lenne akár a vallás, akár a filozófia szigorával méricskélni. Más a cél: megmutatni egy olyan rendszert, amely magyaráz minden anomáliát és minden igazságtalanságot; amelybe beilleszthetőek nehezen kezelhető mindennapi tapasztalataink.

A Kenton-féle Kabbala szándékoltan követi korunk ideáltípusait: fókuszában a sikeres, független, magát ismerni és felépíteni tudó individuum áll. Rendszere – már amennyire ezt hiányos vallási ismereteimmel meg tudtam állapítani – semmivel nem kötődik jobban a zsidósághoz, mint a kanonizált vallások bármelyikéhez. Ám ezekkel ellentétben politikailag maximálisan korrekt: bátran beszél női egyenjogúságról, homoszexualitásról és abortuszról egyaránt. (Egyéb marginalizált rétegek – drogfüggők, bűnözők – nem kerültek szóba.) Ez a rendszer hasznos segítőtárssá válhat egy olyan világban, amely a siker és az individualizmus értékeinek konzerválására törekszik. Egy olyan világban, amelyben Warren Kenton tanai segítenek helyre rakni a helyrerakhatatlant.

Réz Anna

Hamupipőke, a gonosz mostoha és a herceg…

 

…története valójában az ember benső világában dúló harcokat jeleníti meg. A gonosz mostoha (az önző Ego) a konyhasutba száműzi Hamupipőkét (azaz megpróbálja kiszorítani tudatából a lélek, a lelkiismeret szavát). Ám Hamupipőke csodás díszben jelenik meg a pompás bálon (azaz az elfojtott visszatér). Végül a diadalmas herceg megtalálja Hamupipőkét a konyhában, kivezeti onnan – egyenesen az oltár elé. Azaz: a szellem, a spiritualitás felszámolja az elfojtást, s a lelkiismeret szava immár akadály nélkül csendülhet fel.

  Warren Kenton Z'ev Ben Shimon halevi  
  Z’ev Ben Shimon Halevi (Warren Kenton)  

Ha Warren Kenton előadásából csak ennyit hallottam volna, már az is megéri. A vallásokat, kultúrákat és tudományos iskolákat csodásan keverő Kentont csak saját mértékével lehet mérni: rendszere teljesen öntörvényű. Csontváza: a kabbala alapfogalmai, amelyet gazdag fantáziával öltöztet fel más vallásokból és hitvilágokból kölcsönzött képzetekkel. Egy Kabbalában járatos rabbi csak legyintene arra, ahogy ő a hagyományos életfa ábrába behelyettesíti más vallások és hitrendszerek fogalmait, és kimutatja a struktúrák hasonlóságát: mindegyikben fellelhető a fizikait, a lelkieket és a spirituálist megkülönböztető világkép. Így kerülnek közös nevezőre – a Kabbala rendszerébe ágyazva – az afrikai bozótlakók mítoszai, a keresztény misztikusok, a kínai bölcselet, valamint az Artúr mondakör a Szent Grállal a középpontban. Az amerikai indiánok totemoszlopa a kabbalista életfára hasonlít. Kínai és japán misztikus fa-ábrázolásokon feltűnik a hét sz’firá, a Kabbala másik kulcsfogalma. A meditációs iskolák között egyenrangúként említi a Zen buddhistákét és az ausztrál bennszülöttekét. Azonos súlyú iskola-alapítóként jelenik meg Assisi Szent Ferenc és Baál Sém Tov – szekuláris vallástörténeti szempontból egyébként teljes joggal. A modern társadalomtudomány, a misztika, a különböző vallások fogalmai kavarognak nagy töménységben. Másfél órából (ennyit ültem végig) lehetetlen megállapítani, hogy a különböző diszciplínákból – melyekben jártasnak tűnt – alkotott öntörvényű rendszere mennyire eredeti vagy mennyire epigon.

Ám van rendszerében valami radikálisan zsidó: az univerzalizmus. A nemzetek, népek, kisebbségek egyenrangúságát és testvériségét hirdető univerzalizmusok helyett ő a vallások és misztériumok univerzalizmusát hirdeti. A magyar és a koreai nép, a homo- és heteroszexuálisok, a fogyatékkal és nem fogyatékkal élők helyett őnála Buddha, Mózes, Jézus és Mohamed jelennek meg kézen fogva, szeretetben. Warren Kenton a New Age, a vallási szinkretizmus világában hirdeti meg azt a testvériséget, amit oly sok zsidó elődje és kortársa hirdetett politikában, társadalomban. A nagy vallásalapítók testvérisége hordozza azt az univerzalista illúziót, melynek korábbi formáiban a zsidóknak rendre csalódniuk kellett.

*

Warren Kenton (nagyon barátságosan beszélgetett velem a szünetben) elmondása szerint hagyományos mestereknél tanulta a kabbalát, élesen ellenezte azonban, hogy ez a misztikus tan csak a csekély számú kiválasztott részére legyen hozzáférhető. A Kabbala elzárása az egyszerűbb emberektől – magyarázta – csak Sabbatai Cvi álmessiási mozgalma után lett általános. A XII-XIII. századi Spanyolországban mindez még az egyszerű zsidók számára is hozzáférhető volt, s ő ezt a hagyományt tekinti autentikusnak.

Gadó János

 

Címkék:2007-06

[popup][/popup]