Gyémántüzlet átalakulóban

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Gyémántüzlet átalakulóban

Izrael egyik legjelentősebb export­cikke a csiszolt gyémánt; 1997 évi 4.1 milliárd dolláros kivitelével a világ leg­jelentősebb exportőreinek egyike. Az 1998-as év csapást mért a gyémánti­parra; a kivitel egyharmadát fölvevő ázsiai országok súlyos recesszióba zu­hantak, az oda irányuló kivitel felére csökkent, az izraeli gyémántexport pe­dig 3.64 milliárdra esett vissza. A csi­szolók ezért a túlzsúfolt amerikai pia­con próbáltak nyomulni, ahol 2 milliár­dos forgalmukat sikerült még 200 mil­lióval megemelni.

Az izraeli gyémántipar erősen átala­kulóban van: az 50es években még nagylelkű kormánytámogatásokkal in­duló iparágnak ma kemény piád viszo­nyok közt kell megélnie. A hajdan 900 cégből mára 500 maradt. A zsidó ál­lamban már csak 4 ezer csiszoló talál munkát – két évtizede még 13 ezren voltak. Viszont az izraeli cégeknek már 3 ezer alkalmazottjuk van Ázsiában, ahol száz dollár egy csiszoló havi fize­tése, míg Izraelben kétezer. Az izraeli gyémántok harmada ma már Ázsiában készül. Az ipar teljes áttelepülésétől azonban egyelőre nem kell tartani: a legfejlettebb technikájú komputerve­zéreit gyémántcsiszolás egyelőre csak Izraelben (ahol ezek többségét kifej­lesztették), valamint Antwerpenben és New Yorkban ismert.

Izraelben a régóta működő gyé­mánttőzsde mellett nemrég nyitották meg a nyersgyémántok tőzsdéjét Ez­zel – a bányászat kivételével – a gyé­mántüzlet teljes vertikuma létrejött.

A gyémántcsiszolás a középkor óta zsidó érdekeltségű iparág – amszterda­mi és antwerpeni zsidók már ekkor Eu­rópa legfőbb szállítói voltak. Az ant­werpeni gyémántkereskedelem nagy részét ma is ortodox zsidók ellenőrzik; a jiddis a kereskedelem elfogadott nyelve, az üzletkötést megpecsételő „Mazel un bróhe! kifejezést pedig a nem zsidók is használják. A múlt szá­zad végén kitört nagy dél-afrikai gyé­mántláz idején is jelen voltak a zsidók: Angliában élő szefárdok alakították meg a De Beers céget, amely ma a vi­lág nyersgyémánt-kitermelésének 80 százalékát ellenőrzi. A Tel-Aviv-i gyé­mánttőzsdén cserél gazdát a csiszolt gyémántok 40 százaléka.

Címkék:1999-03

[popup][/popup]