Egy nábob a halhatatlanok között?

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Egy nábob a halhatatlanok között?

Kiszivárgott a New York-i milliárdos Edgar Bronfman azon szándéka, hogy Izrael halhatatlanjaival egy helyen, a jeruzsálemi Herzl-hegyen kíván nyugodni. A Herzl-hegy tetején nyugszik maga a névadó és családja; a revizionista Zeév Zsabotinszkij, a jisuv korszakának egyik legbefolyásosabb cionista politiku­sa, több államelnök, miniszterelnök és parlamenti elnök – így például Lévi Eskol, Golda Meir és Jichak Rabin. Ide temet­ték az 1948-as függetlenségi háború közelben elesett harcosa­it is. (A hegy ugyanakkor nem kizárólagos nemzeti panteon: máshol található többek közt Dávid ben Gurion, Chájim Weizman vagy Menahem Begin sírja.) A World Jewish Congress elnöke, a zsidó körökben rendkívül befolyásos amerikai milli­árdos az első nem izraeli, aki ilyen kívánsággal fordul a zsidó államhoz – nevezetesen Avraham Burghoz, a Szochnut elnö­kéhez. Burg legott összehívta a Cionista Világszervezet végre­hajtó bizottságát, amely háromtagú döntőbizottságot jelölt ki a kérdés elbírálására. A döntés példaértékű lehet, hiszen hozzájárulása azt jelentené, hogy nem csak Izrael illetve a cionizmus nagyjai, hanem a világ zsidóságának jelesei is jogosultak a zsi­dó állam legnagyobb megbecsülést jelentő temetkezési he­lyén nyugodni. E gesztus akár közeledésként is felfogható a vi­lág zsidósága és Izrael között. Kedvező döntés esetén már csak a kritériumok kidolgozása van hátra: milyen érdemek bir­tokában válik valaki jogosulttá e kiemelt bánásmódra?

Címkék:1999-03

[popup][/popup]