Egy izraeli etióp társulat Budapesten

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Izrael, Színház

Az Izraelbe újonnan érkezettek magukkal hozták beilleszkedésüket sokszor megnehezítő szokásai­kat. Az el- és befogadás olykor keserű tapasztalata­it jelenítette meg a szeptember végén Budapesten járt izraeli etióp társulat – a Black Natale – is.

A társulat az Almássy Téri Szabadidőközpontban lépett fel az afrofesztivál keretében. A fiatal és lel­kes színészek – akik részben Etiópiában, de rész­ben már Izraelben születtek – az előadást követően az öltözőben elmondták, hogy helyzetüket nem­csak az eredetüket fedő homály nehezíti meg, ha­nem az a tény is, hogy hosszú évszázadokig el vol­tak szigetelve minden más zsidó közösségtől. Így életmódjuk inkább emlékeztet bármely afrikai tör­zsére, mint a hagyományos zsidó életformára. En­nek következtében Izraelben a mai napig szembe­találják magukat az „ezek nem is zsidók” rálegyintéssel. Ez a hátrányos megkülönböztetés inspirálta a fiatal társulatot, hogy az Afrikából hozott szokása­ik színre vitelével meséljék el sorsukat: a menekü­lést Etiópiából, a megérkezés és beilleszkedés ne­hézségeit az új hazában. Színjátékuk szokatlan az európai drámán nevelkedett nézőnek, hiszen nem egy pontosan felépített, strukturált darabot adnak elő, hanem egymás mellé helyezett dialógusokat, amelyeket gyakran szakítanak meg a hangsúlyos zenei és táncos betétek. Az egész előadásból azon­ban mindenekfelett az életöröm sugárzik.

Annak ellenére, hogy – mint mondották – az etióp közösségen belül sokan inkább a teljes azonosulás és szokásaik feladása mellett érvelnek, a színtársu­lat tagjai felismerték, hogy mind ők, mind a nemzet egésze veszítene azzal, ha afrikai eredetű kultúrájuk eltűnne a társadalom palettájáról.

 

Címkék:1996-11

[popup][/popup]