Csak egy mondat…

Írta: (ggy) - Rovat: Archívum

Schöner Alfréd főrabbival közölt interjút a Népszabadság 1989. de­cember 23-i száma. Minden gondolatát a magunkénak valljuk, csupán egyetlen mondatához fűznénk észre­vételt. Ehhez:

„Nem lehet … egy hétmilliós ka­tolikus egyház véleménye nélkül dönteni olyan kérdésekben, mint a születésszabályozás. Ugyanakkor egy demokratikus országban nem lehet a felekezeti kisebbségek érdekérvé­nyesítési jogait sem elvitatni.”

A katolikus egyház egyértelműleg elutasítja az abortuszt. De vajon emiatt a magyar állam törvényének is el kell utasítania? A hétmillió ka­tolikus magyar állampolgár nem a papjai útján nyilvánít véleményt e kérdésről, hanem a választásokon, politikai pártjai és képviselői útján. És korántsem bizonyos, hogy a hét­millió katolikus többségében az egy­ház álláspontjához csatlakozik-e.

Másfelől a felekezeti kisebbségek érdekérvényesítési jogából sem következik, hogy mondjuk a születésszabályozás dolgában a többségi ka­tolikus egyház akarata nem lehet kizárólagosan mérvadó. Megintcsak nem azért, mintha a református vagy az izraelita felekezet másképp kívánná szabályozni a kérdést, ha­nem azért, mert a felekezetek aka­rata nem érvényesülhet közvetlen módon a politikai döntések megho­zatalakor. A parlamentben ugyanis pártok szerint kapnak képviseletet a közügyekkel kapcsolatos óhajok és szándékok.

Címkék:1990-02

[popup][/popup]