Córdobától Jeruzsálemig

Írta: Korányi László - Rovat: Archívum

Córdobától Jeruzsálemig

Európai B’nai B’rith-kongresszus Madridban

Az európai B’nai B’rith tízezernyi tagjának képvisele­tében kb. 200 küldött vitatta meg az európai zsidóságot érintő legfontosabb kérdéseket: az európai „új” antiszemi­tizmus problémáját, az EU és Izrael – felhőtlennek egyáltalán nem nevezhetőkapcsolatát, a zsidó identitás erősítésé­nek kérdéseit, különös tekintettel a kö­zép- és kelet-európai országokra. A kongresszus új európai elnököt is válasz­tott a holland Reynold Simon személyé­ben, és az európai végrehajtó bizottság tíz jelölt közül megválasztott öt új tagja közé választották Korányi Lászlót is.

*

A november elején megrendezett kongresszus jelmondata „Córdobától Jeruzsálemig” volt, utalva a spanyolor­szági helyszínre és az egyik legnagyobb zsidó gondolkodó, a córdobai születésű Maimonidesz életére. Spanyolország érezhetően nagy erőfeszítéseket tesz an­nak érdekében, hogy a zsidók 1492-es kiűzése és az azt követő „zsidómentes” évszázadok során elkövetett bűneit bi­zonyos szempontból helyrehozza. So­kan nem tudják, hogy a zsidók kitiltása kb. 400 évig gyakorlatilag is érvényben volt, és jogilag csak 1968-ban vonták vissza. I. János Károly király 1992-ben ünnepélyesen semmissé nyilvánította elődei 500 éves rendeletét. Ugyanakkor el kell mondani, hogy a II. világháború alatt, Franco fasiszta Spanyolországa befogadott néhány ezer zsidó menekül­tet. Mára a zsidó lakosság száma elérte a 30 ezret, a növekedés főleg észak-afri­kai és kelet-európai bevándorlásból származott. Az utóbbi évtizedekben Madridban és más spanyol nagyváro­sokban zsinagógák épültek, a szefárd hagyományok ápolására Sevillában nemzetközi kulturális központot hoztak létre, Toledo legnagyobb zsinagógájá­hoz kapcsolódóan megnyílt a szefárd kultúra impozáns múzeuma.

A politika területén azonban Spanyo­lország, még az EU meglehetősen Izrael-ellenes közös politikájának keretein belül is egyoldalúan arabbarát politikát folytatott az elmúlt években.

Emiatt is érdekes volt, hogy a kong­resszuson több jelentős spanyol politi­kus megjelent és beszédet mondott. A beszédek egyik része Spanyolország és a zsidóság újra felfedezett kapcsolatáról szólva leszögezte, hogy Spanyolország újra otthona kíván lenni a zsidó kultúrának és a betelepülő zsidóknak. A másik témakör az iráni elnök Izrael elpusztítá­sára felhívó nyilatkozata volt, amelyet Miguel Angel Moratinos spanyol kül­ügyminiszter szokatlanul élesen ítélt el, kijelentve, hogy ezzel Irán egy olyan ha­tárt lépett át, amelyet az EU nem tolerál­hat, és emiatt felül kell vizsgálni az EU Irán-politikáját. Még ezen is túlment a spanyol ombudsman, aki kérdésre vála­szolva kijelentette, hogy amennyiben Irán megtámadná Izraelt, Spanyolor­szágnak és az EU-nak fegyveresen kell beavatkoznia Izrael mellett.

Korányi László

Címkék:2005-12

[popup][/popup]