Bill Clintonnak, az USA elnöké­nek üzenete a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola megnyitójára

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink, Külpolitika, Oktatás

Gratulálok, és szívből jövő üdvöz­letemet küldöm a Rónáid S. Lau­der Alapítvány által nagylelkűen támogatott új Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola felavatásán meg­jelenteknek.

Néhány évtizede Közép-Európa zsidósága még a holocaust ki­mondhatatlan tragédiáját szenved­te el, most azonban, ahogy e szá­zad a vége felé közeledik, meg­hatódott és örömteli tanúi lehe­tünk a demokrácia és a szabadság felvirágzásának szerte a világon, így a szörnyű időket átélt Magyarországon is.

A Lauder Javne Zsidó Közössé­gi Iskola a demokrácia és a tole­rancia szellemének felvirágzása nyomán jöhetett létre; jele e nem­zedék hitének és reményének, hírnöke az eljövendő jobb idők­nek. Az önök gyönyörű Budapest városa és polgárai által adomá­nyozott telken álló új iskolája ar­ról beszél nekünk, hogy az élet és a fény úrrá lesz az áthatolhatatlan sötétségen is.

Bizonyos vagyok benne, hogy az iskola diákjai segítenek majd egy jobb világot építeni saját maguk­nak, családjuknak és Magyaror­szágnak. Amerika büszke lesz majd arra, hogy erőfeszítéseikben segítségükre lehetett!

Címkék:1996-04

[popup][/popup]