Az Ének ideje…

Írta: Rónai Ádám István - Rovat: Archívum, Zene

(Országos Rabbiképző Intézet Goldmark kórusa: Eljött az ének ideje. Preludic Kft. 1993.)

A bibliai idézetet az Országos Rabbiképző Intézet Goldmark Kórusa által megjelen­tetett compact disc borítóján olvashatjuk. A hasonló című és tartalmú műsoros kazetta már egy éve kapható, bár volt egy rövid időszak, amikor nem lehetett hozzájutni: egyszerűen elfogyott. Az érdeklődésre való tekintettel a kazetta második kiadása mellett jelent meg ennek CD-változata is, és erre szeretnénk most felhívni kedves Olvasóink figyelmét Megállapíthatjuk: a Goldmark Kórusnak sikerült, egy nagyrészt teljesen ismeretlen és ugyanakkor felettébb érdekes zenei anyagot megörökítenie; ilyen szem­pontból e lemez akár különlegességnek is tekinthető. Ezt támasztja alá az, hogy ez az egyetlen olyan vegyeskórus, amely a kétezer éves zsidó dallamok, és a XX. századi dalfeldolgozások mellett a kelet-­európai jiddis, chászid és liturgikus zene terjesztésén és közkinccsé tételén fáradozik. A műsoridő háromnegyed részében magyarországi zsidó zeneszerzők kórusfel­dolgozásait hallhatjuk, közülük, a néhány évvel ezelőtt elhunyt Ádám Emilnek, a kórus alapító karnagyának műveit szeret­ném kiemelni. A Goldmark kórus 1974-ben kiadott első lemezének darabjait még ő vezényelte, így e két hangzóanyag bir­tokában elmondhatjuk, hogy legfontosabb alkotásaink fennmaradása immár bizto­sítottnak tekinthető.

Az új lemez meglepetése két múlt századi litván zeneszerző – bizonyos Lvov és Zsitomirszkij – erősen szláv hatású jiddis dalfeldolgozásai. Ez utóbbiakat Király László állította össze és írta át a kórus számára. Igazi kuriózum Szelényi István kompozíciója: az Első zsoltár. A huszonkét éve elhunyt neves magyar zsidó zeneszerző és zenepedagógus – idáig a nagyközönség előtt – ismeretlen munkásságából hallhat­juk az ő feldolgozásában, az Első zsoltár kétezer éves dallamát.

A lemezen több – eredetileg kán­torszólóra írt ima – vegyeskari feldol­gozását is megtalálhatjuk. Ilyen Goldstein „Uvechén Jiszkádás…” című kompozíciója, amiről külön is érdemes beszélni, mivel ezt az igen népszerű, ugyanakkor igényes darabot a ma élő kántorok mind Gottliebnek, az egykori debreceni kántornak tu­lajdonítják. Daniel Tunkel a Jewish Music Distribution munkatársa hívta fel a figyel­met e tévedésre – közvetlenül a CD megjelenése előtt, ahol már helyesen Gold­stein (1837-1899) neve van szerzőként megjelölve. A kiváló angol szakember sze­rint Goldstein járt Magyarországon, és ez a magyarázata annak, hogy jutott el a darab Gottliebhez, majd tőle más kántorokhoz.

És ha már kántorokról van szó, feltétlenül meg kell említeni a kórus női szólistái – Münczné Kéval Zsuzsa, Kiss Márta és Kleinné Fischer Anikó – mellett Fekete László (Dohány utcai zsinagóga) és Tóth Emil (Országos Rabbiképző Intézet) főkántorokat. Ők ketten állandó szólistái a kórusnak, így elsősorban a liturgiái művek értékét emeli avatott előadásmódjuk. Önálló szólószámokat is énekelnek Máyer Erika zongoraművésznő kíséretével, melyek szí­nesebbé teszik a repertoárt. A műsor­számok között megtalálhatjuk az ismert Sulzer, és a kevésbé ismert Alman, Würfel és Goldberg egy-egy kiemelkedő alkotását. A több mint 70 perces CD néhány ráadással is szolgál. Ilyennek tekinthető a Szól a kakas már, az Es brent és az Éli, Éli kezdetű köz­ismert dalok.

E hiányt pótló zenei anyag fontosságára jellemző, hogy a megjelenést követően, gyors egymásutánban öt hosszabb rádióin­terjú is készült a karmesterrel, Ádám Máriával, akit a Magyar Rádión kívül a Kol Jiszraél is felkért a Goldmark Kórus új műsoros kazettájának illetve compact le­mezének ismertetésére, melyeket a zsidó kegyszereket árusító boltokban, a Rabbi­képző Intézetben, és a kórus fellépéseinek helyszínén vásárolhatnak meg az érdek­lődők.

 

Címkék:1994-11

[popup][/popup]