Az emberek közötti egyenlőség elvének súlyos megsértése

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

„Az emberek közötti egyenlőség elvének súlyos megsértése”

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete, a nácizmus Üldözötteinek Bizottsága és a Magyarországi Cionista Szö­vetség az emberek közötti egyenlőség elvének súlyos megsértését látja abban, hogy a kormány a magyar állam által deportált és a koncentrációs táborokban meggyilkolt személyek után a hozzátartozóknak járó kárpótlás összegét harmince­zer forintban kívánja meghatározni, amely csak 3 százaléka a más jogtalanul ki­végzett személyek után kárpótlásként kifizetni rendelt egymillió forintnak, amely­ről a harmadik kárpótlási törvény rendelkezik.

Az előterjesztő előtt ismertek az Alkotmánybíróság döntései, így pontosan tisz­tában keli lennie azzal, hogy a törvényjavaslat súlyos diszkriminációt tartalmaz, így alkotmányellenes, mert különbséget tesz a faji alapon meggyilkoltak és a bírói íté­letek áldozatai között.

A több százezer meggyilkolt áldozatot kitaszították az állampolgárok sorából, és a mostani törvényjavaslatból kitűnik, hogy nem kívánják őket oda visszafogadni, halot­takként sem tekintik őket egyenlőnek a többi magyar állampolgárral.

A zsidóság számára a kárpótlás ügye nem anyagi-gazdasági, hanem erkölcsi kérdés, és ezért elvárja a Magyar Köztársaság parlamentjétől, hogy az ügyet ennek megfelelő­en kezelje. Meg fogunk ragadni minden törvényes eszközt annak érdekében, hogy ezt az igazságtalan, diszkriminatív törvényt megváltoztassák.

A több mint 173 ezer jogosult közül majd 100 ezer a szülőföldjéről elüldözött egy­kori magyar polgár, így a kormány jelenlegi javaslata nagymértékben rontja Magyar­ország külföldi megítélését és veszélyezteti nemzetközi pozícióit.

Tudatában vagyunk az ország gazdasági nehézségeinek, de ez nem akadályoz­hatja meg az alkotmány és az egyenlőség elvének érvényesülését. A költségvetés terheit megfelelő kifizetési technika alkalmazásával egyensúlyba lehet hozni az al­kotmányos rendelkezésekkel.

Felhívjuk a Magyar Köztársaság kormányát, hogy az előző kormány által egyszer már beterjesztett törvénymódosításnak megfelelően, méltányos összegben határoz­za meg az élet elvesztése miatt a hozzátartozóknak fizetendő kárpótlás összegét.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapesti Zsidó Hitközség Magyarországi Cionista Szövetség, Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága, Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete

Címkék:1999-01

[popup][/popup]