A sokszinű zsidó feminitás szintézise (Elanie Röhrig)

Írta: Elaine Röhrig - Rovat: Archívum

A sokszínű zsidó feminitás szintézise

Eszter könyve az utolsó nőtörténet a Bibliában, egy nőé, aki megmenti né­pét a genocídiumtól. Külsőleg Eszter a perzsa királynők életét élte, ám a pro­tokoll felszín mögött zsidó lélek és szív ragyogott.

Eszter története ma is figyelemremél­tó üzenet a diaszpórában élő zsidóság számára. Példája egy jellem sziklaszi­lárdságának, s ugyanakkor a jelleg alakíthatóságának is, hisz noha Eszter ár­vából lett kora leghatalmasabb birodal­mának királynéja, új státuszában sem feledkezett meg soha a népéről. Ebben a vonatkozásban Eszter Mózessel és Józseffel rokonítható. Ők – másképp, de – mindannyian tőlük idegen környe­zetben is úgy tudták szolgálni a Szen­tet, hogy abból mindég saját népük is épülhessen. József az éhínségtől, Esz­ter azonban már a teljes kiirtástól, az endlösungtól mentette meg a zsidósá­got. (Inspiráló lenne itt részleteiben is tanulni egy kicsit a Megillát Eszterről, ám erre most nincs mód.)

Pedig a hagyomány úgy adja elibénk Esztert, mint a sokféle, sokszínű zsidó feminitás szintézisét. Neve 55-ször for­dul elő a tekercsben, többször, mint bármely más nőé az írásban. A midrás szerint Eszter szépsége Ráhelé, rejtett szentsége Leáé, a tisztessége Hannáé, az állhatatossága Mirjámé, az ereje Debóráé. Kérdés: ha ez így van, mi Esz­terből Eszteré? A válasz: az ember, aki mindezen vonásokat egyedül is képes volt magába foglalni.

Elaine Röhrig

(fordította: Röhrig Géza)

Címkék:1999-03

[popup][/popup]