A rabbiképző könyvtárának felújítása

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A rabbiképző könyvtárának felújítása

Remete László könyvtárvezető levele a műszaki osztálynak

„…A gimnázium kiürítendő tornaterme sajnos teljességgel alkalmatlan könyvtá­ri célokra. Természetes világítása fényes nappal is elégtelen, rendkívül zajos, félszuterén helyiség, levegője igen párás, falai embermagasságban nedvesek. Ez a főváros legmélyebben fekvő kerületében a legköltségesebb vegyi eljárá­sokkal sem küszöbölhető ki maradéktalanul, és az ott elhelyezett dokumentu­mok elpenészesedését okozná.

Véleményünk szerint a könyvtár jövendő fejlődése szempontjából az optimá­lis hely továbbra is a második emelet. Az Anna Frank Gimnázium elköltözése révén ezen az emeleten szabaddá válik négy tanterem, melyek a könyvtárhoz csatolhatóak. Ezzel a megoldással a két helyiségben közel 80 négyzetméter te­rületen 4,5 millió forint ráfordítással már kialakított és üzemelő tömörraktár le­bontása és újraépítése is megtakarítható. Ily módon nem lenne szükség a túl­nyomórészt katalogizált, mintegy 120 000 kötetes könyvállomány sok hónapot igénylő mozgatására sem.

A fent említett helyiségekben a könyvtárhoz való csatolásuk esetén faláttöré­sekkel, illetve ajtók beállításával a folyosó egyik végétől a másikig belső össze­köttetés alakítható ki.

A folyosó végén lévő kisebb tanterem jói szeparálható, vasráccsal, biztonsá­gi berendezéssel ellátható, ezért alkalmas lenne a könyvtár legféltettebb ritka­ságainak tárolására (kb. 2000-3000 dokumentum). A jelenlegi olvasóterem ki- bővíthető (átjáró nyitásával) a mögötte található tanteremmel, és ezáltal felszá­molható a jelenlegi olvasóteremben időről időre jelentkező helyszűke.

A szóban forgó, megüresedő tantermek tömörraktár-rendszerrel építhetők be, ezáltal az épület különböző pontjain (a második emeleti folyosón lévő könyvszekrények, Heller-gyűjtemény a főrabbiság hivatalában, a Singer-gyűjtemény a József körúti lakóház második emeletén stb.) szétszórt állományrészle­gek, ideértve a díszterem 76 szekrényében található 16 000 kötetet, ezen he­lyiségekbe koncentrálhatok.”

Budapest, 1997. november 18.

A műszaki osztály feljegyzése Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató számára

„A Hermann-Nierman Alapítvány 1995-ben tárgyalt először a rabbiképző könyv­tárának felújításáról. Akkor az épületben működő gimnázium miatt csak a tető­téri bővítés jöhetett számításba. Ennek tűzvédelmi (szakhatósági) akadálya volt.

Az Anna Frank Gimnázium új épületbe költözésével új program vált lehető­vé: egy biztonságosan elhelyezhető, bővített alapterületű könyvtár elhelyezése.

Az épület adottságaiból adódóan a könyvtár földszint-emeleti elhelyezést kap. Az épület állapota miatt utólagos falszigetelésre és a fa zárófödém cseré­jére van szükség, és a tető faszerkezete faanyagvédelmi szakvélemény alapján kiváltásra, illetve cserére, javításra szorul.

A könyvtár kialakítása: A könyvtár elfoglalja az épületet a zsinagóga, a dísz­terem és a funkciókhoz tartozó helyiségek megtartásával, valamint a jelenleg is a rabbiképzőt kiszolgáló helyiségek biztosításával.

A földszinten az előcsarnokban történik a látogatók fogadása. A földszinti re­gisztrációs helyiségben dokumentálják az igényeket, informálják az olvasót és itt történik az eligazításuk. A földszinten kap helyet egy nyitott polcos tároló, fel­dolgozó iroda, a titkárság és az igazgatói szoba.

Az emeleten kerül elhelyezésre az olvasóterem, a nyitott tároló, a tömör tároló plusz 30 000 kötet bővítési lehetőséggel, feldolgozó- és kutatószoba, a ritkasá­gok és ősnyomatok szakszerű tárolására alkalmas tároló szoba klímarendszerrel.

A második emeleten a Pedagógiumnak és a rabbiképzőnek lehetősége van a könyvtár állományát felhasználva hitéleti oktatási stúdió használatára.”

Budapest, 1998. május 25.

Címkék:1998-06

[popup][/popup]