A Mazsök perli a magyar államot

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A Mazsök perli a magyar államot

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapít­vány december 9-i kuratóriumi ülésén a Mazsök költségvetése, a kormány által át­adni kívánt maradék öt festmény sorsa, a Tüköry utcai – a kormány határozata alap­ján a Mazsöknek átadandó, de át nem adott – ingatlan miatt indítandó per, illetve a Mazsök kuratóriumi titkári, irodavezetői posztjára kiírt pályázat elbírálása, a titkár megválasztása szerepelt napirenden.

A Sebes Gábor irodavezető által elő­terjesztett 1999-es költségvetést nem fogadták el, mert a Mazsök alkalmazot­tainak bérei nem szerepeltek szemé­lyekre lebontva. A közösségi jóvátételként járó festményekről, szakértői véle­mények bekérése után (a festmények jogszerűen kerültek állami tulajdonba), úgy döntöttek, hogy a közalapítvány ve­gye át azokat. A kormány által az alapít­ványnak járó, de az országgyűlési bizto­sok hivatalaként használt Tüköry utcai ingatlan elmaradt használati díját a köz­alapítvány mindaddig nem tudta békés úton behajtani, ezért bepereli a magyar államot – erről is döntöttek a kurátorok.

A közalapítvány kuratóriumi titkári, irodavezetői tisztére tizenkét pályázat érkezett. Négyet találtak közülük meg­hallgatásra érdemesnek. Többfordulós szavazás után sem jutott azonban dűlő­re a kuratórium az új tisztségviselő ki­választásában. A két legesélyesebb je­lölt, a jelenlegi, megbízott irodavezető Sebes Gábor, és az egyik pályázó, Nagy Ferenc (a Kárpótlási Hivatal volt elnö­ke) között, kétharmados többség híján, nem tudott dönteni a kuratórium. A ku­ratóriumi ülésen arról is döntés szüle­tett, hogy a következő alkalommal még egy személyt interjúra hívnak. Végső döntésre a tervek szerint a soron követ­kező, januári ülésen kerül sor.

Címkék:1999-01

[popup][/popup]