A Mazsihisz elnöke nem hallott a 360 millióról

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Dr. Feldmájer Péter, a Mazsihisz el­nöke még nem hallott a magyar zsi­dóság számára juttatandó állítólagos 360 millió dollárról. Amennyiben a hír igaz lenne, ennek egy módját tudná elképzelni – tájékoztatta szer­kesztőségünket. A Claims Conference (a Németországgal folytatott jóvátételi tárgyalásokon a világ zsidóságát kép­viselő szervezet) a ’90es évek elején már megállapodást kötött Németor­szággal: ennek értelmében Németor­szág a volt Szovjetunió területén élő és eddig semmilyen kártalanításban nem részesült zsidók számára egy­szeri, egy összegben fizetendő jóvá­tételt utal át: így részesült Oroszor­szág és Ukrajna zsidósága 400-400 millió márkás, Belorusszia zsidósága pedig 200 millió márkás kárpótlás­ban, amelyet az ottani zsidóság ál­tal alapított szervezetek kezelnek. A Claims Conference talán hasonló jóvátételi összeget szeretne Magyaror­szág számára is kiharcolni – találga­tott Feldmájer Péter.

Ugyanakkor e feltevésnek ellent­mondanak a következők:

Az 1970es évek elején kifizetett kártérítést (amely kizárólag a német hatóságok által 1944-45-ben elra­bolt javakra vonatkozott) állítólag az­zal a feltétellel utalta át az NSZK ak­kori kormánya, hogy ennek fejében a magyar kormány (a magyar zsidóság nevében!) minden további igényéről lemond. (Egyes források szerint a kárpótoltakkal alá is írattak egy ilyen értelmű nyilatkozatot.)

A 360 millió dolláros összegről hírt adó Magyar Narancs ezen össze­get magánadományként aposztrofál­ja és különválasztja a Claims Confe­rence által igényelt jóvátételtől.

A hírt más forrásból eddig nem si­került megerősíteni.

Címkék:1996-11

[popup][/popup]