A Magyar Fórumba való…

Írta: Szalai Pál - Rovat: Archívum, Vélemény

Szomorúnak tartom, hogy a lap lekö­zölte Novák Attila rosszindulatú, zava­ros és ripők hangvételű levelét.

Novák Attila nehezményezi, hogy Kartal Zsuzsa különös érzékenységet tanúsít a cigánykérdéssel kapcsolatban és figyelmezteti a zsidó származású embereket: ne üljenek fel cigányelle­nes hangulatkeltésnek, sőt: álljanak a cigányság egyenjogúságáért küzdő mozgalmakba.

Nem tudom: mi a rossz Kartal Zsuzsa álláspontjában, de persze azzal is le­hetne épkézláb érvekkel vitatkozni. Novák úr azonban nem ezt teszi, hanem összevissza fecseg és személyeskedik, már ahogy az általa olyannyira kedvelt „modern” jobboldalon szokás. (E – nem tudom, hogy modern vagy nem modern – jobboldalt Novák úr nemcsak kedveli, de valamilyen rejtélyes okból hiányolja is. Ezt értem „művében” a legkevésbé: az ország lassan teljesen megfullad a jobboldal mérgező gőzei­ben.)

Persze, azt csakugyan nem lehet állí­tani, hogy „a legjobb zsidók balolda­liak” (Kartal Zsuzsa nem is mondja). A baloldali zsidó nem jobb zsidó, hanem egyszerűen tisztességesebb ember a jobboldalinál. Ma sok a baloldaliak kö­zött a „zsidó”, ez annál dicséretesebb a „zsidókra” nézve. (Történeti körülmé­nyek következtében ez csakugyan így alakult, mert az európai jobboldal álta­lában zsidóellenes is volt.)

Amikor baloldaliságról írok, termé­szetesen nem annak bolsevik típusú aberrációját értem alatta. De Novák úr nem is ez ellen fröcsköl, hanem a „libe­rálisok”, „emberjogi radikálisok” stb. ellen.

A legvérlázítóbb az, amit Novák Atti­la „zsidó túlérzékenységről, a sértett és sérült zsidó psziché 1944-es eredetű holocaustos paranoiájáról” ír. Ez már tényleg a Magyar Fórumba való. Para­noiások talán mégis inkább a holo­caust kitervelői és elszenvedői voltak. Egyébként mennyiben „túlérzékeny­ség” az, ha valaki más emberi csopor­tok, pl. a cigányság sérelmeire érzé­keny?

Még valamit. Mindenki ott lakik, ahol jólesik neki és ahol tud. Novák Attila ám lakjon „keresztény-nemzeti” urak és hölgyek között, ha így akarja. De egy dolog valahol lakni, és más dolog má­sok emberi méltóságát védeni vagy nem védeni.

Végezetül azt mondom: a zsidó vallású vagy származású magyarok igenis álljanak ki ne csak mindenféle zsidó­zás, de mindenféle cigányozás, proli­zás, parasztozás, az emberi méltóság mindenféle sárba tiprása és a társadal­mi igazságtalanságok mindenféle védelmezése ellen.

 

1137 Budapest, Szent István park 4.

Címkék:1996-11

[popup][/popup]