A helyesbítés helyesbítése

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A helyesbítés helyesbítése

Tisztelt Szerkesztőség!

A Szombat szerkesztőségének saját kezdeményezésére he­lyesbítés jelent meg decemberi cikkemmel kapcsolatban. A helyesbítés azonban újból elhallgatja az általam közölt tényt, miszerint a BEJAHAD programon a Mazsike szervezete nem képviseltette magát. A függetlenségéről (?) híres Szombattól szokatlan szemérmesség különösen feltűnő annak ismereté­ben, hogy a lapgazda nem más, mint az inkognitóba burkolódzó Mazsike szervezete.

Szintén a januári számban található a „menesztése megrázta az állományt” című anyag, melybe újabb komoly tévedés ke­rült. Az ominózus vezetőségi ülésen a bizalmatlansági indítványt a vezetőség nem 3:2 arányban, hanem 5 IGEN mellett 2 tartózkodással fogadta el. Ellenszavazat nélkül! A cikk elké­szültekor ezt azonnal jeleztem a Szombat felé, de mint látható… feleslegesen.

A Szombat „önhirdetése” azt állítja magáról, hogy a lap nem unalmas. Ez igaz! De vajon így hiteles-e?

Heisler András

Tisztelt Elnök úr, Kedves András!

A pontosítást köszönjük. Ami leveled első bekezdését ille­ti, ebben azt sugalmazod, hogy a Szombat nem független, mert el akarja hallgatni, hogy kiadója, a Mazsike nem vett részt egy programon. Ha ezt el akarnánk titkolni, nem közöl­tük volna eredeti cikkedet, és nem közölnénk fenti leveledet sem. Sajtóhiba előfordulhat minden kiadványban, de tudatos rossz szándékot feltételezni e mögött nem demokratikus ref­lex. Amíg a Hitközség elnökeként nem tudod elérni például azt, hogy érdemi beszámoló jelenjen meg a Hitközség lapjá­ban a Hitközség gazdasági vezetőjének eltávolításáról, sem a hitközségi közélet más, fontos fejleményéről, addig talán ér­demes volna kevésbé szigorúan minősíteni az egyetlen lapot, amely figyelmet fordít a zsidó közélet váltakozó színvonalú, de mégiscsak dokumentálandó eseményeire.

Bizonyára te sem gondolod komolyan, hogy e sajtóhiba mi­att a Szombat hiteltelen volna. Tragikomikusnak tartjuk, hogy a Hitközség egymást váltó elnökei és elnökaspiránsai a tárgyila­gos kritikát és a független véleménynyilvánítást évek óta követ­kezetesen politikai ellenlábasaikkal való egyetértésként, mellet­tük való kampányként értelmezik. Másfél évtizede demokrácia van: alkalmazkodni kéne hozzá, és megszokni a szabad sajtót. S persze össze kellene fogni az egymással vetélkedő hitközsé­gi elnököknek, elnökjelölteknek, vezetőségi tagoknak, és eltá­volítani a Hitközség vezetőségéből azt a személyt, aki az egy­kori kommunista pártok főtitkári posztjához és befolyásához hasonló szerepkörben, bizalmasaival és számos korrupciógya­nús üggyel a háta mögött, a kamarillapolitika és az áskálódás szellemével, játékszenvedéllyel ugrasztja egymásnak a fölötte demokratikus kontrollt gyakorolni képtelen vezetőket, s mérge­zi mindezzel a magyar zsidó intézményrendszer légkörét.

A hitközségi rendszerváltáshoz további jó munkát kívánunk, s ehhez a magunk részéről a szabad sajtó eszközét tudjuk fel­ajánlani.

A szerk.

Címkék:2005-02

[popup][/popup]