A cunami és a zsidók

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A cunami és a zsidók

Nagy tragédiák előtt áll a világ, ám a Messiás már köztünk van, s immár a megváltás hétéves ciklusának negyedik évében járunk – egyebek közt ezt nyilatkozta a századik évéhez közeledő Jichak Kaduri rabbi, a legnagyobb tekintély­nek örvendő izraeli kabbalista a Jediot Ahronot című lapnak. Ezen eszmefut­tatásra az Indiai-óceánon végigsöprő szökőár, a (lapzártakor) 220 ezer ha­lottat követelő cunami ösztökélte a ne­ves kabbalistát. Bizonyosságról azon­ban nem lehet szó, Kaduri szerint a következő három évben „bizonytalan­ság függ fejünk fölött, hacsak nem munkálkodunk keményen azon, hogy a Messiás felfedje magát”.

A neves kabbalista tehát saját gon­dolati rendszerében értelmezte a ter­mészeti csapást – csakúgy, mint azok a radikális haszidok, akik szerint az Örökkévaló büntetése a Bangkokban kicsapongó életet élő zsidók miatt súj­tott le.

Nem áll ettől túl távol egyes imámok véleménye sem, akik szintén a zsidókat okolják a pusztulásért. Ibra­him Mudeirisz sejk, a palesztin televí­zió által is közvetített péntek esti szentbeszédében egyebek közt ezeket mondta: „Bizonyára hallottatok már Bangkokról. Olvastunk róla és tudjuk, hogy ez a bűn melegágya a föld szí­nén. Ott a cionisták és az amerikaiak fektetik be a pénzüket, a moszlimokat és másokat pedig prostitúcióra kényszerítik… Azt akarjátok, hogy a ten­ger visszatartsa hullámait ennyi bűn láttán? Nem, eljött a nulladik óra.”

A szaúdi televízióban egy imám ar­ról prédikált, hogy a katasztrófa épp karácsonykor következett be, amikor „tobzódik a paráznaság és a szexuális perverzió”.

Az Al Uszbu egyiptomi hetilap vi­szont „tudományos” magyarázatot ad a történtekre: a szökőárt valójában amerikai-izraeli-indiai közös atom­kísérlet okozta.

*

Mint köztudott, a pusztulás nyomán kibontakozó világméretű segítségnyújtásból Izrael is kivette a részét: a hadsereg, valamint különböző huma­nitárius szervezetek több repülőgépnyi szállítmányt küldtek a helyszínre, majd a terror áldozatainak ellátásában gyakorlatot szerzett orvoscsoport is elindult, hogy a trauma okozta hatáso­kat enyhítsék. Srí Lanka kormánya azonban az első körben elutasította az izraeli segítséget, és csak a bírálatok nyomán változtatott álláspontján. A thaiföldi kormány minden korlátozás nélkül fogadta az izraeli segélyt.

Izrael és a zsidó szervezetek részéről viszont számos szemrehányás érte a nemzetközi médiát, amely egyáltalán nem sietett tájékoztatni az izraeli segít­ségnyújtásról. A CNN honlapja január 9-én a Reuters jelentése alapján közöl­te a segélyt nyújtó országok listáját. Ezen megtalálható volt Észak-Korea, amely százezer dolláros támogatást nyújtott, valamint számos, hasonló nagyságrendben adakozó ország. Izra­el viszont, a maga többmilliós hozzájá­rulásával érdekes módon lemaradt, no­ha az első segélyszállítmány elindítá­sára az országban állomásozó valamennyi újságíró meghívást kapott.

Címkék:2005-02

[popup][/popup]