A betérésre várók aggodalma

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A betérésre várók aggodalma

A Szombat januári számában olvastam cikküket a betörésről. A kérdés komoly ag­godalommal tölthet el minden betértet vagy betérni készülőt – engem is.

A cikk az izraeli helyzettel foglalkozik. A különböző vallási irányzatok közötti el­lentét megnehezíti, sőt ellehetetleníti a zsidóságba betérni akarók helyzetét. Hi­szen a különféle vélemények merőben ellentétei egymásnak, s nincs az a sze­mély, aki vállalná a felelősséget, hogy ki­mondja: kérem, ez és ez mostantól fogva így lesz! S akkor ezt minden irányzatnak

  • ortodoxnak, neológnak, konzervatívnak

  • el kell fogadnia.

Nem tudni azt sem, Magyarországon mi a helyzet a betéréssel. S hogy a ma­gyarországi betértek milyen „rangú” zsi­dónak számítanak?

Én magam lassan egy éve készülök a betérésre. Nem okoz különösebb nehéz­séget a tanulás, hiszen tudom, ezt aka­rom, zsidó vallású szeretnék lenni. Anyai nagyapám felmenői lengyelországi zsi­dók voltak, de minden valószínűség sze­rint 1919 előtt kikeresztelkedtek, s bár a származás nem bizonyítható papírokkal, a zsidó identitástudat a mai napig meg­maradt a családban, soha nem tagadták. Ennek köszönhető talán elhatározásom is: visszatérek őseim hitéhez. Ezért szán­tam rá magam a halachikus értelemben vett „zsidóvá válásra”: a betérésre. Tudni szeretném azonban, mire számíthatok ezután idehaza és Izraelben.

Várom megtisztelő válaszukat.

Hittársi tisztelettel:

Név és cím a szerkesztőségben

*

A betéréssel (is) foglalkozó cikkünk a 22. oldalon.

Címkék:1999-03

[popup][/popup]