20 év publicisztikája

Írta: Götz Eszter - Rovat: Archívum, Esszé

(Kertész Ákos: Akár hiszed, akár nem. AbOvo Kiadó, 380 Ft)

Kertész Ákos folyamatos jelenléte a saj­tóban, elsősorban az Élet és Irodalom és a Népszabadság oldalain, modellértékű. Köz­életi írásainak hangvétele a saját prózaírói stílusa, de egyben a felelős hazai értelmi­ségé is, aki kötelességének tartja, hogy ott legyen, részt vállaljon a történésekből. Az elmúlt két évtized nem szűkölködött fordu­latokban és problémákban, és Kertész most, amikor összegyűjt egy kötetre valót az 1974-1994 közötti publicisztikáiból, ezek­nek a kérdéseknek és még inkább a rájuk adott feleletféléknek hosszabb távú érvé­nyét vizsgálja.

Autentikus belső tájról fakadnak Kertész Ákos tárcái, onnan, amelyet Ottlik vala­mikor másik Magyarországnak, szellemi Magyarországnak nevezett. Az élhető, lak­ható élet felől közelíti meg közös gond­jainkat, a gyerekneveléstől a válásig, a taxis­blokádtól az utolsó négy év politikai osto­baságáig. Toleranciáról beszél, ami nincs, és aminek egyre kevesebb a létjogosultsága. Mégis ragaszkodik hozzá, és ragaszkodik a megszólalás elemi jogához, a múlthoz, amit mostanában vagy elhallgatni, vagy ledön­teni illik, és valamicske jövőhöz is. Az előre- és hátratekintés tisztaságához pedig véleménye szerint hozzátartozik, hogy az ember biztonságosan ítélje meg a jelen cse­lekvési lehetőségeit.

 

Címkék:1995-01

[popup][/popup]