Kampánybotrány a MAZSIHISZ-elnökválasztás előtt – Frissítve!

Írta: Vári György - Rovat: Kiemelt, Politika

Heves vitákat kavaró dokumentumok kerültek az elmúlt napokban a MAZSIHISZ-küldöttek postaládájába Horovitz Tamás elnökjelölt vállalkozásáról. Feladójuk, Feldmájer Péter, a MAZSIHISZ volt elnöke és a választ fogalmazó Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató, bő másfél évtizednyi közös munka után nyíltan és élesen szembefordultak egymással.

Két elnökjelölt közt egy igazgató: Horovitz Tamás, Zoltai Gusztáv, Feldmájer Péter.

Bizonyosan elmondható, hogy soha nem volt még annyira izgalmas elnökválasztás a MAZSIHISZ fennállása óta, mint amilyen június 27-én tárulhatna az érdeklődő közönség szeme elé, ha nem rendelnének el zárt ülést, amint a Népszabadság belső hitközségi forrásokra hivatkozó cikke tudni véli.

Unatkoznunk ennek ellenére sem kell majd. Nemrégen ugyanis egy tekintélyes dokumentumcsomag landolt a MAZSIHISZ-közgyűlés küldötteinek elektronikus postaládájában, amely később lapunkhoz is eljutott.

Eredeti feladója a május közepén, ciklus közben visszahívott, (videótudósítás itt), de csütörtökön ismét ringbe szálló Feldmájer Péter volt. A papírokban egy 2009-es ügy tárgyaltatik, ekkor nyert ugyanis el a debreceni hitközségi elnök, Horovitz Tamás többségi tulajdonában álló cég, a HOBI-X Kft egy a MAZSIHISZ által kiírt közbeszerzési pályázaton egy összesen hozzávetőleg 40 milliós értékű építési és liftszerelési megbízást. Horovitz egyike volt azoknak, akik Feldmájer visszahívását kezdeményezték, azóta esélyesként számon tartott elnökjelöltté vált. A 2009-es kivitelezői szerződéseket a felek, a MAZSIHISZ-t képviselő Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató és a HOBI-X Kft ügyvezetőjeként Horovitz Tamás 2009. június 5-én írták alá. (A szerződést már hetekkel ezelőtt kikértük az ügyvezető igazgatótól, ő azonban megtagadta kérésünket).

Feldmájer állít

Feldmájer Péter

Feldmájer Pétertől megvonták a bizalmat a Mazsihisz képviselői, de vissza akarja szerezni posztját.

Bő másfél hónappal a szerződéskötés után, augusztus 1-én Zoltai Gusztáv a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezetőjeként (ezt a posztot is ő tölti be) „felügyelőt” bíz meg az építési munkálatok követésével, méghozzá a Dohány utcai templomkörzet akkori elnökét, Kálmán Kálmánt. Indoklása szerint elsősorban azért, mert „mind műszakilag, mind technológiailag ő ismeri a legjobban a templommal és környezetével kapcsolatos teendőket és körülményeket”, vagyis, úgy tűnik, hogy az ügyvezető igazgató nagyon megbízott benne. (Kálmán arról tájékoztatta lapunkat, hogy már azelőtt is felügyelte a munkálatokat, a formális kinevezés mindezt csak hivatalossá tette).

Kálmán meglehetősen hamar, már kinevezése után két és fél héttel, leghatározottabb elégedetlenségéről számol be megbízójának: „ténykérdés”, írja Zoltainak címzett augusztus 18-i levelében, hogy Horovitz Tamás „nem teljesít szerződésszerűen”. Viszont „a számlák csak egyre jönnek” anélkül, hogy a leszámlázott munkák egy részét valóban elvégezte volna Horovitz Tamás cége, ráadásul a vállalkozó bizonyos esetekben többet kér, mint amennyi járna neki: „Horovitz úr már el akart számolni nekem többletmunka csatornaépítésként nettó 1, 4 m Ft értékű munkát, ami 941.000 Ft”. A levél konklúziója meglehetősen erőteljes: „Egyszerűen felháborít az a pofátlanság, hogy június 10 óta csak azt nézi Horovitz úr, hogy hogyan lehet nem megcsinálni. Felháborít, hogy valaki elvállal valamit, amire előre figyelmeztetik, hogy sok neki, és akkor csak keresi a kibúvót a határidő alól, meg a lehetőséget a szabott árú (sír-nevet alapon vállalt) szerződésen túl való többletszámlázásra, és abban bízik, hogy úgyis neki adnak igazat, mert kebelbeli a Hitközségen”.

Október 8-án kelt, Horovitznak címzett levelében Kálmán megismétli súlyos kifogásai jelentős részét a későbbi munkafolyamatokkal kapcsolatban is: „Az Ön október 2-án küldött elszámolása nem valós tényeken alapul, abba el nem végzett munkákat is el kívánt számolni”, írja például egy helyen. (Kálmán Kálmán a Szombat kérdésére igazolta, hogy a leveleket valóban ő írta.) Ráadásul az el nem végzett munkákra benyújtott számlák kifizetésének rendes határidejét sem tudta kivárni Horovitz Kálmán szerint.

De nem csak ő, hanem kinevezője, Zoltai Gusztáv is problémákat vélt felfedezni Horovitz cégének munkájában. Legalábbis erre utal, hogy egy az ő aláírásával és a MAZSIHISZ pecsétjével ellátott szeptemberi levél is számon kéri Horovitzon, hogy „egyáltalán el sem végzett munkákat elvégzettként” tüntet fel. Ilyen például a levél szerint az a „vízzáró tömítés”, amelyet Horovitz vállakozása „egyáltalán nem épített be sem 3,5 millióért, sem a tényleges értékéért, 35000 forintért”, de szóba kerülnek olyan ablakok is, melyeknek „reális ára” nem annyi, amennyit Horovitz kért volna értük. Arra is kitér a levél, „tévedések elkerülése végett”, hogy a szerződés műszaki tartalmát Horovitznak nincs joga utólag megváltoztatni, a megállapodásban lefektetettnél rosszabb műszaki minőségben elvégezni a munkát. Megemlíttetik még, hogy a Mazsihisz kölcsönt folyósított a HOBI-X Kft-nek, amelyet az nem fizetett vissza a határidő lejártáig. Lejjebb e kölcsönről még szólunk.

Horovitz és Feldmájer a Mazsihisz legutóbbi közgyűlésén, melyen utóbbit, bizalmi szavazással elmozdították.

Egy decemberi keltezésű levélben a HOBI-X Kft. alvállalkozója reklamál Horovitznál, amiért nem fizette ki időben, bő 6 millió forinttal tartozik neki. Levelében kilátásba helyezi, hogy amennyiben nem kapja meg a pénzét, levonul a munkaterületről. Ezután ismét egy MAZSIHISZ-pecsétes, Zoltai aláírásával ellátott levél következik, immár 2010. január 11-i keltezéssel (eddigre már régen be kellett volna fejeződnie a munkálatoknak, a HOBI-X Kft. sok hónapos csúszásban van). Az ügyvezető ismét megtagadja a Horovitz által beadott számlák kifizetését, részben azért, mert olyan, ahogy a levél fogalmaz, „úgynevezett” többletmunkákat számol fel, amelyeket a kivitelezőnek nem volna joga a szerződés szerint többletmunkaként elszámolni, a számlák egy másik részét pedig azért nem kívánja kiegyenlíteni a levélíró, mert olyan munkálatokat is szeretett volna többletköltségként kifizettetni Horovitz, amelyeknek elvégzése a HOBI-X Kft. hibás munkája miatt vált szükségessé. Arra is figyelmeztet a levél, hogy a HOBI-X Kft-nek nincs joga „a szerződésben előírtnál jelentősen rövidebb fizetési határidőt előírni”, továbbá nyomatékoson felszólítja Horovitzot a szerződésekben vállalt munkák haladéktalan, hiánytalan és hibamentes átadására. A levél szerint Horovitz 2009 decemberének végén egy személyes beszélgetés során azt állította, hogy „csak néhány jelentéktelen festés javítási munkája van hátra”, a szöveg azonban további húsz, ennél súlyosabb elmaradást sorol fel „a teljesség igénye nélkül”, és megjegyzi, hogy Horovitz „a lifttorony hűtésének és fűtésének kiépítését” szóban megtagadta, noha ezt a feladatot a szerződés melléklete előírta volna a HOBI-X Kft. számára. A levélen szerepel Horovitz Tamás aláírása is, mint átvevőé.

Feldmájer Péter a dokumentumokat értelmező levelében azt is állítja, hogy a megrendelő MAZSIHISZ a munka befejezésének csúszása miatti jogos kötbérigényét a HOBI-X-szel szemben nem érvényesítette, noha erre a szerződés módot adott volna, vagyis a döntéshozók a MAZSIHISZ kárára, Horovitz javára voltak nagyvonalúak.

Feldmájer szavait a Zoltai által az építkezés felügyeletével megbízott Kálmán Kálmán is megerősítette, szerinte 2010 májusáig, ameddig ő követte az eseményeket, bizonyosan nem vontak le a HOBI-X Kft-től kötbért.

Zoltai és Feldmájer másfél évtizedet töltöttek egymás mellett. Miért most, majd három év után lépett a nyilvánosság elé az elnök a liftügy részleteivel? – kérdi az előbbi az utóbbitól.

Feldmájer tehát – most először – nyíltan és frontálisan megtámadta Zoltai Gusztávot is. Ez azért különösen érdekes, mert bár leváltása körül, és pláne azóta, egyre élesebb konfliktusokat vállal ellenlábasaival, az ügyvezetővel, akivel két részletben bő másfél évtizeden keresztül dolgozott együtt, nyíltan eddig még nem fordult szembe.

Zoltai tagad

Zoltai Gusztáv a közgyűlési tagok számára elküldött e-mailben válaszolt Feldmájernek (megállapításaihoz írásban csatlakozott a beruházás pénzügyi és műszaki ellenőre is). Levelében felteszi a kérdést, hogy miért most, majd három év után lép levelével és dokumentumaival a közgyűlés nyilvánossága elé Feldmájer, aki a beruházás idején a MAZSIHISZ elnöke volt.

Ezt a kérdést lapunk is feltette Feldmájer Péternek, de egyelőre nem kaptunk választ. Álláspontjának, ha közzé kívánja tenni, természetesen helyt adunk.

Zoltai válaszlevele szerint a HOBI-X Kft. „szerződészerűen teljesített és hiánypótlás nélkül adta át” az elkészült beruházást, az uniós pénzekből megvalósuló projektet az arra illetékes, a MAZSIHISZ-től teljesen független szervek ellenőrizték, és minden szempontból megfelelőnek találták, a fejlesztés központi eleme, a Zsidó Múzeum liftje mindenben megfelelt a szakhatósági előírásoknak és a mai napig is tökéletesen működik. A levél szerint, bár „nem tudni, hogy a leváltott elnök honnan veszi értesüléseit”, információi tévesek, ugyanis a HOBI-X Kft. nem kapott és nem is kért soha kölcsönt a MAZSIHISZ-től.

Horovitz és Zoltai az elmúlt hetekben együtt kampányolt.

Már az is elég furcsa, hogy azok, akik az építkezés idején együtt vezették a MAZSIHISZ-t, egymásnak ellentmondó állításokat tesznek a kérdésben, az igazán meglepő azonban az, hogy a kölcsönről, ahogy fentebb idéztük, beszámol az egyik Zoltai aláírását viselő levél is, vagyis tudható, honnan veszi Feldmájer az információit. Vagyis, ha tényleg nem kapott soha kölcsönt Horovitz cége a MAZSIHISZ-től, akkor a Feldmájer által terjesztett Zoltai-levél nem lehet hiteles, ha viszont hiteles a levél, akkor a HOBI-X (legalábbis Zoltai 2009-es állítása szerint) kapott kölcsönt a MAZSIHISZ-től. (Azt, hogy a Feldmájer által terjesztett dokumentumok ne volnának hitelesek, nyíltan nem állítja Zoltai levele). Megkértük Zoltai Gusztávot, hogy tisztázza a helyzetet, de egyelőre ő sem reagált. Természetesen az ő válaszának is bármikor helyt adunk.

A megfejtéshez mindazonáltal talán közelebb vihet bennünket az a tény, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség az építkezés idején, 2009 júliusában 11 millió forintot kölcsönöz a Horovitz által vezetett Debreceni Zsidó Hitközségnek „hitéleti céllal, áthidaló jelleggel”, amelyet utóbbinak augusztus 31-ig kéne a megállapodás szerint visszafizetnie. Elképzelhető, hogy erre az összegre utal Zoltai szeptember 23-án kelt levelében, valamilyen okból – bár tévesen, de –  úgy tekintve a pénzre, mint amelyet nem a Horovitz vezette hitközségnek, hanem a Horovitz vezette cégnek kölcsönzött.

A jelöltek

Feldmájeren és Horovitzon kívül indul még a MAZSIHISZ-elnöki posztért Várnai György, a Hegedűs Gyula utcai templomkörzet Egri Oszkárt követő elnöke is, de akár a helyszínen is jelöltté válhat bármelyik küldött. Viszont végül nem vállalta a jelöltséget Kardos Péter rabbi, az Új Élet című hitközségi újság főszerkesztője és Kunos Péter, a Budapesti Zsidó Hitközség Számvizsgáló Bizottságának elnöke.

Utóbbi egyúttal arról tájékoztatta a küldötteket, hogy Feldmájer Péter esetleges győzelme esetén lemond meglévő funkcióiról is, mert nem kíván vele egy szervezetben dolgozni. Kunos utalt rá, hogy Feldmájer Hír TV-nek adott interjúja háborította fel, amelyben arról is beszélt, hogy „az ellene szavazó küldöttek közül többeket korábban elítéltek vagyon elleni bűncselekmények miatt”. Kunos Péter, az Agrobank egykori vezérigazgatója a ’90-es évek végén két év letöltendő börtönbüntetést kapott, mivel az általa vezetett banknak az „E-hitelek” kihelyezésévek kapcsolatos gyakorlatát jogellenesnek ítélték. Az ítélet jogosságát akkoriban sokan erősen vitatták.

 Elnökaspiránsi tervek

Az előzetes várakozások szerint reális esélyekkel induló új elnökaspiránst, Horovitz Tamást megkérdeztük, milyen tervekkel vág neki megválasztása esetén a ciklusból még hátralévő másfél évnek.

Horovitz egyik legfontosabb feladatának nevezte, hogy jó együttműködést tudjon kialakítani az elöljáróság tagjaival, továbbá a rabbikarral is, minél inkább be kívánja őket vonni a döntések előkészítésébe. A rabbikar véleményére különösen számítana, ahogy a közösségek tagjainak szakértelmét is szeretné igénybe venni az oktatási, szociális, egészségügyi intézmények menedzselésében. A közösségépítést tekinti legfontosabb céljának, azon belül is elsősorban az ifjúság megszólítását, a MAZSIHISZ ifjúsági szervezetének megerősítését, a zsidó oktatási intézmények vonzóbbá tételét a Wesselényi utcai iskolától egészen a Zsidó Egyetemig.

Horovitz Tamás tervez, és Zoltaihoz irányít válaszért a vitatott beruházás ügyében.

A „temetőügy” kapcsán feltárt anomáliák és az ügy feltárása után is fennmaradó vagy azután kialakuló, sokak szerint problematikusnak tűnő kapcsolatok tárgyában még nem lát tisztán, ezért előbb tájékozódni kíván, de ha úgy találja majd, hogy szükséges, intézkedni fog.

Egyelőre arról sem kívánt érdemben nyilatkozni, hogyan viszonyulna az általa elnökölt MAZSIHISZ az Egységes Magyar Izraelita Hitközséghez, illetve a két reformközösséghez, a Szim Salomhoz és a Bét Orimhoz, ezekben a kérdésekben megválasztása esetén előbb konzultálni kíván a rabbikarral.

Horovitz még nem döntötte el, hogy támogatja-e majd, ha valóban felvetődik, hogy zárt ülésen válasszanak elnököt a küldöttek, mindkét megoldás mellett szólnak szerinte érvek, de megjegyezte, hogy tudomása szerint más felekezeteknél sem ritka, hogy zárt ajtók mögött zajlik a tisztújítás. Titkolnivalójuk mindenesetre nincsen – szögezte le. Jelen pillanatban még nem aktuális szerinte a 78 éves Zoltai Gusztáv utódlásáról beszélni, akit nemrég erősítettek meg pozíciójában, és ő kész az együttműködésre az ügyvezető igazgatóval. Megválasztása esetén is megtartaná debreceni hitközségi elnöki pozícióját, legalább erre a másfél évre bizonyosan. 2009-es megbízásával kapcsolatban elmondta, hogy nyílt közbeszerzésen jutott hozzá, szerződéses kötelezettségeit pedig teljesítette.

A beszélgetésünk után érkezett, és cikkünkben ismertetett dokumentumok ügyében nem kívánt külön megszólalni, Zoltai ügyvezető válaszához irányított bennünket.

Feldmájer válaszol

Feldmájer Péter, cikkünk megjelenése után  juttatta el alábbi reflexióját szerkesztőségünkhöz:

„Az iratanyagot 2013. június 10-én kaptam meg Kálmán Kálmán úrtól, addig az időpontig nem láttam az iratokat. Csak ezek birtokában tudtam a vizsgálatot lefolytatni, és a jelentésben írtakat megállapítani. Addig a beruházásról azt közölték, hogy a BZSH ügye, és hogy ahhoz a MAZSIHISZ elnökének semmi köze. Csak az iratokból tűnt ki, hogy valójában a MAZSIHISZ nevében kötötték meg a szerződéseket. Ha nem ez történt volna, akkor a különböző okiratokon rajta lenne a szignóm, illetve a belső szabályoknak megfelelően a szerződésen az aláírásom, a vezetőség jóváhagyása.

Az Alapszabály szerint, az 5.000.000 forinton felüli szerződéshez elnöki aláírás, a 25.000.000 forinton felüli szerződésekhez a vezetőség jóváhagyása kell.

A diploma botrány ügyében akkor tehetném meg, a személyiségi jogok sérelme nélkül, hogy megnevezem az érintettet, ha beszerezném az iskolák anyagait, illetve a rendőrségi anyagokat.

Ilyen információ gyűjtésre nincs felhatalmazásom, ezt csak az újságírók tehetik meg, ha akarják, és van hozzá bátorságuk, ugyanis a törvény szerint ők a megfelelő kérdéseket feltehetik.” – fogalmaz válaszában Feldmájer.

Nem értjük, hogy hogyan lehetett éveken át elzárni még a MAZSIHISZ elnöke elől is azokat az anyagokat, amelyekről maga Feldmájer Péter írja a küldöttekhez szóló levelében, hogy a „MAZSIHISZ képviselőtestületének bármelyik tagja az Alapszabály 52.§-a értelmében” megtekintheti őket. Amennyiben mégis ilyen durva alapszabálysértést tapasztalt, és tényleg azt válaszolták neki, hogy a szóban forgó beruházás a BZSH ügye és neki semmi köze hozzá – annak ellenére sem, hogy a szerződések szerint a közbeszerzési pályázat kiírója és a megrendelő a MAZSIHISZ volt, ezért Zoltai Gusztáv is értelemszerűen a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatójaként szignálta a szerződéseket –, akkor már régen a nyilvánossághoz kellett volna fordulnia, legalább a küldöttgyűlés tagjainak belső nyilvánosságához. Továbbra sem világos számunkra, miért nem tette ezt meg az elmúlt évek során.

Minden elnökjelölteknek felkínáljuk a lehetőséget, hogy vázolja terveit. Feldmájer Péter az alábbi szöveget küldte, ugyancsak cikkünk megjelenését követően:

Választási tézisek

Az elnöki működéseimmel kapcsolatban többen fogalmaztak meg alapos kifogásokat. Most, hogy többen újra jelöltek, át kellett tekintenem a megfogalmazott alapos kritikákat. Változtatnom kell a stílusomon, és sokkal jobban kell támaszkodnom a hitközségi tagokra, a zsinagógák vezetőire, és a MAZSIHISZ választott testületeire.

I.

Elnökké választásom esetén feltétlenül azon leszek, hogy az Alapszabály bezárkózó rendelkezéseit megváltoztassuk, egyrészt biztosítsuk a vallási irányultságok elismerésének lehetőségét, másrészt a zsidó célokat követő nem csak vallási alapon álló szervezetek részvételének lehetőségét megteremtsük a szervezetünkben.

Az egész szervezetnek úgy kell működnie, hogy megfelelő kereteket biztosítson a zsidó fiatalok számára. Jelentősen növelni kell az erre a célra biztosított költségvetési forrásokat.

II.

Elnökké választásom esetén javasolni fogom, hogy az Alapszabályt úgy módosítsuk, hogy a zsinagógák elnökeinek értekezlete, mint a rendszeresen ülésező testület, kerüljön bele az Alapszabályba.

III.

Megválasztásom esetén javasolni fogom az Alapszabály módosítását azzal, hogy a vezetőség a jövőben teljes felügyeletet gyakoroljon a MAZSIHISZ ügyvezetése felett, a vezetőség jóváhagyása nélkül döntések ne születhessenek.

IV.

A zsinagógáknak széleskörű autonómiát kell biztosítani a rabbi választással kapcsolatban.

Elnökké választásom esetén javasolni fogom az Alapszabály olyan módosítását, amely a zsinagógára bízza a rabbi választást.

V.

Elnökké választásom esetén javasolni fogom olyan anyagi alapok megteremtését, amelyek lehetővé teszik, hogy minden olyan közösséghez, amely ezt igényli, vallási funkcionáriust biztosítsunk.

VI.

Megválasztásom esetén javasolni fogom az Alapszabály módosítását, azért, hogy állandó, speciális bizottságokat hozzunk létre a közgyűlés tagjaiból.

VII.

Megválasztásom esetén javasolni fogom a közgyűlésnek, hogy egy olyan automatizmust dolgozzon ki, amely a költségvetés meghatározott részét minden évben az orthodox hitközségnek juttatja azért, mert az ortodox vallási szolgáltatásokat biztosítják a magyarországi zsidóságnak.

VIII.

A MAZSIHISZ-nek továbbra is össze kell fognia mindenkivel, aki a zsidó célok érdekében működik.

Megválasztásom esetén javasolni fogom, hogy tovább is dolgozzunk együtt a többi zsidó egyházzal, a többi zsidó szervezettel olyan célok érdekében, amelyek közösek, újra és újra kezdeményezve a párbeszédet.

IX.

Továbbra is feltétlenül fontosnak tartom a holokauszt emlékének megőrzését, a közöttünk élő holokauszt túlélők támogatását, az újabb kárpótlások kiharcolását.

Bárki is támadjon a zsidóságra, Izraelre, azokkal szemben – miként eddig is – engesztelhetetlenül fogom képviselni az igazi zsidó álláspontot, legyen ennek bármi is az ára, mert csak ezt biztosíthatja önbecsülésünket.

A MAZSIHISZ közgyűlése különösen fontos döntés előtt áll, mert most van először példa arra, hogy egy érdekcsoport a saját gazdasági érdekeinek érvényesítése céljából meg kívánja szerezni az elnöki széket, és ez a MAZSIHISZ az elmúlt években kivívott történelmi egyházi szerepének megszűnését vetíti előre. Meg kell akadályozni, hogy a MAZSIHISZ egy gazdasági társasággá váljon.

Hiszek abban, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének van jövője, és ezt, ha együttműködünk, meg tudjuk alapozni.

 

Zoltai válaszol

Zoltai Gusztáv, ugyancsak cikkünk megjelenését követően, az alábbi levelet küldte munkatársunknak:

Zoltai válasza

Az ügyvezető igazgató nem válaszol arra a kérdésre, hogy amennyiben a Hitközség nem adott soha kölcsönt a HOBI-X Kft-nek, akkor ő maga miért állította ennek az ellenkezőjét 2009-ben írt levelében (Zoltai, kifejezett kérdésünkre sem mondta azt, hogy az ő aláírását és a hitközségi pecsétet viselő levél ne volna hiteles, hogy nem ő írta volna).  Továbbá nem válaszol például a kötbérrel kapcsolatos kérdésünkre sem és számos egyéb kérdésben is Horovitz Tamáshoz utal bennünket. Aki viszont előzőleg, kérdéseinkre mintegy válaszul, Zoltai Feldmájernek válaszoló levelét küldte át nekünk.

*

Félreértések elkerülése végett, a szerző és a szerkesztőség egyaránt hangsúlyozni kívánja, hogy sem lapunknak, sem ennek a cikknek nem célja, hogy bármelyik említett elnökjelölt kampányát segítse. Egyrészt azért, mert az ilyesmi eleve nem lehet ténycikkek feladata, másrészt azért sem, mert – különböző okokból ugyan, de – egyik elnökjelöltet sem tudjuk támogatni, mi több, azt gondoljuk, hogy sokkal súlyosabb a baj a BZSH-ban és a MAZSIHISZ-ben annál, semhogy akár egy számunkra alkalmasnak tűnő elnökjelölt érdemben segíthetne rajta.

Sokszor elmondtuk és ma sem gondoljuk másképp: a MAZSIHISZ-t működtető egész rendszert, a „zoltaizmust”, kell teljes egészében leváltani. Ehhez a névadó mielőbbi távozása feltétlenül szükséges, de önmagában kevés. Addig viszont, amíg Zoltai a helyén marad, egészen mindegy, hogy egykori vagy mostani támogatottja, Feldmájer vagy Horovitz győz a választáson. Cikkünk célja mindössze tájékoztatást nyújtani a MAZSIHISZ-ben zajló eseményekről.

Kapcsolódó cikkeink:

Zárt ajtók mögött? – Elnököt választ a Mazsihisz

Zárt ülésen választott elnököt a Mazsihisz

Zoltai meggyengült? Interjú a Mazsihisz elnökével, Heisler Andrással

Az ügyvezetés fölé kell helyezni a vezetőséget” – Interjú Feldmájer Péterrel

 

[popup][/popup]