Töredékek az elsodort országból

Írta: Kiss Gábor - Rovat: Történelem

Halmy Sándor hagyatéka

Testvérek. Schossberger Anna és Jenny.
Halmy Sándor nagymamája és Hevesy György édesanyja

„…Tizenharmadik születésnapodon, édes fiam, mely vallásunk hagyományai szerint határkövet képez a zsenge gyermekkor és az ifjú között, egy tanácsot adok az életre. Légy mindig férfi! Vir integer! Légy a munkát szerető, a munkásokat mindenkoron megbecsülő, minden jó és nemes iránt lelkesülő, igazmondó, soha a becsület útjáról le nem térő férfi! Légy azonban mindenképpen szüleidnek hű, szerető gyermeke, testvéreidnek önfeláldozó támasza, jó, igaz és hű barát!…” (A nagypapa, Wolfner Tivadar levele a nagybácsihoz, Wolfner Jánoshoz. 1907. Ezt a levelet kapta születésnapjára 1949-es emigrációjában Halmy Sándor.)

2016-ban a Csendes-óceán partján fekvő kanadai Vancouverben meghalt Halmy Sándorné Elisabeth Schlagbauer. Végrendeletében vagyonát SOS Gyermekfalvakra és egy osztrák családra hagyta. Kikötötte azt is, hogy 2000-ben elhunyt férje magyar vonatkozású tárgyai kerüljenek haza Magyarországra. A Halmy család hagyatéka, úgy tűnik, hazatérhet.

De ki is volt Halmy Sándor?

A nagypapa 1902-ben nemesi címet szerzett a családnak

Halmy Sándor felmenői között a Halmi Deutschok, a Tornyai Schossbergerek és az Újpesti Wolfnerek egyaránt jelen vannak. Az ősök között több rabbi is megtalálható. Júda Lőw ben Becalel, Gerson Askhenazi, Kunitzer Mózes vagy Brill Azriél a maguk idejében nagy hatással voltak a közösségükre. Halmy Sándor édesapja, Halmy József sokat tett Vecsésért. Nevét ma is őrzi az általa alapított vecsési városrész, a Halmy-telep. Nagypapája, Halmi Deutsch Sándor kastélyt építtetett Vecsésre, és országos hírű szőlőtelepet hozott ott létre. Nagy szerepet játszott a budapesti malomipar, a Monarchia-kori pénzügyek és a pesti zsidó hitélet működtetésében is. Alapítója volt az Amerikai úti Szeretetkórháznak. Másik nagypapája, Wolfner Tivadar „Conditor Urbis”, városalapító volt. Nélküle nem létezne vagy nem így létezne Újpest. Dédpapája, Schossberger Zsigmond a turai kastély építtetőjeként írta be nevét a történelembe. Hosszan lehetne még sorolni, hogy a családtagok mi mindent tettek a hazáért és a haladásért, de az végül egy könyvet töltene meg.

Az ükpapa, Schossberger Simon Vilmos 1863-ban nemesi címet kapott. A dédpapa, Schossberger Zsigmond 1890-ben elnyerte a báróságot. A nagypapa, Deutsch Sándor 1902-ben kapta meg a nemességet és ezzel együtt a Halmi (majd Halmy) nevet. Wolfner Lajos, dédpapa Újpesti előnévvel 1904-ben lett nemes. Wolfner Tivadar, akit személyesen is jól ismert Halmy Sándor, aki „A Nagypapa” volt, 1918-ban emelkedett a bárók közé.

Halmy Sándor a Wolfner nagyszülőkkel 1928-ban

Ezek az elnyert címek is jelzik, hogy a család tagjai a Monarchia korában végbe ment szédületes magyar gazdasági növekedés motorjai voltak. Mindig segítették a magyar kultúrát. Támogatták a magyar írókat, a magyar irodalmat, az Akadémiát, a sportot, a földrajz- és történelemtudományt. Iskolákat alapítottak és iskolákat segítettek. Gondoskodtak az elesettekről, a szegény gyerekekről, az öregekről és a betegekről. Kórházakat pártfogoltak, és kettőt alapítottak is. A kémikus Hevesy György Halmy Sándor édesapjának unokatestvére volt. Radioaktív izotópos találmánya ma is emberek millióinak életét menti meg vagy hozza helyre. Ő ezért Nobel-díjat is kapott. Rendszeresen adományoztak. Részt vettek a 48-as és az első világháborús küzdelmekben. Polgárok és hazafiak voltak.

Halmy Sándor és édesanyja, Wolfner Lili 1934-ben Vecsésen

Sajnos mindezt megtörte az első világháborús vereség, és a magyar zsidóság kollektív bűnbakká tétele. Ekkoriban, 1922. január 13-án látta meg a napvilágot Halmy Sándor, Halmy József és Wolfner Lili egyetlen gyermeke. Gyerekkora még békésen telt. A szülők, a Wolfner nagyszülők és a kiterjedt rokonság óvták, védték a fiút. Az 1933-as hitleri hatalomátvétellel viszont sötét fellegek kezdtek gyülekezni Európa felett. Az 1938-tól hozott magyarországi zsidótörvények és rendeletek az üldözöttek közé taszították a családot. A csalódások hatására az édesapa, Halmy József szíve 1941 februárjában hirtelen megállt. Felesége, Wolfner Lili és az akkor 21 éves, Halmy Sándor hiába próbálkoztak azzal, hogy megmentik a vecsési gazdaságot és a kastélyt, az 1942-ben hozott negyedik zsidótörvénnyel az állam elrabolta minden vecsési vagyonukat. 1944-ben már az életüket kellett menteni. Ebben az időben a család mellett egy bátor ügyvéd, Borbás Gáspár állt, ő segítette az özvegyet és a fiát. Borbásról tudni kell, hogy híres labdarúgó volt, ő szerezte a magyar válogatott és az FTC első gólját. 1944-ben a gettóba zárt özvegy és fia életét Raoul Wallenberg hamis svéd papírjai és a szerencse mentették meg. A szűkebb család tizenkét tagja erőszakos halált halt az üldöztetés alatt.

A hajdani vecsési kastély

A háború után Wolfner Lili pereskedni próbált a vecsési birtokáért, de a berendezkedő hatalom számára újra üldözendő vadnak számított. A faji alapú üldöztetést felváltotta az osztályalapú gyűlölet, most a társadalmi helyzet lett a bűn. Halmy Sándor még a vasfüggöny leereszkedése előtt elmenekült az országból. Wolfner Lili kitartott, nem akarta elhagyni Magyarországot. Az új rendszer azonban 1951-ben pesti lakását is elvette, és erőszakkal kitelepítette. 1956-ban így ő is ment a kétszázezerrel.

Halmy Sándor és Elisabeth 1961-ben

Anya és fia Londonban találkoztak, ahol Sándorra rátalált a szerelem. 1956-ban feleségül vette a stájerországi, szegény sorból való Elisabeth Schlagbauert, akit édesanyja aztán lányaként szeretett. Mindhárman Kanadába költöztek, előbb Montrealban, majd a Csendes-óceán partján telepedtek le. A lakásuk olyan volt, akár egy múzeum. Minden Magyarországra, Budapestre és Vecsésre emlékeztetett. Sándornak és Elisabethnek nem született gyermeke, házasságuk mégis hosszú és boldog volt. Nagy támogatói lettek világszerte az SOS Gyermekfalvaknak, és alapítványt hoztak létre tanulni vágyó szegény fiataloknak. Örökségüket gyermekfalvakra és egy osztrák családra hagyták, a legjobb barátaikra.

2022 áprilisában így kaptam e-mailt Bécsből. Egy orvos szeretett volna beszélni velem a Halmy-hagyatékról. Az interneten talált rám, innen tudta meg, hogy kutatom a család történetét. Képeket, leveleket, tárgyakat, nagyméretű olajfestményeket fényképezett le, és küldött át nekem. Teljesen felvillanyozódtam. Sok-sok darabja állt össze a történetnek, és sok minden sokkal világosabbá vált. 2023 februárjában kijutottunk a helyi honismereti kör tagjaival Ausztriába, ahol személyesen találkoztunk, és mindent megnézhettünk. Jelenleg tárgyalások folynak arról, hogy pontosan mi és hova kerüljön, remélem, ebben minél több jó szándékú ember a segítségünkre lesz.

Halmy Sándor és Elisabeth 1999-ben

Az antiszemiták majd az osztályharcosok által tönkre tett család megérdemelné. Kicsit gyógyulnának a máig égő sebek. Mert Halmy Sándor a borzalmak után keveset beszélt. És bár a feleségével boldog élete volt, a kelet-európai múlt mindig ott kísértett…

A kanadai lakás nappalijában központi helyen állt egy vihart ábrázoló festmény. Halmy Sándor nem véletlenül helyezte a lakás központjába a képet. Élete jelképes ábrázolásának tartotta. Ahogy ő fogalmazott: „A vihar annak a metaforája, hogy éltük túl a világháborút, a holokausztot és Sztálint.”

 

A szerző a Vecsési Honismereti Kör vezetője. A cikk forrása a család történetéről szóló könyve és a még feldolgozatlan hagyaték. 

Kiss Gábor: Halmy József és családja. Róder Imre Városi Könyvtár, Vecsés, 2021.

Aki segíteni szeretne a hagyaték kapcsán, a [email protected] címen léphet kapcsolatba a szerzővel.

[popup][/popup]