Részvételi akciókutatás dunántúli zsidó közösségekkel

Írta: Szabó Kitti - Rovat: Történelem

A Tom Lantos Intézet új dokumentumfilmje

A Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület 2023 évi hanukiája a pápai zsinagógában (Fotó: Schmidt Orsolya)

A mai napon újabb dokumentumfilmet tett közzé a Tom Lantos Intézet (TLI) youtube csatornáján.

A felvétel a Bennem Élő Eredet  stábjával együttműködve idén ősszel készült Pápán, ahol a TLI a dunántúli zsidó hitközségek vezetőivel valamint a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális és Hagyományőrző Egyesület tagjaival közösen egy részvételi kutatási műhely keretében gondolkodtak közösen a vidéki, azon belül a dunántúli zsidó emberek és közösségek jelenéről és jövőjéről.

Mi lesz veled vidéki zsidóság? – részvételi közösségi műhely Pápán

A film a Bennem Élő Eredet Egyesület és a Tom Lantos Intézet együttműködésével készült 2023 őszén.

A részvételi akciókutatás (az angol “participatory action research” alapján elterjedt nevén röviden PAR) a fősodrú társadalomkutatás területén idő- és energiaigénye miatt nem túl széles körben elterjedt módszer. A PAR gyökerei a 20. század közepére mennek vissza, Kurt Lewin, zsidó származású, amerikai-német pszichológus munkásságához, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a kutatásnak aktuális társadalmi kérdésekre kell válaszokat adnia. Szemlélete szerint a kutatási tevékenységben közvetlenül össze kell kapcsolni az elméletet és a gyakorlatot, és be kell vonni a társadalom tagjait, az érintetteket saját helyzetük aktív értelmezésébe és megoldásába. Ehhez egy spirálszerű kutatási folyamatot javasolt, melyben tervezés, cselekvés, megfigyelés, reflexió, majd újratervezés követik ciklikusan egymást. A közös cselekvések és változtatási kísérletek tapasztalataiból termelődik a közösségek számára releváns és hasznos társadalmi tudás.

A részvételi akciókutatás egyik legfontosabb ismérve, hogy egy adott közösség tagjait a professzionális kutatók nem puszta “adatközlőnek” tekintik, ahogyan azt a klasszikus kutatási eljárások teszik, hanem mint saját életük és közegük legfőbb szakértőit vonják be őket a kutatási folyamatba. Ennek alapján egy közösség tagjai a legfelkészültebbek abban, hogy saját problémáikat artikulálják, és hogy azokra lehetséges megoldási javaslatokat dolgozzanak ki. A társadalomtudósok ebben a felállásban nem okos “megmondóemberek,” szerepük sokkal inkább a támogatás, mentorálás (“empowerment”), és hogy egyszerű, de hatékony módszerekkel teret és kereteket adjanak ehhez a folyamathoz.

A PAR-t gyakran használják marginalizált, kisebbségicsoportokkal való munkában. Ezekben a projektekben általában tudományos kutatók, civil aktivisták és érintettek működnek együtt, hogy ez utóbbiak helyzetében valamilyen változás jöhessen létre.

A részvételi akciókutatás különböző módszerekkel történhet.  A művészetalapú részvételi akciókutatás művészetpedagógiai és művészetterápiás eszközöket alkalmaz (pl. fotóhang, digitális történetmesélés, playback színház, szociodráma) egy-egy csoport közös cselekvésének megtervezésére, lebonyolítására és a reflexióra. Horváth Kata kulturális antropológus, a TLI dunántúli műhelyének vezetője ilyen művészetalapú részvételi módszerekkel dolgozik több mint egy évtizede, különböző közösségekben.

A dunántúli zsidó közösségi műhely előzménye egy minikonferencia volt, ahol 2022 októberében Budapesten négy dunántúli közösség mutatkozott be. Susán Eszter, a TLI “Zsidó Élet” programjának vezetője, idén szeretett volna több és újabb közösségeket bevonni ebből a régióból, és fontos volt számára az is, hogy lehetőleg most ne a fővárosban, hanem vidéken legyen a találkozó, így esett végül a választás Pápára.

A találkozón hat szervezet 25 képviselője vett részt. A MAZSIHISZ helyi szervezeteinek képviselői és tagjai, pártoló tagjai voltak jelen a legnagyobb számban (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szombathely, Sopron, Győr, Kaposvár) rajtuk kívül a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális és Hagyományőrző Egyesület civil egyesület, és Winkler Miksa független résztvevő képviseltette magát.

A Pápán megtartott műhely alkalom célja az volt, hogy Tom Lantos Intézet megismerje Dunántúl zsidó szervezeteinek aktuális tevékenységeit, kapacitásait, ambícióit, és ez alapján javaslatokat fogalmazzon meg részvételi kutatás és oktatási programok kialakítására. A műhelytalálkozón kirajzolódtak azok a témák, dilemmák, amelyek a dunántúli zsidó közösség vezetőit és tagjait foglalkoztatják, és amelyek közös feltárása és feldolgozása előremutató lehet a helyi zsidó élet és örökség fennmaradása és továbbélése szempontjából. Mi lehet a vidéken maradt és lassan elfogyó maréknyi zsidó közösségek dolga, feladata a következő években, néhány évtizedben?  A műhely tapasztalatai alapján 2024-ben a TLI különböző részvételi kutatási és oktatási projekteket kezdeményez a régió zsidó szervezeteinek bevonásával.  Addig is, mindenkinek a figyelmébe ajánljuk az érdekes dokumentumfilmet, ami a találkozón túl Pápa zsidó történetéről és a helyi közösségi vezetőkről is tartalmaz érdekes információkat.

A dokumentumfilm párja a pár hónapja közzétett “Srégen szemben – a soproni zsidók 700 éves történetének nyomában” amit a TLI a soproni zsidó közösség múltjáról, jelenéről készített, és amiről itt írtunk. (x)

[popup][/popup]