Magyar zsidókat amerikai magyarokra cseréltek volna 1938-ban…

Írta: Lázár György - Rovat: antiszemitizmus, Történelem

Sajnos semmi sem lett belőle…

Vannak olyan hírek, amelyek első olvasásra hihetetlennek tűnnek, és bizony én is így voltam ezzel az 1938-as kezdeményezéssel, amikor először olvastam róla angolul. Egy nagyszabasú lakosságcsere tervről volt szó, amelyet Magyarországon a Hétfő c. politikai lap vetett föl, az amerikai sajtó pedig felkapta.

A magyarországi zsidótörvények megjelenésével vetődött fel az az elképzelés, amely szerint magyarországi zsidókat magyar származású amerikaiakra „cseréltek” volna ki az illetékes kormányok.

Elsőként a Hétfő című – Horthy-közeli, de nyilas-ellenes – lap vetette fel az ötletet, melynek lényege az volt, hogy „a zsidókérdés részbeni megoldása összekapcsolható lenne az amerikai magyarok hazatelepítésével oly módon, hogy a hazakívánkozó magyarokat kicserélnék azokkal a Magyarországon élő zsidókkal, akik hajlandók Amerikába kivándorolni.”

A Hétfő szerint „egy központi szerven keresztül egyenként és egyénileg bírálnák el a kicserélendő magyarokat és zsidókat”. Mindezért persze a magyar zsidók fizettek volna. A terv szerint „Amerikában maradna az ottani magyarok vagyona, itt pedig a zsidók vagyona, tehát még valutáris kérdést sem kellene belekapcsolni a probléma megoldásába.”

A Horthy rezsimnek akkoriban volt egy szervezete, amelyet úgy hívtak, hogy Magyar Kivándorlókat és Visszavándorlókat Védő Iroda, ők is azt nyilatkozták, hogy „az Amerikában élő magyarok visszavándorlásának elősegítése, illetve az itt élő és kivándorolni kívánó zsidókkal való kicserélése kétségkívül egészséges gondolat, és eltekintve bizonyos gazdasági és financiális valamint valutáris nehézségektől, amelyek nem egészen áthidalhatatlanok, meg is valósítható.”

Az Amerikában élő magyarokról ugyan részletes statisztika nem állt rendelkezésre, de általában megállapítható volt „hogy ezek a magyarok túlnyomórészben, mint ipari munkások, kézműiparosok, kisvállalkozók és kereskedők élnek kint.” A kivándorló zsidók többsége jobb anyagi helyzetben volt Magyarországon.

Az ötletgazdák azzal számoltak, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában közel hatszázezer „árja magyar” él és a magyarok világkongresszusán résztvevő amerikai magyarok “túlnyomórészben azt hangoztatták, hogy megfelelő körülmények között szívesen térnének vissza az óhazába.” A Horthy rezsim széleskörű propaganda kampányt is indított az újvilági magyarok körében „a valós magyar helyzet megvilágítására és az itthoni viszonyok ismertetésére.” Az 1930-as évek amerikai gazdasági válsága súlyosan érintette az amerikai magyarokat, sokaknak tetszett a visszavándorlás ötlete.

Megkérdezték Hevesi Ferenc budapesti rabbit is a tervről.  “Véleményem szerint, — mondotta Hevesi rabbi — a terv igen nagyjelentőségű és biztosnak látom az elgondolás sikerét, különösen egy szempontból: nincs olyan amerikai magyar, aki ne vágyódna vissza Magyarországba. Sokan fognak tehát jelentkezni, akik hajlandók visszatérni az óhazába hogy tőkéjükkel és munkakészségükkel az ország rendelkezésére álljanak. Ebből a szempontból feltétlenül sikeresnek tartom az akciót. Más oldalról nagy jelentőséget tulajdonítok annak azért, mert a Magyarországról kivándorló zsidók szerte a nagyvilágban szószólói lesznek a magyar ügynek, hiszen nem keserűséggel távoznak ebből az országból, hanem hálásak maradnak a kormánynak, hogy elősegítette a kivándorlást.”

A magyar zsidó vezetők 400 ezerre becsülték azoknak a magyar zsidóknak a számát, akik hajlandóak lettek volna Amerikába vándorolni.

Az ötlet hatalmas feltűnést keltett Amerikában. Tucatnyi újság ismertette a javaslatot, hangsúlyozva hogy Magyarország kizárólag „árja” magyar származású amerikaiakat telepítene vissza. Az is feltűnést keltett, hogy a terv figyelmen kívül hagyta a szigorú amerikai bevándorlási kvótákat, amelyek akkoriban lehetetlenné tették a nagytömegű bevándorlást.

Amerikai sajtóértesülések szerint egy 25 főből álló amerikai magyar delegáció már tárgyalt is Budapesten a részletekről, és úgy értesültek, hogy az amerikai kormányt is hamarosan megkeresi a magyar diplomácia.

Makkai János országgyűlési képviselő is nyilatkozott.  „Az az elgondolás, hogy a magyar zsidóság egy része vándoroljon ki Amerikába és helyükbe telepítsük ide az Amerikában élő és hazatérni akaró magyarokat, elvben nagyon helyes. A hazai zsidóság bizonyára szívesen belemenne a cserébe és valószínű, hogy az amerikai magyarság egy része is örömmel jönne haza..”

A nagyszabású lakosságcsere terveit azonban csak a sajtó taglalta, nincs hír arról, hogy politikai szinten bárki is foglalkozott volna a kérdéssel.

Makkai képviselő a második világháború után az Egyesült Államokba került, ugyanúgy, mint Hevesi Ferenc rabbi, a híres Hevesi rabbi dinasztia sarja is. És ami még meghökkentőbb, mindketten Hawaii szigetén telepedtek le. Hevesi tragikus hirtelenséggel ott hunyt el 1952-ben, éppen Honolulu városában. Makkai ugyanazon a szigeten, a Csendes Óceán partján levő piciny falucskában, Waianae-ban halt meg 1994-ben.

Címkék:1938, amerikai magyarok, lakosságcsere, magyar zsidók

[popup][/popup]