Anna Frank a lágerben rátalált Jézusra – egy amerikai lelkipásztor könyve szerint

Írta: Szombat - Rovat: antiszemitizmus, Holokauszt, Történelem

Texas állam 7. választókörzetének republikánus jelöltje a kongresszusba nagy történelemrajongó, Anna Frank története az ő tálalásában viszont aligha nyeri el a történészek többségének egyetértését.

Johnny Teague (Forrás. Youtube screenshot)

Johnny Teague evangéliumi keresztény tiszteletes és vállalkozó, aki márciusban megnyerte a republikánus előválasztásokat, még 2020-ban könyvet publikált “The Lost Diary of Anne Frank” (Anna Frank elveszett naplója) címmel. A regény a híres holland zsidó lány, a Holokauszt áldozata életének utolsó napjait mutatja be Auschwitz és Bergen-Belsen koncentrációs táborokban, ahogyan megírhatta volna naplójában.

Teague verziója szerint Anna halála előtt közel került a kereszténységhez.

A Las Vegas-i Histria Books által megjelentetett könyv promóciós összefoglalója szerint az Anna Frank naplójához hasonló stílusban megírt regény ott kezdődik, ahol az eredeti véget ér. Teague azt nyilatkozta, hogy kutatásai során Holokauszt túlélőkkel beszélgetett, ellátogatott az Anne Frank Házba, több koncentrációs táborba továbbá Washington, D.C. és Izrael Holokauszt múzeumaiba.

„Többet szerettem volna tudni Jézusról, és mindarról, amin élete során keresztülment, mint zsidó tanító” – elmélkedik a regénybeli Anna, és elmondja, hogy apja megpróbált szerezni neki egy Újtestamentumot. Otto Frank, aki túlélte a Holokausztot, Teague interpretációja szerint azért kerülte el a tragikus sorsot, mert nagyon kötődött Jézushoz és tanításához.

Később Anna más utakon közeledett Jézushoz, zsoltárokat énekelt és együttérzéssel fordult Jézus szenvedése felé – legalábbis a könyv szerint.

A könyv végén Anna meggyőződésévé válik, hogy „minden zsidó férfi és nő kötelessége, hogy feltegye a kérdést: „Hol van a Messiás?… Lehet, hogy már itt járt, és mi nem ismertük föl?”

Teague, a Jewish Telegraphic Agency kérdéseire válaszolva azt mondta, hogy könyvét „félreértelmezték, és abban Anna Frank összehasonlítja saját szenvedését azzal, amit a zsidóknak Egyiptomban, Hámán alatt, Asszíriában, Rómában és másutt kellett elviselniük, –amin a nagyszerű zsidó népnek kellett keresztül mennie az évszázadok során.”

Teague azt nyilatkozta, Anna Frank Jézus értelmezését az eredeti naplójában szereplő hivatkozásra alapozta, miszerint apja kívánsága volt, „hogy ő és húga Margot olvassák az Újtestamentumot, és ismerjék meg Jézus életét”… Mivel bejegyzéseit saját kezével írta, nem állíthattam, hogy Jézus gondolatai, tanításai és kérdései később nem foglalkoztatták… Amikor a zsidók oly sok kínszenvedésen mentek keresztül, lehetetlen volt, hogy ne vágyakoztak volna arra, hogy a Messiás szabadítsa meg őket.”

Miközben Teague történetében Frank nem nyilvánítja ki abbéli szándékát, hogy keresztény hitre tér, sok dicsérő megjegyzést tesz a lágerbeli keresztényekre. Az egyik asszonyra azt mondja: „Szerettem azért, mert hitt Istenben és Jézusban.” Később: „Éles különbséget látok az itteni keresztények és a többiek között… A keresztények könnyebben barátkoznak meg a halál gondolatával, mint mi többiek.”

Teague szerint fentiek nem jelentik föltétlenül a teljes áttérést a kereszténységre. „Gondolom-e, hogy Anna Frankból keresztény lett? Senki sem tudhatja, hogy az emberek milyen szellemi döntéseket hoznak, vagy következtetésekre jutnak tragédiák és üldöztetések közepette. A könyvben ez nem szerepel.”

Teague életrajzában föltünteti, hogy „tagja az Association for Jewish Studies” (AJS) nevű tudós társaságnak, amely a zsidóság kutatásával foglalkozik. Teague könyve Anna Frankról szerepel az AJS 2021. évi listáján, a szerző neve pedig “Johnny Mark Teague.” Senki sem akadt, aki kifogást emelt volna.

Teague életrajzában még olyan művek szerepelnek, mint “Close the Border,” “Eliminate Property Taxes” és egy olyan mű, amelyben azt fejtegeti, hogy a fosszilis tüzelőanyagok Isten teremtményei. „Ha hiszünk a Teremtőben és abban, hogy minden az isteni terv része, a fosszilis tüzelőanyagok sem lehetnek véletlenek. Az idők kezdetén Isten tudta, hogy szükségünk lesz automatizációra és iparra, ezért bölcsen létrehozta a fűtőanyagokat. Tudta, hogy szükség lesz rájuk.

Az evangéliumi keresztények szenvedélyes hittérítők, ezt a zsidók felé is gyakorolják. Kutatások szerint az amerikaiak fele meg van győződve arról, hogy az USA „keresztény nemzet” kell, hogy legyen. Teague erőfeszítése Anna Frank zsidóságának megkérdőjelezésére azonban még az ő köreikben is párját ritkítja.

A Houston környéki körzetben, ahol Teague indul, jelenleg demokrata a képviselő. 2021-ben a körzeteket átrajzolták, ám most is a demokrata jelölt indul a nagyobb eséllyel.

Ez a második alkalom, hogy Teague a republikánus párt színeiben indult. Előző alkalommal a 9. körzetben a szavazatok mindössze 21%-át sikerült megszereznie 2020-ban. A “The Lost Diary of Anne Frank” két nappal előbb jelent meg.

JTA

Címkék:Anna Frank, keresztény térítés

[popup][/popup]