A 20. század Magyarországa – zsidó apróhirdetések tükrében

Írta: Vince Mátyás - Rovat: Történelem

„Minden megoldás érdekel – A XX. század Magyarországa apróhirdetések tükrében” – ezzel a címmel jelent meg a Kossuth kiadónál Vince Mátyásnak, a HVG alapító főszerkesztőjének, az MTI volt elnökének a könyve. A Szombat arra kérte a több mint 4000 apróhirdetést felvonultató kötet szerkesztőjét, hogy válogasson ki zsidó vonatkozású aprókat, és gyűjtse csokorba azokat.

Zsidó vonatkozású apróhirdetések

Mielőtt belevágnék a kiválogatott apróhirdetések közlésébe, a megjelent könyvről elmondanám, hogy az egy szubjektív összeállítás 100 év magyarországi apróhirdetéseiből. Több, mit három évtizedes gyűjtői és válogatói munkám végeredménye a kötet, amely 1900-tól 1999-ig időrendi sorrendbe, ezen belül hirdetési témák szerint rendezett módon kínálja fel az olvasónak a kiválogatott apróhirdetéseket.  Az eredeti írásmódot megtartó „aprók” mellett a kor hangulatának érzékeltetése érdekében képes hirdetések is szerepelnek a kötetben, továbbá évenként egy-egy, az adott évet karakterizáló újságcím is segít az eligazodásban.

A könyv forrásai elsősorban fővárosi székhelyű országos napilapok voltak s részben ennek következtében a kötet óhatatlanul Budapest központú.  Ez a Budapest központúság azt is jelenti, hogy volt bőven az újságokban zsidó vonatkozású apró, hiszen a főváros zsidó lakossága a Holokauszt előtt 20 százalék körül mozgott, a kereskedelemben és a szolgáltatásokban pedig még ennél is magasabb volt az arány.

Természetesen ez a válogatás nem ölelheti fel a könyv összes zsidó vonatkozású hirdetését, hisz sem a hirdetés feladójának, sem a hirdetésekben szereplő személyeknek nem ismerjük a vallási hovatartozását, és néhány kivételtől eltekintve   – a képes hirdetések közül cikkünkhez kiválasztott hirdetések ilyenek  –  nincs információnk a cégek mögötti tulajdonosok vallási megoszlásáról sem. Viszont az aprók szövegében arra a néhány kulcsszóra rákeresve, amely egyértelműen utal a zsidóságra – zsidó, izraelita, izr., kóser, rabbi, nemárja stb. – több tucatnyi lett a találatok száma. Ezek közül szemezgetek az alábbiakban, de néhány esetben e kulcsszavak hiányában is vettem a bátorságot, hogy zsidó vonatkozásra tippeljek…

A kiválasztottjaim közül időrendben az első hirdetés 1907-ből való, amelyből mind az izr. mind a zsidó szó hiányzik, hisz akit illet, mindenki tudja miről is van szó.

Két templomülés a Dohány-utcai templomban az ünnepekre átadó. Cím a kiadóhivatalban. Szeptember 7. /Pesti Napló/

A hirdetésre gyorsan kellett reagálni, mert – megnéztem a naptárban – Rosh Hasana abban az évben szeptember 9-10-ére esett.

Az 1908-as hirdetések közül nyugodt szívvel választottam a következőt, mert zsidó tanítónőt nyilván zsidó család keresett:

Keresek falura három anyátlan elemi iskolás gyermekemhez izr. németül tudó, szerény igényű tanitónőt. Fizetése havonta 30 kor. és teljes ellátás. Ajánlatokat kér, esetleg fényképpel: Dr. Politzer Mór, Lipovijane, Pozsegamegye. Augusztus 20. /Pesti Hirlap/

1914-ből egy másik nevelő-keresés:

Nevelő kerestetik 12 éves, izr. vallásu, a piarista gimnázium II. osztályát végző, csinos, eszes, intelligens fiú mellé; havi 100 korona fizetés és teljes ellátás. Csakis gimnáziumot végzett, intelligens, jó modorú egyént keresek és előnyben részesítek olyat, ki már hasonló minőségben működött. Zerkowitz Lajos, Nagykanizsa. Április 11. /Az Ujság/

Már akkor is kiváló volt a piarista gimnázium, de miért fontos, hogy a fiú csinos? S vajon a 100 korona sok, vagy az előző hirdetésben szereplő 30 korona kevés?

Ez már világháborús hír 1914-ből – a nevek alapján alighanem zsidó volt a szegény sebesült.

Strasser Hersch, ki a Ludovika Akadémia hadi kórházában fekszik sebesülten, keresi szüleit Wankoviceről (Galicia) Atya: Chaim Licht, anya: Basia Strasser. November 2. /Az Est/

Szintén háborús hír 1915-ből:

Két kóser füstöldém, egy Újpest főutján, másik főváros legforgalmasabb útvonalán, bevonulás miatt olcsón eladók. Neumann, Csengeri-utca 8. Március 6. /Pesti Hirlap/

A század egészén végigvonuló tipikus hirdetés 1920-ból, amelyben a házasodni szándékozó fél nyilatkozik vallásáról. (Altípus: a hirdetést feladó a hirdetésben kritériumként jelöli meg a leendő partner vallását.)

Orvostanhallgató, izr., későbbi házasság céljából megismerkedne urileánnyal, ki tanulmányai folytatásához szükséges pénzösszeggel támogatná. Leveleket “Huszonkétéves” jeligére a kiadóba. Március 21. /Az Ujság/

Gyakori kereskedelmi apróhirdetés – ezúttal zsidó szereplőkkel 1922-ből:

Felhívás! Löff Izidor megvette Grosz Vilmos Kispest Kossuth Lajos-utcai üzletét pékműhelyével együtt. Hitelezők kéretnek nálam nyolc napon belül való bejelentésre, ellenkező esetben nem vállalok semmi felelősséget. Löff Manó, szűcs, Erzsébet-körut 23. Wesselényi-utca 45. Július 6. /Az Ujság/

A „numerus clausus” is bevonul a zsidó vonatkozású hirdetési témák közé, ezúttal (1922-ben) egy szegény zsidó folyamodik anyagi segítségért:

P.I. egyetemi hallgató, a ki a numerus clausus miatt a bécsi egyetemen folytatja tanulmányait, ezúton fordul a magyar közönséghez néhány ezer korona adományért. Az adományokat. “P. I. egyetemista” jeligére kéri a kiadóba. Január 31. /Az Ujság/

A benősülés tipikus vagyonszerzési formula, ezúttal zsidó szereplőkkel 1922-ből:

Slovensko-ból 35 éves izr. fiatalember 4 millió tőkebefektetéssel seriős üzletbe vagy bármilyen elsőrangú vállalatba benősülne. Komoly részletes ajánlatok: “Közös sympátia 80354” jeligére Schwarz József hir­detőirodájába, Budapest, VI. ker., Andrássy-ut 7. szám kéretnek. Szeptember 28. /Az Ujság/

S egy ritkább típus, a „beférjülés” 1924-ből:

Társul veszek 34-36 éves agilis izr. nőtlen kereskedőt Hajdú-megye nagyobb városában 44 éve fönnálló rőfösüzletemhez. Benősülés lehetséges. Cím a kiadóhivatalban. Július 20. /Az Ujság/

Valószínűsítem, hogy ebben az 1926-os hirdetésben a feladó a numerus clausus miatt végzett külföldi műegyetemen:

Külföldi műegyetemen kitüntetéssel végzett vegyészmérnök, szakirodalmilag is tevékeny, perfekt német, szerény fizetési feltételek mellett állást keres. Szives megkeresések “Ingenieur” jeligére e lap kiadóhivatalába. Február 28. /Ujság/

Egy biztos zsidó vonatkozás 1933-ból:

Friedländer csodarabbi Romániából visszaérkezett és fogad bármely ügyben Wesselényi utca 60., I. emelet 4. Pénzadományokat csak perselyben, szegények számára fogad el. December 24. /Az Est/

Utánanéztem: Friedländer Mendel rabbi Nagyváradról jött akkor a fővárosba, majd kuruzslás miatt 1934-ben pénzbüntetésre ítélték és kiutasították Magyarországról.

Benősülős típushirdetés 1937-ből, amelyben kemény feltételeket is támaszt a hirdető:

Faüzletbe benősülne intelligens, 40 éves, izr. úriember. Csak jó familia forgalmas üzlettel jöhet számításba. “Szakember 644” jeligére főkiadóhivatalba. Január 31. /Pesti Napló/

Öt hirdetés 1939-ből kivándorlással kapcsolatban, valószínűsíthetően a fasizmus elől menekülő zsidók a kivándorolni szándékozók:

Kivándorlóknak biztos megélhetést nyújtó fogtechnikai újdonság szabadalma külföldi államok részére eladó. “Egymaga gyárthatja” jeligére a kiadóba. Február 19. /Ujság/

Kivándorolni szándékozóknak angol-francia levelezést olcsón vállal perfekt levelező. Válaszokat “Banklevelező” jeligére Tenzer hirdetőjébe IV., Szervita-tér 8. Április 16. /Ujság/

A világ minden részén biztos keresete lesz. Tanulja meg a babakészítést. Nem kötött ipar. Mindenütt szabadon dolgozhat. Férfiaknak is kitűnő jövedelem a babafejek és babatestek készítése, maschéból, filczből, selyemből. Olcsón tanítja iparművésznő. Bethlen-utca 14. IV. 15. Február 19. /Ujság/ 

Héber és angol egyéni és csoportos oktatások. Tandíj: tagoknak havi 3P. Jelentkezés egész nap Mizrachi iroda, Rosenberg Dávidnál, VI., Laudon-u. 3. Tel.: 316-411. Február 19. /Ujság/ 

Oldalpár a kötetből

A  korlátozó zsidótörvények következményei is megjelennek az apróhirdetésekben: egy-egy apró 1939-ből, 1940-ből és  kettő 1941-ből:

Értesítjük hittestvéreinket, hogy a Zsidó Termelő, Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetet megalapítottuk és azt a Budapesti Kir. Cégbíróság 40836/6/939.szám alatt bejegyezte. Szövetkezetünk célja a zsidótörvények által munkanélkülivé vált és a jövőben váló zsidóknak becsületes munka utján kenyérhez juttatása. Szövetkezésben az erő. Ezt a szövetkezést, aki támogatja belépésével, önmagán segít. Részjegyzések és felvilágosítások ideiglenes irodánkban: Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10. II. emelet 1/a. Befizetések az Angol-Magyar Bank Király utcai fiókjánál. Vidéki körzetmegbizottak jelentkezését kérjük. Tel: 115-713. Az Igazgatóság. Július 9. /Ujság/

Minden keresztlevelet megszerez szlovenszkói ügyvéd, ki e hó végéig Budapesten fog tartózkodni. Cim a főkiadóhivatalban. Április 25. /Pest/ 

Tanuljon méhészetet! Úri ellátást adnék és a méhészetbe beoktatnék pár hét alatt zsidó fizető vendégeket juniusban, juliusban, augusztusban. Eladok méhcsaládokat és rajokat. Válaszbélyeg. Sámuel Artúr Jászkisér. Junius 24./Ujság/ 

Bármilyen leszármazási okmány beszerzése/nemcsak nemesi/ ügyében forduljon a Heraldika irodához. Bp. IV. Gr.Károlyi-utca 14. Tel.:381-199. 184-644. December 15./A Mai Nap/ 

Párhuzamosan a zsidók folyamatos kiszorításával a gazdasági és társadalmi életből megjelennek azok a hirdetések, amelyek feladói szükségesnek látják közölni, hogy a zsidótörvények alapján hova tartoznak – pro és kontra. És feltűnnek a zsidó cégek vezetésére kacsingató Aladárok is…. Négy hirdetés 1941.-ből:

Kivételezett, három százalékba eső, elsőrangú kereskedel­mi érzékkel bíró, tökéletes mérlegképes könyvelő elhelyezkedne, az adminisztrációban teljesen jártas és minden tekintetben megbízható. Szíves megkereséseket: “Ónálló erő 88” jeligére a kiadóhivatalba. Június 9. /Magyarország/ 

Őskeresztény átvenne nagyobb szállodát, mozit 60-120 ezer pengőig, vagy más komoly vállalatot. Esetleg betársulás is lehetséges. Ajánlatokat “Alföldi 6640” jeligére a kiadóba kérek. Május l0. /Pest/ 

Őskeresztény nemes 29 éves férfi, elvenné azon hölgyet, ki vállalat átvételéhez 40.000 P.-vel segítené. “Igazgatóné leszek 83900” jeligére főkiadóba. Május 11. /Pesti Hirlap/ 

Kitűnő menetelü 300.000 pengő körüli tiszta vagyonnal rendelkező adósságmentes 50 éves malomvállalat részvény- érdekeltségét őskereszténnyel megosztanám. Az érdekeltség átvételéhez 30-40 ezer pengő készpénz szükséges. Ügyvezető igazgatói állás megfelelő jövedelemmel biztosítható. Ajánlatok ügynökök kizárásával “Stabil érték” jeligére Blockner J. hirdetőjébe, IV., Városház-utca l0. Május 11. /Pesti Hirlap/ 

Az 1942-es évben még több apróban tűnnek fel a korszak kötelező származási kényszerzubbonyai: árja, nemárja, zsidónak számító katolikus, stb.:

Leépített részvénytársasági igazgató benősülne nem árja családba 10—15 ezer pengővel. Lehetőleg Pest vagy Pestkörnyéken. “Hatvanas” jeligére Arató hirdetőbe. Erzsébet-körut 14. November 3. /Ujság/  

Magas, molett, nem árja úrhölgy ismeretségét keresem 50 éves korig. Házasság lehetséges. Lehetőleg fényképes leveleket “Szimpatikus ötvenesnek” főkiadóba. November 3. /Ujság/ 

Komoly, intelligens úriember, egyedülálló, nőtlen, tisztviselő (katolikus, zsidónak számitó), ki havonta 3-4 napig Pesten tartózkodik, keresi hasonló, csakis jómegjelenésű, minden tekintetben független urinő ismeretségét. Mindenre kiterjedő részletes leveleket címmel és esetleg hétvégi találkozás megjelölésével “Kulturált legyen 9001” jeligére főkiadóba. Házasság lehetséges. November 3. /Ujság/ 

Öt hirdetés 1944-ből, a zsidó tragédiák évéből: sárga csillag, kényszerű összeköltöztetés, gettó, deportálás, nyilas uralom…

Előírásos sárga csillag Börzsönyinél, VI. Lovag utca 14. és V. Szent István körút 7. szám. Vidékre utánvéttel. Július 6. /Magyarországi Zsidók Lapja/

A megjelenés napjáig már majdnem a teljes vidéki zsidóságot deportálták 

Gettó területén lévő családi házam parkírozott udvarral elcserélem Simonyi úti villatulajdonnal, esetleg ráfizetéssel. Csokonai utca 30. sz. alatt. Május 13. /Debreczen/ 

Elcserélném keresztény házban lévő olcsóbérű, közp. fütéses, modern 2 sz. vagy 2 sz. hallos lakásomat zsidó házban lévő bármilyen lakásra. II., Jurányi­ utca 9.  Telefon: 355-054. Június 20. /Magyarország/ 

Csillagos házban lévő ötszobás, gőzfütéses, 3 bejáratú, régi bérü lakásomat elcserélném hasonló nem csillagosra. Népszinház-u. 20., I.1. Június 20. /Magyarország/ 

Zsidóházban levő 3 szobás összkomfortos lakást adok jófekvésü, régi bérű összkomfortos 3 vagy 4 szobásért plusz garzonért. Telefon 384-l02. Június 20. /Magyarország/

Még három apró 1944-ből – a reményt megtestesítő véd-útlevelekhez kapcsolódva:

Spanyol vagy portugál személyt keresek, aki az ottani irataim beszerzésében segít vagy tanácsot ad. “Mielőbbi” jeligére Arató hirdetőbe, Erzsébet körút 14. szám. Május 15. /Magyarország/ 

Nem kell kiadnia kezéből eredeti okmányait. Azonnal másoljuk! Csiszár és Sárdy fényképezőiroda, IV., Váci-utca 21. Telefon: 380-209. Június 26. /Magyarország/

Berkes András l0l/322 svéd útlevelének száma N° 27/55. November 3. /Magyarország/

1945  –  a közelmúltbéli tragédiák után három hirdetés a Ki tud róla? rovatból:

Weisz Károlyt december 29-én éjjel a nyilasok kivitték a Dunapartra. Azóta semmi nyoma sincs. Mentők, kórházak, magánszemélyek értesítését kérjük. VII., Dembinszky-utca 18, I. 1. cimre. Január 31. /Szabadság/

Kétezer pengő jutalom annak, aki az “Isteni szeretet lányai” Széchenyi-hegyi zárdájából az újpesti nyilasházba vitt gyerekekről tud, akiket dec. 22-én hajnalban vöröskeresztes autón Ditrói, a nyilas párt soffőrje ismeretlen helyre szállított. Az eltűntek névsora: Alexander Gertrud lo éves. Alexander Judit 9 éves. Koszterlitz Veronika 7 éves, Reder Mária 7 éves, Rotschild Marianna 1o éves, Rotschild Rózsi 7 éves, Bán Erzsébet 7 éves, Neufeld Katalin 7 éves. Velük voltak még Bauer Jancsi 14 éves, és Molnár Ferencné. Értesítsék Koszterlitz Ignácot Sas utca 11. Február 2. /Szabadság/

Auschwitzből hazaérkezetteket felkérem, hogy akik a békéscsabai Hirsch család tagjairól tudomással birnak, értesítsék Hirsch Sándort, Békéscsaba. Július 29. /Magyar Nemzet/ 

És egy negyedik, személyes vonatkozású Ki tud róla? 1945-ből, amelyre véletlenül bukkantam rá, de szándékosan tettem be a könyvbe:

Fallemann Mórnét július elején vitték el a budakalászi téglagyárból. Fallemann Mór és Miklós József december 8-án írt utoljára Ácsról, a vasuti kocsiból. Sürgős értesítést kér felőlük fiuk Faludi György, Csáky u. 37. Május 6. /Népszava/

Miklós József a nagyapám, Fallemann Mór a nagyapám sógora, mindkettőjüket Bergen Belsenbe deportálták 1944 decemberében. Egyikük sem jött vissza.

1945-ben a Felhívások rovat is a közelmúltról érdeklődik:

Munkaszolgálatosok! Jelentkezzetek! Igazolás céljából. “Zs”-könyvet, ha van, hozzátok magatokkal! Érdekeink sürgetnek! Jelentkezés hétfő (29-én) délelőtt 10 órától 4 óráig! V.Csáky utca 16. IV. em. Január 27. /Szabadság/

Mindazok, akik a Városház utcai nyilasházban 1945. januárjának első felében fogságban voltak és a “nemzetes asszonyról” vagy másképpen “Csöpiről” (öltözék: szürke lovaglóruha és csizma) terhelő adatokat tudnak,    jelentkezzenek Eötvös u.7.szám alatt. Ugyancsak jelentkezzenek azok, akik a Városház-utcából január 8-a körül történt elhurcolás alkalmával – melynél “Csöpi” jelen volt – megszöktek. A görlitzi deportáltak, akik Schneebaum Rafael munkafelügyelőről terhelő adatokat tudnak, vallomás céljából jelentkezzenek Eötvös-u.7.sz. alatt. Július 8. /Szabadság/ 

A kötet borítója

Egy-egy típusos zsidó vonatkozású házassági hirdetés 1945-ből, 1946-ból és 1947-ből:

Két jóbarát, 33 éves önálló iparosok, akik Oroszországból és Borból

is visszajöttek, házasság céljából csinos leány vagy asszony ismeretségét keresik, lehetőleg olyant, akinek hozzátartozója nem tért vissza. “Bajtárs 3422” jeligére. Július 29. /Magyar Nemzet/

Deportálásból hazajött huszonötéves jómegjelenésű dolgozó úrilány keresi hozzáillő úr ismeretségét házasság céljából. “Szebb jövő” jel. kiadóba. Május 18. /Magyar Nemzet/ 

Finomlelkü, intelligens, dep. visszatért uriasszony társaság hiányában ezúton keresi 40-50 éves, jól szituált, kimondottan uriember, lehetőleg intellektuel ismeretségét házasság céljából. Válaszokat “Komoly élettárs 43317” jeligére a kiadóba. Február 1. /Hirlap/ 

Az újrakezdés esélye 1946-ból:

Rebenwurzl orth. kóser szalámi és konzerváruk üzeme. Ujból megkezdte működését, gyár és üzlet: Kazinczy utca 41. Fióküzlet: Laudon utca 3. Hus és zsírjegyeket beváltjuk. Október 31. /Új Élet/

Még nem múlik a múlt – Ki tud róla? 1946-ból:

Nádor György 21 éves, 1944 június 1-én Erdélybe vitték munkatáborba. Onnan Sopronbánfalvára, 1944 március hó 28-án Linz (Ausztria) környékére deportálták. Aki tud róla valamit, közölje egyetlen gyermekéért aggódó édesanyjával. Nádor Rezsőné, Budapest V., Visegrádi utca huszonhárom. Május 11. /Magyar Nemzet/ 

Pártos Viktor dr. pestszenterzsébeti orvost Auschwitzba vitték az erzsébetfalvai gettóból. Szíves értesítést fodrászüzletbe (Ferenc-krt. 33) kér aggódó felesége. Június 2. /Magyar Nemzet/

Felhívás! Felhívjuk mindazokat, akiknek hozzátartozói deportáláskor a békásmegyeri téglagyárban elhunytak és a pomázi temetőben közös sírban vannak eltemetve, hogy exhumálásuk és közös siremlék felállítása ügyében hitközségünk irodájában /Újpest, Beniczky u. 8.szám alatt/ jelentkezzenek. Újpesti Izr. Hitközség vezetősége. Október 24. /Új Élet/

Egy-egy apró 1948-ból ill. 1949-ből:

Most jelent meg második, olcsó kiadásban dr. Nyiszli Miklós világhírű naplója. “Mengele boncolóorvosa voltam az Auschwitz-i krematóriumban” Ára 4 forint. Kapható minden újságárusnál, trafikban és könyvesboltban. Január 23. /Világ/

Kivándorlók figyelem! A férfi fehérnemű készítés mindenütt a legjobb szakma. Szabászatot olcsón, gyorsan, jól megtanulhat. Jelentkezés este 6-8-ig: Aradi-utca 41., I.1. Vándorné. Április 10. /Hírlap/

A XX. század hátralévő éveiből nincsenek biztonságosan zsidó vonatkozásúnak mondható aprók a könyvben. Ami van, az a vallást is megjelölő házassági hirdetés a Magyar Nemzetből. Íme kettő mutatóba a vallástalanságot hatalmi eszközökkel is preferáló korszak két évéből, 1958-ból és 1964-ből:

36 éves, értelmiségi, izr. férfi csinos intelligens élettársat keres »Igényes 1792« jel., a Felszabadulás téri hirdetőbe. December 7. /Magyar Nemzet/

20 éves csinosnak mondott, nem kalandra vágyó, főiskolás leány megismerkedne, diplomás izr. férfival, házasság céljából. “Kis fekete 54935” jelig, a Felszabadulás téri hirdetőbe. Június 18. /Magyar Nemzet/ 

E több tucatnyi apróhirdetést elejétől a végéig átolvasva, aligha lesz kedvünk vitatkozni Závada Pál könyvhöz írott míves előszavának címével: ”Szörnyű korunk apróbetűs rubrikái”…

[popup][/popup]