Nyári számunk tartalmából

Írta: Szombat - Rovat: Szombat magazin

Globalizáció stop?
Tallián Miklós – Már megint a zsidók jártak jól
Mostanra bebizonyosodott: a szegény országoknak az tesz jót, ha van stabil, működő gazdasági infrastruktúra, ha bekapcsolódhatnak a világgazdaságba, miközben kiépítik saját iparukat, kereskedelmüket, jólétüket. A „jó szándékú” fejlett világ pedig nem tudja mindenféle, borzasztó hatékonysággal elpazarolt segélyakciókkal feltartóztatni ezt a folyamatot. Pedig igazán sokat költenek erre. A szociálisan érzékeny nyugati fogyasztónak ugyanis olcsóbb havi pár dollár értékű alamizsnát odadobni a harmadik világba, mint szembesülni azzal, hogy párszázmillió szegény felemelkedése komoly hatással van az élelmiszer- és üzemanyagárakra. Egyelőre. Aztán majd megjelenik ugyanez a mosógép- és tamagocsi-piacon is.

„A hanyatlás folytatódni fog” – Tamás Gáspár Miklóssal beszélget Tallián Miklós

A globalizáció részben mítosz. A kapitalizmus történetének érzékelhető ritmusa van. A XVIII. századtól kezdve így megy: előrehalad a szabadkereskedelem, és amikor az üzleti ciklus végén ez válsághoz vezet, akkor fékezni szoktak az államok. Van a szabadpiaci és a népjóléti berendezkedésnek egyfajta hullámverése.
Ez már többször lejátszódott, és ami ebben új, az az, amit Marx mint világpiacot írt le, ami az ő idején még absztrakció volt. Vagy utópia. Ma egyre inkább valósággá kezd válni.

Ágoston Vilmos – Az Újkor szobra
A vitatható eseményekkel ellentétben bizonyítható, hogy Wass Albert regényeit és verseit nem irodalmi értékük miatt kedvelik, hanem érzelmi és ideológiai tényirodalomként olvassák. Jellemző, hogy korábbi regényét, a Farkasverem című, 1934-ben megjelent könyvét, amelyre 1940-ben Baumgarten díjat kapott, nem népszerűsítik annyira, mint a vészkorszak idején és az emigrációban írt írásait.

Gábor György: Vallásközi monológ
Képzeljük el: elől a felhőoszlop, nyomában a fölfegyverzett zsidó nép, amint megérkezik a Sás-tenger partjára. Az emberek fáradtak, legszívesebben lepihennének, ám távolról vad csatakiáltás hallik, a közeledő egyiptomiak serege, élükön a fáraóval, az Ámon-Rével egylényegű istenfiúval. Még egy kis idő, s a két sereg farkasszemet néz egymással. Mózes, a zsidók vezetője tétovázik: elinduljon-e a tenger hullámai felé, mögötte népével, férfiakkal, nőkkel, avagy maradjon?

Harmai Gábor – A nép, amely a szövetségeket és az ígéreteket kapta
Ami a keresztényeket illeti, elsősorban Krisztusnak igyekeznek válaszolni. A Krisztusban számunkra megjelent isteni szövetségi ajánlatra kétségtelenül nem a halacha megtartásával válaszolunk, hanem Krisztus életének követésével. Ahogyan a halacha kívülálló számára groteszknek tűnik, úgy tűnik groteszknek a keresztények részéről pl. a szerzetesi fogadalom az életre szóló szüzességről, tekintettel Krisztus életre szóló szüzességére.


2008. június / XX. évfolyam 6. szám

Letöltés (PDF)

Címkék:2008-06, Borító

[popup][/popup]