Megjelent a Szombat 2009. januári száma

Írta: Szombat - Rovat: Szombat magazin

Januári számunk tartalmából:

 

„Amerikában a kommunista rock ’n’ roll zenekar volt a stichünk”
Somló Tamással beszélgetett Szegő Péter

”Apukám volt zsidó és édesanyám mamája. Somló Iván Tamás néven születtem 1947-ben. A szüleim úgy gondolták, hogy az akkor már szovjet befolyású országban jó, ha orosz nevem van. Szintén a biztonság kedvéért nem metéltettek körül. Hozzáteszem, hogy az 1941-es születésű bátyámat pedig igen, vagyis más lehetett a veszélyérzet 1941-ben, mint 1947-ben. A szüleim ötéves koromban elváltak. Bátyámmal az újra megnősülő papámnál maradtunk. A nevelőanyám – akit igazából anyámnak tekintek és nagyon szeretek – nagyon vallásos zsidó családból származik. Az új nagymamám ortodoxként szigorúan tartotta a kósert és a szombatot még a legkeményebb ötvenes években is.”

 

„A várandósság is harmonikusabban alakul…” – Schmelowszky Ágoston interjúja Hidas Györggyel”
Az anya mentális beállítódásán keresztül tudjuk elérni a gyermeket. A lényeges pedig az, hogyha az anya gyermekkel kapcsolatos érzelmei ennyire meghatározzák a gyermek sorsának későbbi alakulását, akkor az anyával kell foglalkoznunk, méghozzá abban a vonatkozásban, hogy ő hogyan viszonyul a gyermekéhez.”

 

Uri Asaf: A Kabbala erotikája
”…Egy másik pár beszédbe melegedve, egymásba karolva körbejárja a termet, amott a sarokban álló pár közül a fiatalabb a falnak támaszkodik, az idősebbik a szó szoros értelmében hozzáhajol, testével hozzásimul. Egymásra néznek és hallgatnak. Mi zajlik tiszta lelkükben? Ők maguk se tudják.”

 

Schmelowszky Ágoston: Vallástörténeti észrevételek a zsidóság és a pszichoanalízis kapcsolatáról
”…a misztikus hagyomány a kezdetektől fogva nagy erőkkel integrálja a tudattalannak azokat a vonatkozásait is, amelyeket a rabbinikus hagyomány igyekezett visszafogottan kezelni. Itt elsősorban a szövegek legtágabb értelemben vett – és sokszor a legkonkrétabban megfogalmazott – erotikus vonatkozásaira gondolok. A teozófikus kabbala alapgondolata, az isteni világ egyesítése, és az abban való emberi részvétel lehetősége – az úgynevezett teurgia – az erotikus fantáziák széles köre előtt nyitja meg a kaput.”

 

Elmaradt döntések, kifizetetlen pénzek – a Mazsök elmúlt félévének története: Gadó János beszámolója
”A diplomatikusan „egyik kuratóriumi tagjelölt” névvel illetett személy valójában Köves Slomó, lubavicsi rabbi, aki az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) képviselője lett volna az új kuratóriumban. Mint ő maga elmondta, valóban nem fogadta el a felkérést a kuratóriumi tagságra, csak megfigyelőként óhajt részt venni a Mazsök munkájában, s erről szóló levele csak november 19-én érkezett a minisztériumba (mely az alapító államot képviseli). Mindennek azonban – mint elmondta – hosszú előtörténete van.”

 

Szántó T. Gábor: Önemancipáció – Izraeli filmnapok

”Egy nehéz környezetben felnőtt, mindössze hatvan éves demokrácia pillant bele művészeinek tükrébe, s e tükörképet, ha néha elgyötört arcot mutat is, nem fél megmutatni a nagyvilágnak, mert maga is úgy érzi: terheit meg kell osztania másokkal, és a megmutatkozástól sem tart immár. A legutóbbi izraeli filmhetet az Odeon-Lloyd moziban rendezte az Izraeli Nagykövetség, de könnyen elképzelhető, hogy a növekvő érdeklődés hatására jövőre nagyobb, esetleg többtermes mozit kell keresni.”


2009. január / XXI. évfolyam 1. szám

Letöltés (PDF)

 

Címkék:2009-01, Borító

[popup][/popup]