Vita a temetőről, szociális otthonról, iskoláról a BZSH közgyűlésén

Írta: Bóka B. László - Rovat: Belpolitika, Politika

December 13-án, csütörtökön tartotta éves közgyűlését a BZSH a Síp utcában. Az összejövetel egy ponton nem várt heves vitát hozott. 

Kunos Péter és Ács Tamás

Rövid számbavételt követően 50 küldött jelenlétében megkezdődött a közgyűlés. A pulpituson Ács Tamás elnök és dr. Kunos Péter ügyvezető igazgató fogadta a megjelenteket. A közgyűlésnek két napirendi pontja volt, a BZSH 2019. évi költségvetésének megtárgyalása, valamint a Gyömrő belterületén található 690/2 hrsz. és 732 hrsz. alatti ingatlanok elidegenítése. A közgyűlés egyhangúan fogadta el a napirendet.

A nyitóimát dr. Schőner Alfréd főrabbi mondta, majd dr. Kunos Péter beszámolójára került sor. Beszámolóját azzal kezdte, hogy semmiféle érdemi észrevételt nem kaptak a költségvetéssel kapcsolatban. Hozzátette, a költségvetés összeállítása előtt minden körzettel és intézménnyel írásban és/vagy szóban egyeztettek. Hangsúlyozta, a BZSH 2019-es költségvetése három alappilléren áll, ezek a biztonság, a közösségi élet és az oktatás.

Elmondta, hogy a költségvetés tartaléka 133 millió forint, amely az utolsó forintig beruházási célokat szolgál. A jövő évi költségvetés első helyén a zuglói zsinagóga felújítása áll, amely 100 millió forintba kerül a hitközségnek, ehhez 142 millió forinttal járul hozzá a Kormány. Mint mondta, megpróbálták megemeltetni a központi költségvetés hozzájárulását, de ezt a kérést a Kormány elutasította. Hamarosan felújítják a Síp utca székház dísztermét is, ennek költsége 80 millió forint. Az összeget részben pályázati pénzből, részben saját forrásból fedezik majd, mégpedig oly módon, hogy az összeg felét a BZSH, míg a másikat a MAZSIHISZ állja. Sor kerül a kóser konyha fejlesztésére is, ez mintegy 30 millió forintba kerül. dr. Kunos Péter szerint erre azért van szükség, mert a 2019-es nyári Maccabi Európa Játékok étkezését ez a konyha biztosítja majd.

Az ügyvezető tovább sorolta, mi mindenre gondoltak, amikor összeállították a 2019-es költségvetést: megoldják a Hermann Lipót klub akadálymentesítését, de jut pénz az Újpesti Szociális Otthonra és a Dél-Pesti valamint a Kozma utcai temetőkre is. A Dohány templomnál sürgős elhárítani egy kőomlás veszélyt, fejleszteni fogják a tűzvédelmi rendszert, és jut biztonsági fejlesztésre is, amelyet bővebben nem fejtett ki. Elmondta, létrehoztak egy kft.-t, amely a Síp utca székház földszintjén megnyíló kóser boltot fogja működtetni.

Kunos Péter érezhető büszkeséggel jelentette be, hogy létrehoztak egy szakgimnáziumot, amely képes eltartani magát az állami normatív támogatásból. A gimnázium egyelőre még bérli a helyét, de belátható időn belül szükség lesz végleges elhelyezésére is. Az ügyvezető végezetül elmondta, hogy 25%-al megemelték a kultuszjárulékot, valamint, hogy tisztában van azzal, hogy a kiadási oldal 50%-a bérköltség, de jövőre 8-9%-os béremelést terveznek. A számok ismertetése után Kunos Péter elfogadásra ajánlotta a 2019-es költségvetést.

Szavaz a képviselő-testület (Fotók: BZSH)

Az ügyvezetőt Bodai Lászlóné, a Számvizsgáló Bizottság elnöke követte a mikrofonnál, aki felolvasta, mi a Bizottság feladata, majd közölte, a költségvetéssel kapcsolatban semmiféle szabály semmit nem ír elő. Ők tehát előterjesztették néhány meglátásukat, amelyekre választ is kaptak. Megjegyezte azonban, hogy rendkívüli módon visszaestek a pályázati bevételek. Elmondta, a személyi költségek 35%-al növekedtek, ez egyértelműen a szakgimnázium miatt alakult így. Összefoglalóját azzal zárta, nem emelnek kifogást és javasolják a 2019-es költségvetés elfogadását.

Mindezek után egy rendkívül egyhangú, szokásosnak ígérkező, rutin felszólalásokból álló közgyűlés következett, egészen addig a pillanatig, míg az újpesti körzet küldöttje, Tamás Péter mikrofonhoz nem állt és azt javasolta, a közgyűlés alapvetően csoportosítsa át az összegeket, hogy sokkal több pénz jusson a temetőkre, illetve egyenként 25 millió forint a körzetek megerősítésére. Beszédét azzal folytatta, hogy vissza kell venni az Újpesti Szociális Otthon valamint a Scheiber Sándor Gimnázium előirányzott támogatásából, sőt mindkét helyen belső ellenőri vizsgálat indítását javasolta. Mindezt azzal indokolta, hogy a gimnázium semmiféle látható eredményt nem tud felmutatni, a tanulók még tanulmányi versenyeken sem indulnak, más gimnáziumok szerinte kevesebb pénzből több eredményt érnek el, míg a Szeretetotthonnal kapcsolatban azt mondta, nem érti, miért nem működik, ha nem is nyereségesen, de legalább nullszaldósan. Beszéde kő volt a tükörsima állóvízbe.

A küldöttek megbolydultak, és nem csupán a mikrofon előtt, de egymás között is egyre hangosabban kezdték kifejteni véleményüket. Felszólalására válaszképpen elhangzott, hogy a szociális otthonban dolgozók átlagórabére 300 forint, míg más felháborodott hangon mondta, micsoda őrültség pénzt elvenni az oktatástól, mikor „a másik csapat önti a pénzt az oktatásba”.

Ha már vita, akkor legyen kerek, egy ponton az egyik felszólaló azt is megjegyezte, talán kissé sok 80 millió forint a Síp utca díszterem felújítására. A vita elhatalmasodásának egy pontján Ács Tamás arra kérte a közgyűlést, bár ez nem volt előre eltervezve, szavazzanak az oktatás összegéről, konkrétan arról, hogy 129 vagy 70 millió forintot szánjanak-e oktatásra. A közgyűlés mindössze 2 igen, 6 tartózkodás mellett, elsöprő többséggel nemmel szavazott a módosításra, maradt tehát az oktatásra szánt eredeti összeg, elvetve az újpesti küldött átcsoportosító javaslatát.

A közgyűlés végül 40 igen, 1 nem és 7 tartózkodással elfogadta a BZSH 2019-es kölségvetését.

A költségvetés elfogadása után lenyugodtak a felborzolt kedélyek. A gyömrői ingalannal kapcsolatban már gördülékenyen működött minden, annál is inkább, mert a számok meggyőzőek voltak. Kiderült ugyanis, hogy a két szóban forgó ingatlan rettenetes állapotban van, leginkább le kellene őket bontani. A BZSH igazságügyi értékbecslő segítségét igénybe véve megállapította, hogy az ingatlan 43 millió forintot ér. Ennek ellenére jelentkezett egy reménybeli vevő, aki a szóban forgó két ingatlanért 50 millió forintot ígért azonnal, majd évente 10 milliót, összesen 100-at. A közgyűlés ellenszavazat nélkül szavazta meg, hogy az ingatlanokat tehát minimum 100 millió forint vételárért kell eladni.

Az év utolsó közgyűlése Radnóti Zoltán főrabbi záróimájával fejeződött be.

 

[popup][/popup]