Vegyes házasságok Amerikában

Írta: Szombat - Rovat: Politika

A vegyes házasság és más demográfiai tényezők*

A vallási szempontból vegyes házasságok arányának kiszámítása többféle módszerrel elvégezhető, ami megnehezítheti az egyes tanulmányok eredményeinek összehasonlítását. Összpontosíthatunk például a vegyes házasságra lépő egyének arányára, de alapul vehetjük a párokat is. Vizsgálhatjuk egy házaspár vallását a házasságkötésük vagy éppen a kutatás időpontjára vonatkozóan. Elméletileg beszámíthatjuk az összes valaha megkötött házasságot, beleértve az azóta válással vagy érvénytelenítéssel végződött kapcsolatokat is, vagy csak azokat, amelyek aktuálisan érvényben vannak (bár gyakorlati szempontból a korábbi házasságokkal kapcsolatos kérdések feltevése és megválaszolása kellemetlen lehet a válaszadók számára, ezért a Pew Research Center kutatásai eleve nem terjednek ki erre). Ráadásul ugyanazok a megfontolások, amelyek alapján valamely válaszadó zsidónak minősül, a házastárs tekintetében is figyelembe veendők.

 

Vegyes házasságok aránya, a házasságkötés ideje szerint
ÖSSZES zsidó Vallásos zsidók
Házastárs Házastárs
zsidó nem zsidó zsidó nem zsidó
Házasságkötés éve: % % % %
2005–2013 42 58 55 45
2000–2004 42 58 50 50
1995–1999 45 55 55 45
1990–1994 54 46 58 42
1985–1989 59 41 65 35
1980–1984 58 42 61 39
1975–1979 64 36 68 32
1970–1974 65 35 79 21
1970 előtt 83 17 89 11
Összesen 56 44 64 36
Forrás: A Pew Research Center 2013-as felmérése az amerikai zsidóságról, 2013. február 20. – június 13.

 

Mindent összevéve jelen elemzés olyan zsidó személyek válaszait tartalmazza, akik nem zsidó személlyel kötöttek házasságot, a jelenleg is fennálló házasságokat veszi figyelembe, és az ilyen házasságok arányával foglalkozik. A házastárs zsidó vagy nem zsidó voltát ugyanazon kritériumok mentén határozza meg, mint a válaszadókét.

A zsidó válaszadók mintegy fele a felmérés időpontjában házasságban élt, s közülük 54% vallásosnak, 41% vallástalannak mondta magát. Ugyanakkor a házasságban élők aránya csökkenő tendenciát mutat 2000-hez képest (a 2000-2001-es országos zsidó népességfelmérés, az NJPS akkori 60%-os adata mára csupán 51%), tükrözve a házasságok arányának általános visszaesését a társadalom egészében.

A Pew Research Center új felmérése szerint a házas zsidó személyek 56%-ának van zsidó házastársa, 44%-uk pedig vegyes házasságban él. Ugyanez az arány a vallásos zsidók esetében 64% a 36% ellenében, míg a vallástalan zsidók esetében sokkal nagyobb a vegyes házasság előfordulása: mindössze 21%-nak van zsidó házastársa, 79%-uk pedig nem zsidó társsal él együtt.

Azon válaszadók körében, akiknek a felmérés idején is fennálló házassága 2005-ben vagy később köttetett, a vegyes házasságok aránya 58%, és ugyanez igaz a 2000 és 2004 között házasságokra is. Ezzel szemben az 1990-es évek vége felé köttetett házasságoknak 55%-a vegyes, és minél tovább megyünk vissza az időben, a vegyes házasságok aránya annál alacsonyabb. Például az 1980-as évek vége felé kötött házasságoknak csak mintegy 40%-ában választott zsidó személy nem zsidó házastársat, az 1970 előtt házasodottak körében pedig ez az arány mindössze 17%.

A vallásos zsidók körében a 2005-ben vagy később kötött házasságok 55%-a jött létre zsidó felek között, és 45%-a volt vegyes. (A vallástalan zsidók körében túl kevés volt a házas a felmérés adott mintájában ahhoz, hogy a vegyes házasságok aránya időszakos bontásban elemezhető legyen.)

Bár ezek a trendek határozottan jelzik, hogy a vegyes házasságok aránya – legalábbis hosszú távon – emelkedik, ennek kiértékelése során fontos figyelembe venni néhány tényezőt. Először is egyes kutatások arra engednek következtetni, hogy a közösségen belüli házasságok tartósabbak, mint a vegyes házasságok; amennyiben ez így van, akkor az 1970-es és 1980-as években köttetett vegyes házasságok száma akár magasabb is lehetett annál, mint amennyi ezek közül ma is fennáll.

Másodszor a különféle etnikumok és népcsoportok közötti vegyes házasságok aránya összességében is növekedett az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államok lakossága körében; 2010-ben például az összes újonnan köttetett házasság mintegy 15%-a különféle etnikumhoz tartozó személyek közt jött létre, ami több mint kétszerese az 1980-ban regisztrált aránynak (6,7%).

Végül pedig figyelembe kell venni az amerikai zsidó népesség viszonylag kis lélekszámát. Ha a társválasztás tisztán véletlenszerű folyamatok eredménye lenne, akkor annak az esélye, hogy egy amerikai zsidó saját közösségéből való partnert találjon magának, sokkal kisebb lenne, mint például egy protestáns vagy katolikus esetében – hiszen az amerikai lakosság közel felét protestánsok, mintegy negyedét pedig katolikusok teszik ki. Ennélfogva a zsidók vegyes házasodási aránya leginkább más kis létszámú amerikai vallási közösségekével hasonlítható össze, mint amilyenek például a mormonok vagy a muszlimok. Korábbi Pew Research-felmérések azt találták, hogy a mormonoknak 87%-a, a muszlimoknak pedig 84%-a a saját vallási közösségén belül kötött házasságot Amerikában.

 

 

Vegyes házasságok aránya, vallásfelekezeti megoszlásban
Azon házas zsidók aránya, akiknek házastársa
zsidó nem zsidó
% %
ÖSSZES zsidó 56 44
Ortodox 98 2
Konzervatív 73 27
Reform 50 50
Felekezeten kívüli 31 69
Forrás: A Pew Research Center 2013-as felmérése az amerikai zsidóságról, 2013. február 20. – június 13.

 

 

A vegyes házasságok aránya jelentős eltérést mutat az egyes zsidó irányzatok és felekezetek között az Egyesült Államokban. Gyakorlatilag minden olyan ortodox válaszadó, aki házas, zsidó társat választott magának (98%), és a konzervatívok körében is a legtöbb házasság (73%) közösségen belül köttetett. A házas reformzsidóknak mintegy fele él vegyes házasságban, akik pedig nem tartoznak semelyik felekezethez, 31%-ban választottak zsidó házastársat.

A felmérés arra is rámutat, hogy a vegyes házasság gyakoribb azok között a zsidó válaszadók között, akik maguk is vegyes házasságból születtek. Közülük – tehát akinek csak egyik szülője volt zsidó – 83% szintén nem zsidó házastársat választott magának. Ezzel szemben a mindkét ágon zsidó származású házas válaszadóknak 63%-a közösségen belül házasodott, és csak 37% a kiházasodás aránya.

Kalcsics Ildikó fordítása

* Részlet a Pew Research Center: „A Portrait of Jewish Americans” c. 2013-ban megjelent kutatásából

(https://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/)

[popup][/popup]