Tartsd magad távol – Misna magyarul/Horájot 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Politika

Mi a nidá esetén a pozitív parancsolat? Tartsd magad távol a nidá-tól (menstruáló asszonytól). És mi a negatív parancsolat? Ne menj a nidá közelébe.

 

A Nidá szabályait illusztráló oldal egy imakönyvből ( Seder Birkat ha-mazon. Zürich, Braginsky Collection, B351)

 

Horájot ( Rendeletek) c. traktátus a Nezikin rend utolsó traktátusa, mely három részből áll, a birósági döntésekről, rendeletekről szól és azokról a tévedésekről, melyeket ezek kapcsán a kinevezett bíró követhet el. Nem szándékosan elkövetett tévedésekről van szó, hanem véletleneknek, melyet héberül sogeg-nek neveznek. Ilyen esetben ún. ásám, azaz vétek-áldozatot hoznak.

 

Horajot 2 Rendeletek

 

Horajot 2/1

Az esetben, ha a felkent főpap (kohen másiáh) maga felől rendelkezik, a saját döntése szerint, de tévesen. Áldozati bikát köteles hozni. Téves döntése nyomán szándékosan, rosszul cselekedett. Ha (a rossz) döntés nyomán, tévedésből, helytelenül cselekszik, nem vétkes, mivel a felkent főpap saját döntése olyan értékű, mint a bet din döntése a közösséget illetően.

 

Horajot 2/2

(Ha a felkent főpap) téves döntést hoz, és eszerint egyedül cselekszik, maga számára hoz engesztelő áldozatot[1] . Ha a bet din előtt határoz, a gyülekezettel együtt kér engesztelést. A bet din nem vétkes, csak akkor, ha a határozathozatalban részt vállal, ugyanígy a főpap. Ávodá zárá (idegen áldozat) esetén se vétkes a bet din, csak ha a törvényt egy részét semmisnek tekintik, vagy csak részben tartják be.

 

Horajot 2/3

A feledékenységből [2] elkövetett dolog után a törvényszék nem tartozik semmivel, ugyanígy a felkent főpap. Ugyancsak ez a szabály a bálványimádás tárgyalása kapcsán elkövetett hiba esetén. A bet din csak akkor felelős, ha a szándékos kihágás büntetése káret, és a nem szándékos elkövetése hátát.[3] Ugyanez érvényes a felkent főpap esetében. Ávodá zárá esetén nem, csak akkor, ha az elkövetett dolog szándékossága káret és véletlenszerű elkövetése hátát büntetést von maga után.

 

Horajot 2/4

(A bet din bírái) nem kötelesek (feledékenységi bikaáldozatot) hozni a szentélyben megszegett pozitív vagy negatív parancsolatok miatt. Nem hoznak ásám táluj áldozatot[4] sem a szentélyben megszegett pozitív vagy negatív parancsolatok miatt. A nidá ügyében megszegett pozitív vagy negativ parancsolat esetén áldozattal tartoznak, a nidá pozitív és negatív szabályainak megszegése esetén ásám táluj – t hoznak. Mi a nidá esetén a pozitív parancsolat? Tartsd magad távol a nidá-tól (menstruáló asszonytól). És mi a negatív parancsolat? Ne menj a nidá közelébe.

 

Horajot 2/5

(A bet din bírái) nem kötelesek (feledékenységi bikaáldozatot) hozni a tanúvallomás meghallgatásáért, akár elhangzott szó, vagy suttogás formájában, a szentélyt illető tisztátalanság, vagy szentség ügyében. Rabbi Joszi háGlili szerint a királyra ugyanez érvényes. Rabbi Ákivá szerint a király felelős ezekben a dolgokban, de nem köteles a tanúvallomásokat meghallgatni. A király felett nem ítélkeznek, és a király se ítélkezik, nem tanúskodik és nem tanúskodnak felőle.

 

Horajot 2/6

A Tóra valamennyi törvényének szándékos megsértéséért, káret büntetés jár és a nem szándékos megsértése esetén (hátát: vétek-áldozatként) az egyén bárányt vagy nőstény kecskét hoz, a király bakkecskét, a bet din és a felkent főpap pedig bikát. Ha az ügy ávodá zárát érint, az egyén, a király és a felkent főpap nősténykecskét hoz, a bíróság bikát és kecskét, bikát égőáldozatként és kecskét bűn-áldozatként.

 

Horajot 2/7

Ásám táluj (feletételezett vétek-áldozata) egyénre és királyra egyaránt vonatkozhat, a felkent pap és a bet din ez alól kivétel. Ásám vádáj (tényleges vétek) áldozata egyénre, királyra, valamint a felkentre vonatkozik, a bet din kivétel. Tanúságtétel ügyében (hamis tanúzás) vagy a szentély rituális tisztasága ügyében a bíróság kivétel, király, egyén és a felkent pap köteles. A felkent főpap azonban nem felelős a szentély eszközei és ételei tisztaságát illetően, – ez Rabbi Simon állítása. De akkor milyen áldozatot hoznak? A korbán ole ve jored nevezetű áldozatot (mely három féle áldozatból tehető össze az áldozatok értéke szerint). A király, Rabbi Eliezer szerint bakkecskét hoz.

 

[1] bikaáldozattal

[2] héb. heálem dávár – elkerülte a figyelmét

[3] hátát – vétek áldozat

[4] ásám táluj: az elkövetett vétekkel szemben kétség merül fel

Címkék:Horájot, Misna

[popup][/popup]