Tájékozódás helyett befeketítés

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Alulírottak, mint a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) Levéltárát a múltban gyakorta felkereső kutatók, megrökönyödéssel olvastuk a Biró Ákossal, a Levéltár élére újonnan kinevezett ügyvezető igazgatóval készült interjút, amely a maoih.hu honlapon június 2-án jelent meg.

Kép forrása: Maoih.hu

Nem kívánunk állást foglalni a magyarországi zsidóságnak a MAOIH sorsát meghatározó belső konfliktusában, bár nehéz elvonatkoztatni egy kinevezést annak körülményeitől. Nem tudjuk továbbá, hogy a MAOIH épülettömbjének számos helysége mit rejt. A Levéltár helységeiben sem „tűzifaként tárolt Tóratekercsek”, sem Talmud-kötet tetején lévő madárfészek nem voltak. Ismerve a Levéltár élén és állományában foglalkoztatott tekintélyes és hagyománytisztelő orthodox zsidó munkatársakat (Lózsy Tamás, Dan Dániel), felelős módon kijelenthetjük, hogy ilyen és ehhez hasonló, a vallásukkal és értékrendjükkel teljesen összeegyeztethetetlen jelenségek a működésük ideje alatt a Levéltár területén nem is fordulhattak elő. A kinevezett igazgató az általa jelzettekhez hasonló jelenségekkel találkozhatott az épület más, hosszú ideje sajnálatosan rendezetlen helyiségeiben. Ezek egyikében láthatott méltatlan módon tárolt Tóratekercs-tartó farudakat – Tóra-tekercseket a Levéltárban azonban nem.

Kutatókként szükségesnek tartjuk elmondani: a Levéltárban mindig tisztességes és előzékeny fogadtatásban részesültünk, kéréseinket szinte azonnal teljesítették, kutatásainkat segítették. Számtalan cikk, tudományos közlemény készült a MAOIH Levéltára anyagainak felhasználásával. Az interjú félrevezető és tájékozatlanságról tanúskodó állításával szemben – „Az ortodoxia levéltára és vallási gyűjteménye mindig is az egyik legjelentősebb magyarországi zsidó gyűjtemény volt …” – fontos megjegyeznünk, hogy a Levéltár csak néhány éve létezik. A kezdetei 2014-re nyúlnak vissza; megalapítása, megszervezése, folyamatosan javuló szolgáltatásai nagyrészt Lózsy Tamás munkájának köszönhetők. Ő hozta létre a klimatizált kutatótermet, helyezte el savmentes dobozokba az anyag tekintélyes részét, és teremtett megbecsült és hasznos kutatóhelyet.

A gyűjtemény kezelése nyilván számos vonatkozásban fejleszthető és fejlesztésre szorul. Az azonban elegánsnak nem nevezhető, ha egy frissen munkába lépő vezető az alapvető tájékozódás, új munkahelye viszonyainak és eredményeinek megismerése és méltányos értékelése helyett ferdítésekkel, inszinuációkkal és elődje munkájának a befeketítésével próbálja legitimálni a megbízatását.

Budapest, 2023. június 5.

 

Bacskai Sándor író, újságíró

Bányai Viktória hebraista

Beke Zsolt szociológus

Bohus Kata történész

Csősz László történész

Frigyesi Judit zenetudós, hebraista, író

Frojimovics Kinga levéltáros és történész

Hrotkó Larissza nyelvész, kultúratörténész

Karády Viktor szociológus

Komoróczy Géza professor emeritus, az ELTE-MTA Judaisztikai Kutatócsoport ny.vezetője*

Körner András kultúrtörténész

Margitta Nóra fordító

Novák Attila történész

Dr. Shlomo Spitzer professor emeritus (Izrael)

Szántóné Balázs Edit történész

Toronyi Zsuzsa levéltáros

Turán Tamás hebraista

 

* P. S. Lózsy Tamást kiváló felkészültségű szaklevéltárosként ismerem, s tudom, hogy a gyűjteményt a korábbi állapotokhoz képest valódi szaklevéltárrá alakította. A levéltárban családi (genealógiai), tulajdonjogi, liturgiatörténeti, személyi, gyülekezeti anyagok, jegyzőkönyvek stb. vannak elhelyezve, ezek kezeléséhez és gyarapításához csak lassan megszerezhető szakismeret szükséges. Lózsy Tamás mindezek birtokában van. Egy levéltár vezetése nemcsak szakismereteket, de hosszú gyakorlatot, tapasztalatot kíván. Egyik napról a másikra új vezetőt állítani a levéltár élére előre láthatóan megakasztja a folyamatos építést, megnehezíti a kutatást, mérhetetlen kárára válik az orthodoxiának és az egész magyarországi zsidó társadalomnak. Egy szóban mondva: felelőtlenség. Csatlakozom a fenti Nyilatkozat szavaihoz és aláíróinak szavait megtoldva a judaisztikai és történeti kutatások érdekében határozottan kérem Lózsy Tamás levéltáros úr megtartását, illetve visszahelyezését a levéltár vezetőjének állásába.

Bp., 2023. június 5.

Dr. Komoróczy Géza s.k.

professor emeritus

az ELTE-MTA Judaisztikai Kutatócsoport ny. vezetője

Címkék:ferdítés, inszinuáció, ortodox levéltár

[popup][/popup]