Szintentartás – antiszemita incidensek Amerikában, 2020-ban

Írta: Szombat - Rovat: antiszemitizmus, Politika

Az antiszemita cselekményeket monitorozó amerikai Anti Defamation League (Rágalmazás-ellenes Liga – ADL) 2020-at értékelő jelentése több mint 2000 antiszemita incidensről számol be az Egyesült Államokban. A pandémia új jelenséget szült, a zoom-bombázást.

CHARLOTTESVILLE fehér nacionalisták felvonulása 2017-ben

Az antiszemita incidensek száma – fizikai támadás, zaklatás és rongálás együttvéve – 2024 volt az Egyesült Államokban, ami 4%-os csökkenést jelent a csúcsév 2019-hez képest, és a harmadik legmagasabb érték a statisztikai felmérés kezdete, 1979 óta. A kedden kiadott jelentés 1242 zaklatásról számol be, ami 10%-os emelkedés 2019-hez képest. A vandalizmus 18%-kal, a személy elleni támadások 49%-kal csökkentek. Halálos áldozatokat nem jelentettek 2020-ban.

Jonathan A. Greenblatt, az ADL vezetője értékelésében kiemelte, hogy a lezárások, az életmódváltás és a személyes találkozások korlátozottsága dacára a számok aggasztóan magasak, és a járvány lecsengése után sem árt majd az éberség. A COVID-19 uralta az évet, amikor sokan a zsidókat és más marginális csoportokat igyekeztek a fertőzés terjedéséért felelőssé tenni.

Megjelent a zaklatás új műfaja a „zoom bombing” – élő videokonferenciák céltudatos megzavarása. A jelentés 196 ilyen antiszemita incidensről számol be, melyek közül 114 érintett iskolákat és zsinagógákat.

Az összesen 2024 antiszemita incidens megoszlása a következő: 1242 zaklatás, 751 rongálás, 31 személy elleni támadás, bizonyítottan antiszemita indítékkal. 47 államból és a fővárosi kerületből jelentettek eseményeket. A számok a következők: New York: 336, New Jersey: 295, Kalifornia: 289, Florida: 127, Pennsylvania: 101. Ezek adják az összes incidens 57%-át.

A zsinagógák, zsidó közösségi központok és iskolák elleni incidensek száma 327-re nőtt az előző évi 234-ről: ezek között 264 zaklatás, 61 rongálás, 3 személy elleni támadás.

Az ADL felmérése szerint a múlt évben 331 antiszemita incidens esetében volt az elkövető szélsőséges csoport, vagy ilyen nézeteket képviselő egyén; ezek az összes cselekmény 16%-át teszik ki. Fehér fajvédő csoportok voltak felelősek 277 antiszemita propagandaanyag terjesztéséért. A Goyim Defense League ugyancsak kivette részét az uszításból.

178 incidens esetében volt jelen az Izrael-ellenesség és a cionizmus ellen, hárommal több, mint 2019-ben. Az esetek száma visszaesett az iskolák márciusi bezárását követően, ezzel egyidejűleg viszont fölerősödött a zoom-bombázás.

Jonathan Greenblatt

Az ADL a következő ajánlásokat fogadta el az antiszemita cselekmények visszaszorítása érdekében:

  • A köztisztviselők és a civilszervezetek vezetői – az elnöktől a kormányzókig, főügyészekig, polgármesterekig, bűnüldöző szervekig – nyilvános szerepléseik során lépjenek föl határozottan az antiszemitizmus, valamint a szélsőségek és a gyűlölet bármely megnyilvánulása ellen.
  • A szövetségi, állami és helyi hatóságok teremtsék meg a pénzügyi alapokat a biztonság megszilárdítására olyan veszélyeztetett intézményekkel kapcsolatban, mint az imaházak, iskolák, közösségi központok és más nonprofit szervezetek. Fontos a Non-Profit Security Grant Program anyagi alapjainak növelése a szövetségi és állami szervek részéről a fehér felsőbbrendűség, szélsőségek és gyűlöletből fakadó erőszak visszaszorítására, a biztonsági képzés és elérhetőség biztosítása céljából.
  • A kormányzatnak el kell látniuk a bűnüldözési szerveket mindazokkal az eszközökkel és utasításokkal, amelyek a gyűlöletcselekmények hatékony megelőzését, azonosítását, kivizsgálását és az ellenlépéseket szolgálják, miközben az egyéni áldozatok és közösségek számára vigaszt és segítséget nyújtanak. A rendvédelmi szervek használhassák az FBI, az Oktatási Minisztérium, valamint olyan civilszervezetek által gyűjtött adatokat, mint az ADL és a Stop AAPI Hate – abból a célból, hogy előre jelezhessék, merre várhatók gyűlölet-cselekmények, és még azok bekövetkezése előtt felvehessék a kapcsolatot a közösségek tagjaival és intézményeivel az együttműködés jegyében.
  • A Kongresszus ruházza föl az Igazságügyi Minisztériumot azokkal a jogosítványokkal, amelyek képessé teszik a rendvédelmi szerveket a gyűlölet-bűncselekmények kivizsgálására és az adatok közzétételére. A Kongresszus kérheti a főügyészt, hogy számoljon be a bűnüldöző szervek gyakorlatáról az ilyen esetek jelentése terén.
  • Az iskolai körzetek segítsék elő az előítélet-ellenes, a zaklatásokat megelőzésére irányuló, a Holokausztról és népirtásról szóló programok beépítését az általános- és középiskolás tananyagokba. Az egyetemek vezetői keményen és határozottan lépjenek föl a campusokon tapasztalható antiszemita megnyilvánulások ellen; többek között akkor, amikor Izraellel szimpatizáló zsidó diákokat zaklatnak.

    Israel Hayom – Bassa lászló

Címkék:Anti Defamation League

[popup][/popup]