Ritkaság: izraeli Nobel-díjas tudós támogatja Netanjahu igazságügyi reformját

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Jiszrael Aumann, aki 2005-ben nyerte el a közgazdasági Nobel-díjat a játékelmélet fejlesztésében elért eredményeiért, kijelentette, hogy az izraeli igazságszolgáltatás elfogadhatatlan beavatkozása az állampolgárok mindennapi életébe kimondottan káros és helyénvaló ezt orvosolni.

Jiszrael Aumann

„A reform ellenzői állítják, hogy az igazságszolgáltatás a demokrácia támasza, ám ennek az ellenkezője igaz. A bíróságok és az igazságszolgáltatás rendszere állandó diktatúrát gyakorol, kényükre-kedvükre hoznak határozatokat, és nincs, aki megállítsa őket” – így Aumann.

Mi a véleménye Jichák Hercog elnöknek a párbeszédre irányuló tervéről?

„Az elnök kompromisszumok szellemében fogant terve kínál bizonyos lehetőségeket. Álláspontom nem esik föltétlenül egybe a Szimha Rothman és Jariv Levin igazságügyi miniszter által javasoltakkal. Ők nem hajlandóak megállítani a törvénykezést, de a párbeszédet fönntartanák, amíg a törvényhozás tart.”

Támogatja Ön a bírákat jelölő bizottság összetételének megváltoztatását?

„Véleményem szerint ez a reform legfontosabb része. Jelenleg a bíráknak döntő szavuk van a bizottságban, és bárki, aki nem követi ideológiájukat és értékrendjüket, kudarcra van ítélve.”

„Számos országban politikai testületek választják a bírókat, és úgy gondolom, hogy nem lenne bűn, ha a koalíciónak döntő szava lenne ebben a bizottságban. A mostani 15 bíró közül négyet választanak újra az elkövetkező években, így nem kell tartani attól, hogy a bíróság diktatúrát vezet be.”

Mit gondol a felülbírálati záradékkal, és arról, hogy az igazságszolgáltatásnak nem lenne jogosítványa a törvények megsemmisítésére?

„A törvények semmissé nyilvánítása ugyan lehetséges volna, de nem olyan könnyen, mint most, amikor a háromtagú bírói testületből két szavazat elegendő ehhez. Ezen változtatni kell. Az lenne helyes, hogy az igazságszolgáltatásnak joga lenne a felülbírálathoz, de erről felelős módon, a bírák többségi szavazatával dönteni. Jelenleg nincs olyan testület, amely felülbírálhatná a legfelsőbb bíróság és a legfőbb ügyész döntését, holott az utóbbi a kormányzat, nem pedig a bíróság szolgálatában áll.

Véleménye szerint jelenleg mi a legfőbb probléma az igazságszolgáltatással?

„Az, hogy a bíróság olyan döntéseket hoz, amelyek nincsenek összhangban az emberek többségének véleményével, amint azt a választások mutatták; ezen változtatni kell. A demokrácia a többség uralmáról kell szóljon, nem csupán a bírói elit uralmáról.”

Mit gondol arról, hogy a reform ártani fog az izraeli gazdaságnak?

„A reform nem árt a gazdaságnak. Épp ellenkezőleg, erősödni fog, mert a bíróságnak nem lesz beleszólása a gazdasági szektorba. Az a káros, amikor tekintélyes közgazdászok kikelnek a reform ellen, elijesztve a befektetőket. A gazdaságra nézve ez az ártalmas.”

Ynetnews – Bassa László 

[popup][/popup]