Részletek a Hamasz Alapokmányából

Írta: Szombat - Rovat: Politika

7. Cikkely: (részlet)1

…Az Iszlám Ellenállási Mozgalom egy szem a cionista megszállók ellen folytatott harc hosszú láncában…
…Ha ezek a láncszemek távol kerülnek egymástól, ha a cionisták lakájai akadályokat gördítenek a harcosok útjába, hogy gátolják ezt a küzdelmet, az Iszlám Ellenállási Mozgalom akkor is arra törekszik, hogy Allah ígéretét megvalósítsa, bármennyi ideig is tart ez. A Próféta, Allah áldja őt és juttasson neki üdvösséget, ezt mondta:

Az Ítélet Napja egészen addig nem jön el, amíg a muszlimok nem harcolnak meg a zsidókkal, amikor is a zsidók kövek és fák mögé bújnak. A kövek és a fák majd azt mondják, ó muszlimok, ó Allah szolgái, egy zsidó van mögöttem, gyertek és öljétek meg! Csak a Gharkad-fa nem cselekszik majd így, mert a zsidók fái közül való.2

22. Cikkely:
Ellenségeink hosszú időn át gondosan tervezték azt, amit elértek. Számításba vették, milyen okok befolyásolják a mostani eseményeket. Arra törekedtek, hogy óriási mennyiségű anyagi javakat halmozzanak fel, amelyekkel valóra válthatják álmaikat. Pénzükkel világszerte uralmuk alá hajtották a médiát, a hírügynökségeket, a sajtót, a kiadókat, a rádió és tévéállomásokat és a többit. Pénzükkel forradalmakat robbantottak ki a világ különböző pontjain azért, hogy érdekeiket érvényesítsék és learassák ennek hasznát. Ők voltak a francia forradalom mögött, a kommunista forradalom mögött, meg más forradalmak mögött, amikről csak hallottunk és hallunk a világ különböző részein. A pénzükkel titkos társaságokat hoztak létre, mint amilyen a Szabadkőművesek társasága, a Rotary Club, a Lion’s és hasonlók a világ más tájain, mindezt azzal a céllal, hogy aláássák a társadalmakat és elérjék cionista céljaikat. A pénzükkel képesek voltak irányítani az imperialista országokat és rávenni őket arra, hogy számos országot gyarmatosítsanak, kizsákmányolják azok erőforrásait és terjesszék ott a romlást.

Beszélhettek helyi háborúkról meg világháborúkról, amennyit csak akartok. Ők voltak az I. világháború mögött, képesek voltak elpusztítani az iszlám kalifátust, amiből pénzügyi hasznot húztak és megszerezték a nyersanyagforrásokat. Megkapták a Balfour Nyilatkozatot és megalapították a Népszövetséget, amelyen keresztül irányíthatták a világot. Ők voltak az II. világháború mögött, amely által hatalmas anyagi haszonra tettek szert a fegyverkereskedelemmel és megteremtették a lehetőséget saját államuk megalapítására. Ők uszítottak arra, hogy a Népszövetséget cseréljék fel az ENSZ-szel és a Biztonsági Tanáccsal, hogy ezzel is uralják a világot. Nincs olyan háború a világon, amelyben ne lenne benne a kezük.

“…Valahányszor háborúságra gyújtottak tüzet, Allah eloltotta azt. [Csak] abban serények, hogy romlást [idézzenek elő] a földön. Ám Allah nem szereti azokat, akik romlást idéznek elő.” (5. szúra /Asztal/, 64. vers)3

A Nyugat imperialista hatalmai és a Kelet kommunista hatalmai minden erejükkel, pénzükkel és emberükkel támogatják az ellenséget. Hol az egyik, hol a másik teszi ezt. Azon a napon, amikor az Iszlám megjelenik, a hitetlenség erői mind egyesülnek vele szemben, mert a hitetlenek egy nemzetet alkotnak.

“Ti hívők! Ne kössetek szoros barátságot olyanokkal, akik nem tartoznak közétek! Mindent elkövetnek, hogy zavart okozzanak köztetek és szeretnék, ha szorult
helyzetbe kerülnétek. Már a szájuk is elárulta gyűlölségüket, ám még rosszabb az,
amit a keblükben rejtenek. Világosan megmagyaráztuk nektek a jeleinket/verseinket, ha éltek az eszetekkel”

(3. szúra /’Imrán nemzetsége/, 118)
Nem hiába állnak e vers végén Allah szavai: „ha éltek az eszetekkel“.

1 A fordítás az alábbi angol szöveg alapján készült: http://www.mideastweb.org/hamas.htm
2 Bukhari és Muszlim Hadith gyűjteményébôl. Szekér Gitta fordítása
3 A Korán-idézetek Simon Róbert Korán fordításából valók: Budapest, 1994, Helikon kiadó.

[popup][/popup]