Orbán Viktor: Erkölcsi kötelesség a zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Mi tudjuk, nincs szabadság emberi méltóság nélkül. Ezért a mi nemzedékünk nem fogja eltűrni, hogy hazánkban bárkit származása vagy vallása miatt emberi méltóságában megsértsenek, és ezzel megtapossák a szabadságot, amiért együtt küzdöttünk – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a Zsidó Világkongresszus (World Jewish Congress – WJC) közgyűlésének megnyitóján, Budapesten.  Az alábbiakban az elhangzott beszédet közöljük.

 Orbán Viktor

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI


Örömmel köszöntöm Önöket Magyarország és a magyar emberek nevében itt, Budapesten! Köszöntöm a hazai zsidó közösség képviselőit! Tisztelettel köszöntöm a hazánkba érkezett vendégeket! Különös örömmel és barátsággal köszöntöm azokat, akik tulajdonképpen hazajöttek, mert itt vannak a családi gyökereik.

Magyarországon mély hagyománya van a vendéglátásnak és a vendégek tiszteletének. Nálunk a vendégjog minden betérőt megillet. Ezért azt kívánom Önöknek, érezzék jól magukat, és leljék kedvüket a mi csodálatos fővárosunkban! Magyarország szabad ország, így a vendégjogba az is beletartozik, ha szóvá teszik azt, ami bántja Önöket, és amit helytelennek találnak.

Az Önök vezetői azzal indokolták látogatásukat, hogy a Magyarországon erősödő antiszemitizmusra akarják ezzel felhívni a világ figyelmét. Ha így érzik, jól tették, hogy eljöttek hozzánk. Hiszen mindenkinek a segítségére és összefogására szükség van ahhoz, hogy tenni tudjunk a gyűlölet terjedése ellen.

Tisztelt Hölgyeim es Uraim!

Tudom, hogy a világ számos pontjáról érkeztek ide zsidó vezetők. Olyan helyekről is, ahol az antiszemitizmus iskolás gyerekek életét követeli. Olyan helyekről is, ahol egy antiszemita gyermekgyilkosság után nem jön létre konszenzus arról, lehet-e egyperces néma csendet elrendelni az állami iskolákban az áldozatok emlékére. Olyan helyekről, ahol emberéleteket követelő bombatámadásokat hajtanak végre zsinagógák ellen. Magyarországon ilyen eddig nem történt. S mi nem akarjuk, hogy Magyarország ilyen országgá váljon, ezért kérem Önöket, tapasztalataikkal segítsenek bennünket, hogy itt, Magyarországon ne fajulhasson idáig a gyűlölet.

Tisztelt Hölgyeim es Uraim!

A történelem megtanította a magyarokat arra, hogy idejében fel kell ismernünk az antiszemitizmust. Magyarország testközelből élte át az embertelen pusztítást, amit az antiszemitizmus okozott a zsidóságnak, Magyarországnak és egész Európának. Megtört szívvel hajtunk fejet az áldozatok emléke előtt. Ugyanakkor hálát adunk Istennek, hogy a náci és nyilas pusztítás ellenére nálunk autentikus zsidó közösség maradhatott életben, amely Európa egyik legtekintélyesebb és legősibb zsidó közössége. Hálát adunk Istennek, hogy ezzel egész Magyarországot gazdagabbá tette. Mi azt is megtanultuk, hogy az antiszemitizmus nem természeti csapás, hanem emberek műve. Ezért mindenkinek át kell éreznie a saját, személyes felelősségét.

Ma mindannyian láthatjuk, az antiszemitizmus erősödik egész Európában és benne Magyarországon is. A helyzet nehéz. A gazdasági válság mélyen megrázza Európát. Az európai vezetők sikertelen válságkezelése pedig súlyos frusztrációt okoz, és felemészti a reményt. Beszéljünk egyenesen! Nő a kiábrándultság, a düh és a gyűlölet. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy világossá tegyük: az antiszemitizmus elfogadhatatlan és eltűrhetetlen.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A mai súlyos helyzet választ követel arra a kérdésre, mit rontottunk el Európában az elmúlt húsz évben. Végül is a kommunizmust leromboltuk. A hidegháborúnak véget vetettünk. Európa esélyt kapott, hogy ismét a béke, az egyesülés, a megértés és a tolerancia földrésze legyen. S ma itt állunk húsz év elteltével, és az erősödő intoleranciára és antiszemitizmusra keressük az orvosságot. Mi történt velünk? Sokan keresik a választ, és sokféle okfejtést hallunk. Mi, magyarok két éve megadtuk a magunk válaszát, amikor megalkottuk első demokratikus alkotmányunkat. Mi, magyarok úgy gondoljuk, tévedés volt az elmúlt húsz évben azt hinni, hogy a gyenge nemzeti és vallási identitással rendelkező közösségeknek jobb esélyük van a békés együttélésre. Ma mi úgy látjuk, az erős identitás jobb alapokat teremthet egymás elismerésére és tiszteletére. Ma úgy tűnik, mindannyian, zsidók és nem zsidók akkor járunk legjobban, ha jó hazafiak és Isten jó gyermekei akarunk lenni. Ki-ki a maga törvénye szerint, de mindannyian az emberi méltóság feltétlen tiszteletének alapján állva.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A dolgok végül mindig leegyszerűsödnek. Leegyszerűsödnek jóra és rosszra. Önök talán mindenki másnál jobban tudják, hogy végső soron a világot kétféle emberi szándék és cselekedet mozgatja: a jó és a rossz. Amikor a jó emberek akarata érvényesült itt, Magyarországon, akkor a magyarok és a zsidók békében és sikerekben gazdagon éltek együtt, és ha szükség volt rá, a magyar állam megvédte minden polgárát. Az antiszemitizmus az az állapot, amikor az emberben a gonosz veszi át az uralmat, és ez a veszély bennünket, keresztényeket is fenyeget. Tudatában vagyunk annak, hogy voltak a történelemben rossz keresztények és rossz magyarok, akik súlyos bűnöket követtek el. Mindennek fényében a mi válaszunk az erősödő európai és magyarországi antiszemitizmusra nem a vallási és erkölcsi gyökereink feladása, ellenkezőleg: a jó keresztények példájának és hagyományának felidézése és felerősítése. Ezért a mi alkotmányunk valódi védelmet, valódi biztonságot, igazi és teljes emberi méltóságot, személyes és közösségi méltóságot ad a velünk élő zsidóságnak és persze minden más kisebbségnek.

A mai magyar kereszténydemokrata kormánypolitika erkölcsi kötelességének tartotta, hogy bevezesse a holokauszt áldozatainak emléknapját az iskolákban. Erkölcsi kötelességének tekintette, hogy megalapítsa a Holokauszt Emlékközpontot. Erkölcsi kötelességének tekintette, hogy állva és fejet hajtva meghallgassa a kaddist abban a parlamenti teremben, ahol korábban a zsidótörvényeket elfogadták. Erkölcsi kötelességének tekintette, hogy emlékévet szervezzen Raoul Wallenberg tiszteletére. Erkölcsi kötelességének tekintette, hogy betiltsa a félkatonai szervezetek működését. Erkölcsi kötelességének tekintette, hogy létrehozza a Holokauszt 2014 Emlékbizottságot. Erkölcsi kötelességének tekintette, hogy betiltsa a diktatúra szimbólumait. S erkölcsi kötelességének tekintette és tekinti, hogy zéró toleranciát hirdessen az antiszemitizmussal szemben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A mi fülünkben összecseng, és a szívünkben összeér első keresztény királyunk tanítása azzal a bölcsességgel, amit a Talmudból ismerünk. A Talmud tanítja: „Az irigység, a rossz hajlam és a gyűlölet kivezetik az embert a világból.” Szent István királyunk írja: „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és semmi sem emel fel, csakis az alázat, és semmi sem taszít le, csakis a gőg és gyűlölség.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A mi nemzedékünk a szabadság, a szabadságharcosok nemzedéke. Fiatalkorunkban azért döntöttük le a kommunizmust, azért szereztük vissza hazánk függetlenségét, hogy itt is mindenki szabadon élhessen. Mi tudjuk, nincs szabadság emberi méltóság nélkül. Ezért a mi nemzedékünk nem fogja eltűrni, hogy hazánkban bárkit származása vagy vallása miatt emberi méltóságában megsértsenek, és ezzel megtapossák a szabadságot, amiért együtt küzdöttünk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Végezetül köszönöm a magyar és a világ zsidóságának, hogy az elmúlt években többször is kiállt Magyarország és a magyarok nemzeti céljai mellett. Felidézem Tom Lapid emlékét, aki felszólalt a délvidéki magyarok bántalmazása ellen. Felidézem azokat a zsidó hitközségeket, akik kiálltak a határon kívül élő magyar kisebbségek jogaiért és a magyarok kettős állampolgárságáért. Felidézem Izrael főrabbija, Jona Metzger hangos és nyílt támogatását az alkotmányunkról szóló nemzetközi viták idején. Az ő kiállásuk élő biztatás és bátorítás, van értelme a munkánknak. Van remény arra, hogy a gyermekeink megélhessenek egy olyan korszakot, amelyben az antiszemitizmus ugyanolyan elképzelhetetlen lesz, mint azok a korok, amikor még pestisjárványtól szenvedtek az emberek. Ez nemcsak álom, ez lehetőség, és hiszem, hogy csak rajtunk áll. Tudjuk, hogy a gonosz diadalához nem kell más, csak hogy a jók tétlenek maradjanak. Mi, magyarok nem vagyunk, és nem leszünk tétlenek. Kérem mindnyájukat, vigyék ezt hírül a világ zsidóságának!

Isten hozta Önöket Magyarországon!

[popup][/popup]