Nők, vaskarddal a kezükben

Írta: Dr. Miriam Adelson - Rovat: Politika

Az izraeli Függetlenségi Háború óta először vesznek részt nők frontharcokban a férfiak oldalán. Míg akkoriban ez elsősorban kényszerből, az újonnan alakult állam emberhiánya miatt történt így, addig ma már mindez tudatos döntésen alapul, amely egy érett és emancipált társadalom valóságos viszonyait tükrözi.

Herzi Halevi vezérkari főnök női harckocsi parancsnokok gyűrűjében

Az a sötét október 7-i szombat fordulópont volt Izrael, zsidó nép, a Közel-Kelet és a világ történelmében. Az akkor elkövetett atrocitásokat még nem kutatták fel és nem dokumentálták teljes körűen; a részleteket még homály fedi – miközben Izrael feltámadt a hamvaiból, és az egész régiót átalakító győzelem felé halad.

Egy drámai eredmény azonban október 7 első perceitől kezdve egyértelmű volt: Izrael asszonyai kiérdemelték a megbecsülést a vérért, verejtékért és könnyekért, amit egész nemzetért és az egész emberiségért ontottak.

Ahogy egy harckocsi női legénysége parancs nélkül, árkon-bokron száguldott a megtámadott közösségek segítségére, hogy tűzzel árasszák el a Hamasz terroristáit, úgy az izraeli nők is járatlan utakon haladnak új célok felé.

Más országokban a női katonák fogságba hurcolásának borzalmas látványa nyomán a közösség elgondolkodott volna: engedjék-e a nőket a fronton szolgálni – vagy egyáltalán be kell-e őket hívni katonának.

Az Izraeli Hadseregben (IDF) azonban erre válaszul a női katonák és tisztek megduplázták hozzájárulásukat a háborús erőfeszítésekhez.

Ori Megiddish szüleivel

Nem véletlen, hogy Ori Megidish visszatért tiszti posztjára, és újra csatlakozott egységéhez, miután az IDF kimentette a fogságból – ugyanis egy női harcos, akárcsak férfi kollégája, azonnal visszatér a csatába.

Ez a háború nem csupán azok ellen folyik, akik tagadják a zsidó nép jogát saját hazájára és nem is csupán az iráni regionális tengely ellen, amely Izrael állam legyőzésére, eltaposására és elpusztítására törekszik.

Ez a háború az erőszakos patriarchátus ellen is folyik: a félelem és gyűlölet fegyveres és iszlamista megtestesülése ellen, amelyet bizonyos férfiak időtlen idők óta fenntartanak a lányok és nők ellenében.

Tudjuk, hogy sajnos a Hamasz erőfeszítéseinek nagy részét arra összpontosította, hogy a nőket áldozatokká változtassa október 7-én, gyakran különösen szörnyű módon. A Hamasz azonban szerencsétlenségére kénytelen azt látni, hogy ebben a háborúban a nők lesznek a győztesek.

Az a tény, hogy a karcsú, festett körmökkel ellátott ujjak nyomják meg a ravaszt, sok terroristát a pokolba küldve, minden bizonnyal különleges megaláztatást kelt a férfi felsőbbrendűséget hirdetőkben.

Izrael sikere – az áldás, amelyért ellenségei állandóan átkozzák – a nemek közötti egyenlőségre való folyamatos törekvés.

És a háború, még ha továbbra is dúl, tovagyűrűző hatást gyakorol civil társadalmunkra!

Nasrin Yousef

Csak egy különleges példa: Nasrin, a hős drúz nő, aki október 7-én reggel merészen előjött menedékéből, és becsapva a körülötte nyüzsgő terroristákatés olyan információkat szedett ki belőlük, amelyek később az egész Yated közösséget megmentették.

Úgy gondolom, hogy ezek a változások tovább fognak terjedni: az egyenlő terhek a katonai szolgálatában a nők szerepének további növekedését fogják eredményezni a politikában, a kormányzatban, az üzleti életben és más vezető szakmákban.

A “vaskardok” súlyosak, de a velük harcoló nők kezéből nem fognak kiesni.

Israel HaYom

[popup][/popup]