“…a Chabad-féle rituális vágás… nem felel meg a Mesterünk… által meghatározott normáknak”

Írta: Szombat - Rovat: Hagyomány, Politika

A Somré Hádász / Hitőr Egylet – amely az ortodox hitközség (MAOIH) magát legitim tagságnak tekintő régi gárdáját képviseli – honlapján egy értesítést tett közzé. Ebben a nemrég megválasztott és az új vezetés által is elismert Rabinowitz főrabbi az alábbiakról értesíti az érdekelteket.

A közlemény héber nyelven

Árje Mordekháj Rabinowitz      שליט”א

a magyarországi orthodox hitközségek [MAOIH] főrabbija

a budapesti orthodox hitközség és a Kazinczy utcai zsinagóga főrabbija

בס”ד, az 5784-es újév, az [i’teni] könyörületesség napjainak közeledtével

Közhírré tétetik:

Egyes közlésekkel ellentétben, melyek jóváhagyásom nélkül láttak napvilágot, a kósersági tanúsítványok, melyek városunkban [Budapesten] úgymond az orthodox hitközség [MAOIH] és/vagy az orthodox rabbinikus bíróság aláírásával kerültek forgalomba, jelenleg nem állnak a felügyeletem alatt. E tanúsítványok olyan, Chabad-féle rituális vágásokból származó hús- és egyéb termékeket felhasználó élelmiszerekre vonatkoznak, melyek nem állnak hitközségünk felügyelete alatt, és nem felelnek meg a Mesterünk, a Chátam Szofér és tanítványai által meghatározott normáknak.

R’ Árje Mordekháj Rabinowitz

Arje Mordekháj Rabinowitz, az új ortodox főrabbi

Bár szűk a kóser piac, a rabbi lépése kisebbfajta hadüzenet az embereit az ortodoxia élére beültető Chabad-EMIH-nek, amelynek nyomán az ortodox belviszály vélhetőleg újra fellángol majd.

Címkék:Chabad, kósersági tanusítvány, MAOIH

[popup][/popup]