Nagyszabású izraeli vallásügyi újítások – félúton

Írta: Szombat - Rovat: Hagyomány, Külpolitika, Politika

Matan Kahana izraeli vallásügyi miniszter fölborította a vallási status quót, és nehéz lesz visszakozni. Egy év munkáját követően a jobboldali Jamina politikusa közepes osztályzatot kapott a haredi (ultraortodox) hegemónia megtörésében őt támogató liberálisoktól, mert a legfontosabb kérdésekben nem született áttörés.

Matan Kahana (Forrás: Wikipedia)

Májusban lemondott hivataláról, majd a koalíciós kormány felbomlását és a kneszet feloszlatását követően most az ügyvezető kormány miniszter-helyettese.

Tevékenysége során ellentétbe került a minisztériumát az előző 13 évből 11-ben irányító haredi pártokkal, a vallási intézmények vezetőivel, elsősorban a főrabbikkal, mivel javaslatai teljhatalmuk megtépázására irányultak. (A hatalomban töltött idő alatt a Sasz párt a kinevezéseket a szövetségesek kormányzati pozícióinak erősítésére használta fel.) Kahana lépéseket tett az önkormányzati rabbik kinevezése felé, a korrupció és visszaélések csökkentésére.

Az őt támogató politikusok kiemelik energiáját és ügyének való elkötelezettségét, de politikai tapasztalatlanságát is említik. Kahana a Szajeret Matkal katonai elit egységben szolgált, majd vadászpilóta lett, aki 2019 óta parlamenti képviselő.

Kemény munka, de tapasztalatlanság

Bírálói szerint sokáig várt a törvényhozói folyamat előkészítésével. A betérési reform meg sem indult, más reformok torzóban maradtak.

Az elismerő szavak sem hiányoznak, hangsúlyozva Kahana elkötelezettségét a zsidóság, a Tóra és Izrael népe irányában. Nem ijedt meg a vallási intézmények vezetőitől. Ugyanakkor tartotta magát a kormánykoalíciós megállapodásokhoz, saját meggyőződését is figyelembe véve. Lépéseit nem a Jamina párt érdekei diktálták.

„Bármely vallásos személy számára nehéz a főrabbinátus követése. Ugyanakkor a vallási intézményrendszert alapvetőnek kell tekinteni; azt a korrupciótól meg kell tisztítani. Mégiscsak a nemzeti vallásos közösség számára Izrael alapértékét jelenti. Kahana csak dícsérhető azért, hogy kiállt és fölvállalta a harcot” – mondja egyik támogatója.

„Sikerült bizonyítania, hogy a vallásos cionista tábor törődik az országgal, és egy jobboldali személy nem szükségképpen konzervatív vallási kérdésekben, nyitott a változtatásokra, más csoportok véleményére is ad” – így egy másik híve.

Jichák Joszéf, Izrael szefárd főrabbija a müncheni európai rabbikonferencián kikelt Kahana ellen: „Idehoztak egy pilótát, aki jól érzi magát odafönn, de nem érti a halachát.”

Jichak Joszef izraeli szefárd főrabbi (Fotó: Yaakov Lederman/Flash90)

2013-15 között, amikor a vallásügyi minisztérium nem a Sasz szefárd ultraortodox párt kezében volt, Naftali Bennett (a most leköszönt miniszeterelnök) vezette, akit azonban a diplomácia és védelmi kérdések jobban édekelték.

Behozza a nőket

Kahana tucatnyi nőt nevezett ki helyi vallási tanácsok vezetőivé, akik feladata vallási szolgáltatások szervezése a közösségekben: rituális fürdők ellenőrzése, kósersági felügyelet végzése, temetkezési egyletek támogatása, stb. Hivatalba lépése előtt csak egy nő volt vezető pozícióban, akit a helyi önkormányzat nevezett ki, nem pedig a miniszter.

Nevéhez fűződik az a törvényjavaslat, hogy a rabbinikus bírák jelölőbizottságában legalább 13 nő kapjon helyet.

Előző hónapban hivatala bejelentette, hogy nők is végezhetik a meshivot halacha (zsidó törvény felelőse) munkáját, akik lényegében a rabbi funkcióját látják el a halachával kapcsolatban.

Komoly eredmény, hogy nők kinevezhetők vallási tanács vezetőjének. Ma már 10 ilyen van, korábban még a tagsághoz is bírósági kinevezésre volt szükség. A vallási feminizmus az intézmény támogatását igényli.

Kósersági vívmányok

Kahana legnagyobb vívmánya az éttermek és vállalkozások kóserságának reformja. Mindeddig az engedély kiadása a főrabbinátus hatáskörébe tartozott. Ez a monopólium korrupcióra és visszaélésekre adott lehetőséget, mivel az éttermek és élelmiszer-üzletek a rabbinátusok által jóváhagyott felügyelők kényére-kedvére kiválasztott árusoktól voltak kénytelenek vásárolni. A reform nyomán más, nem csupán a rabbinátus körébe tartozó vállalkozások is versenyezhetnek.

A törvény bizonyos részei csak 2023 januárjáfól lépnek életbe. A folyamatot a következő miniszter fölülbírálhatja. Az optimista és pesszimista vélemények váltogatják egymást.

Van olyan álláspont is, miszerint a reform része az ún. megállapodásokról szóló törvény, ami a költségvetés része, így nem függ a koalíciós pártok közötti vitáktól. A vallásjog értelmében a kóserság nem esik a rabbinátus hatáskörébe, de még mindig az ortodoxia kezében van. 2023. január 1. után a helyi rabbik összegyűlnek, és kijelentik: „Kóser az, amit mi annak nyilvánítunk”. Ez fontos és precedens értékű lépés lesz.

A betérés csapdája

Izrael jelenlegi betérési rendszere nem tekinhető hatékonynak. Csaknem 500.000 olyan ember él az országban, aki „vallástalannak” minősül; nagyrészük a Szovjetunióból érkezett a visszatérési törvény alapján, miszerint legyalább egyik nagyszüleje zsidó, de halachikusan mégsem tekinthető zsidónak. Ez a státusz hatással van a házasságokra és válásokra, minthogy Izraelben csak zsidó házasság köthető.

Közülük évente 1000-2000 a száma azonak, akik hivatalosan betérnek a zsidóságba – létezik erre szervezett program a hadseregben. Sokan mások több éves folyamatba vágnak, mely során életmódváltáson mennek keresztül – és végül félbehagyják.

Az okok sokfélék lehetnek, de szerepet játszhat a főrabbinátus hozzáállása is. Kahana reformja visszaállítaná az 1990-es évek közepéig érvényben volt törvényt, addig ugyanis a helyi rabbinátusok hagyták jóvá a betéréseket, amikor is elvették tőlük ezt a jogot. Ez elméletben szélesebb körű betérésre adna lehetőséget.

A főrabbinátus válasza három fölmerülő kérdésre:

– Betérhetnek-e gyermekek szüleik nélkül? – Nem

– Betért családok számára kötelező-e ultraortodox iskolába járatni gyermeküket? – Igen

– Elegendő-e a zsidó életstílus folytatása a szigorú halachikus törvények betartása nélkül? – Nem

Sokan úgy vélik, ezek a mércék túl magasak. A reform a koalíciós megállapodás része volt, ami 60 nap alatt teljesíthető. Amikor azonban Chaim Druckman rabbit, a nemzeti vallásos párt egyik vezetőjét kérdezték, a főrabbinátushoz irányította őket, ahol visszautasításban részesültek. Létezik egy nem-kormányzati ortodox betérési bíróság, a Gijjur k’halacha, ők nem kérmek főrabbinátusi beleegyezést. Kahana alkudozni kezdett, és eleve sikertelenségre volt ítélve.

Több hónapos huzavona után a javaslat nem kapott megfelelő támogatást a kneszetben.

Önkormányzati rabbik és rabbinikus bírák

Kahana erőfeszítései megválasztásuk feltételeinek megváltoztatására vegyes eredményt hoztak. A korábbi rendszer korrupt volt, visszaélésekre adott lehetőséget, és inkompetencia jellemezte. Nyomában sokasodtak a peres ügyek, és az állami számvevőszék jelentéseiben is gyakran szerepelt.

Az eredmény az lett, hogy tucatnyi városi település – pl. Tel-Aviv, Haifa és Risón Lecijón – rabbi nélkül maradt. Feladatuk házasságlevelek kiállítása és kósersági bizonyítványok kiadása helyi éttermek számára. Az évek során legtöbb feladatuktól megfosztották őket, és beszámoltatásuk is akadozott.

A miniszter májusban új, demokratikus szabályokat vezezett be: a helyi önkormányzatok nagyobb beleszólást kaptak, a jelölőbizottságokban 40%-ban nők foglalnak helyet, a tisztség 10 évre szól, és 70 év a nyugdíjkorhatár.

Az önkormányzati rabbireform – a kósersági és betérési reformokkal ellentétben – miniszteri határozat eredménye – azt a következő tisztségviselő megváltoztathatja. De valószínűtlen, hogy bíróságon támadható lenne.

A rabbikat már több hónappal korábban ki lehetett volna nevezni. A rabbinikus bírák választásáról szóló törvény gyorsan átment, ki kellett volna őket nevezni mielőbb. Nekik hatalmas hatásuk van az egyszerű izraeli emberek életére, hiszen válási ügyekben döntenek, még szekuláris zsidók esetében is – hiszen polgári házasság és válás nincs.

Kahana éppen azért hozta a törvény, hogy sok rabbinikus bírát nevezzenek ki. Mégis, monstanáig egyet sem neveztek ki, és hasonlóképpen a főbíróságra sem. Nekik kellene kiadni a kósersági bizonyítványokat és jóváhagyni az újonnan jóváhagyott betérési végzéseket. Ha szoros kapcsolatban maradnak a főrabbinátussal, kevés változás várható a status quo-hoz képest.

A Times Of Israel cikke nyomán Bassa László

[popup][/popup]