Minél fiatalabb egy amerikai, annál valószínűbb, hogy palesztin párti

Írta: Szombat - Rovat: Politika

A fiatal amerikaiak legalább olyan kedvezően vélekednek a palesztin népről és kormányzatáról, mint az izraeliekről és kormányukról. Erről tanúskodik a Pew Research Center csütörtökök közzétett legújabb jelentése.

Justice for Palestine standja az Illinoisi egyetemen

A megállapítások további bizonyítékokat szolgáltatnak arra, hogy az amerikaiak – életkoruk, politikai elkötelezettségük és vallásuk függvényében – egészen másképp látják az izraeli-palesztin konfliktust.

A republikánus és demokrata választók körében közel hasonló arányban találhatók a kétállami megoldás hívei, és elsöprő többségük nem sokat tud a BDS mozgalomról.

A felmérés szerint a 30 éven aluliak legalább olyan arányban rokonszenveznek a palesztinokkal (61%), mint az izraeliekkel (56%). A palesztin ill. izraeli kormányzat megítélése körükben közel azonos (35 ill. 34 százalékos szimpátia).

A 30 éven aluli felnőttek inkább hajlanak arra, hogy mindkét kormányzatot negatívan ítéljék meg, mint a 65 éven felüliek (43% a 18%-kal szemben).

Az életkori megosztottság a kétállami megoldás támogatottságában is megnyilvánul. A fiatal felnőttek inkább bizonytalanok a válaszadásban, míg az idősebbek hajlamosak a kétállami megoldást elfogadni.

A demokraták és demokrata szimpatizáns függetlenek az izraeliekről és palesztinokról egyaránt pozitívan vélekednek (60% és 64%), kormányaikról már kevésbé (34% és 37%).

A republikánusok viszont az izraeli népet ill. kormányát jóval kedvezőbben ítélik meg, mint a palesztinokét (78% a 37%-kal szemben, ill. 66% a 18% ellenében)

A fehér protestánsok, bár eltérő mértékben, de Izrael pártiak: 70%-uk vallja, hogy Isten adta a mai Izrael földjét a zsidó népnek – ez kétszerese annak, amit a Pew 2020. évi felmérésén az amerikai zsidók válaszoltak.

Összességükben az amerikai felnőttek 30%-a – az amerikai zsidókkal hasonló arányban – hiszi, hogy Isten adta a területet Izraelnek. A 30%-ból 25% támogatja az elképzelést, hogy az egységes országot izraeli kormány vezesse.

Ez a csoport az egyéb keresztényektől eltérően 28%-ban (a katolikusok, nem protestáns fehérek és fekete protestánsok 6%-ával szemben) támogatja az egyállami megoldást izraeli kormányzat alatt.

A republikánusok és demokraták nagyjából egyenlő mértékben foglalnak állást a kétállami megoldás mellett (34% ill. 36%): vagyis hogy a területet két országra osszák föl, két kormány irányítása alatt.

Az egyállami megoldást a republikánusok 18%-a támogatja inkább izraeli, mint palesztin vezetéssel, ezt a megoldást a demokraták mindössze 3%-a képviseli.

Másrészt a demokraták 19%-a rokonszenvezik a közösen vezetett állam elképzelésével, a republikánusok 13%-ával szemben.

Jelentős a megosztottság az Izrael elleni Bojkott, tőkekivonás, szankciók (BDS) mozgalom tekintetében. A válaszadók 84%-a alig valamint hallott erről, 5%-uk ismeri és támogatja, 2% erősen támogatja.

A 18-29 éves amerikaiak 8%-a támogatja a BDS mozgalmat, ami kétszerese a 30-49 korcsoportban mért 4%-os, és közel kétszerese a 50-64 korcsoportban mért 5%-os támogatottságnak.

A felmérést 10.441 amerikai felnőtt bevonásával végezték egy hét alatt, 2022. márciusban, a reprezentativitás céljából nem, fajta, etnikai hovatartozás, politikai elkötelezettség, iskolai végzettség és más kategóriák szerint súlyozva.

Haaretz – Bassa László

Izrael párti tüntetés New Yorkban 2021. május 23-án. (Forrás: JTA)

Címkék:amerikai közvélemény, Demokrata, Izrael, Palesztina, Republikánus, rokonszenve

[popup][/popup]