Mindent nem lehet

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Zoltai Gusztáv egy hete megválasztott utódja, Schwezoff Dávid, a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatója korábban művésznéven transzvesztita előadóként tevékenykedett, egy másik néven is színészkedett, és jelenlegi nevén katolikus kántorként is működött.

Mindent egyszerre nem lehet.

Liberális értékrendünk szerint az egyéni boldogságkeresés része az, hogy valaki milyen nemi identitást választ. Ha valaki transzvesztitaként melegbárokban énekel, műsort vezet, és aktívan fórumozik mint ahogy azt  Schwezoff Dávid tette 2004-ben a Tudozsido.com, majd az atv.hu híradása szerint, az az ő dolga.

Zoltai Gusztáv utódja, Schwezoff Dávid, Carole Hore Mohn néven korábban transzvesztita show-kban lépett fel…

De ha ezek után, akár évekkel később, egy konzervatív vallásos közösség pénzügyeinek gazdája lesz, akkor az ember fölkapja a fejét. Igaz, liberálisként nem kifogásolja ezt sem.

Schwezoff Dávid BZSH ügyvezető igazgató megválasztása után elődjével, Zoltai Gusztávval. Fotó: MTI, Kallos Bea

Ha azonban megtudjuk azt is, hogy ugyanő korábban egy katolikus plébánia kántora is volt, akkor azért el kell gondolkodnunk. (Cikkünkben itt az alsógödi Szent István plébánia 2006 virágvasárnapi istentiszteletén készült fénykép (IMG_1105) volt látható, melyen Schwezoff Dávid kántorként közreműködött. A fényképet a Szent István plébánia felszólítására és jogi eljárás kilátásba helyezésére tekintettel eltávolítottuk. A fotó itt továbbra is megtekinthető. Schwezoff az 1105-ös számú kép mellett az IMG_1111-es képen is látható. A szerk.)

Végül hozzájön mindehhez egy 2000-ben készített kép, ahol hősünk még Csereklye Viktor néven látható a színészek között. Ami önmagában igazán rendben lévő dolog, de mindez együtt arról szól, hogy egy nemi identitását, nevét és vallási lojalitását is változtató személyről van szó.

Schwezoff Dávid, alias Csereklye Viktor a képen fent jobbról a második

Maga Schwezoff így ír múltjáról a cantoronline.net honlapon: „20 évesen olyan környezethez és légkörhöz kezdtem igazodni, amely 8 éven át meghatározta mindennapjaimat.  Habár szellemiségében és lelkileg nem azonosultam teljesen a számomra nem ideális életszemlélettel, mégis több éven át kerestem a boldogulás lehetőségét egy olyan világban, amely nem azonos az én értékrendemmel. 8 év elteltével tudtam szembenézni ezzel a lelki feszültséggel, és – noha véleményem szerint az életben minden helyzet tanítja az embert – korábbi életvezetési döntéseim hibáinak súlyával.”

Nem derült ki, de feltehető, hogy itt a transzvesztita életmódról van szó, amellyel tehát Schwezoff, elmondása szerint, 2007-ben szakított.

Mindez önmagában még mindig rendben lenne – de nem a konzervatív vallásos hagyományon alapuló zsidó hitközség és érdekképviselet ügyvezetői posztján. Aki ilyen sokszor cserélt identitást, annak további feltáratlan tények lehetnek a múltjában, melyekkel zsarolható, s ez vállalhatatlan kockázat ezen a poszton.

Az is rendben van, hogy valaki a tsuvá (megtérés) után őszintén elkötelezi magát a zsidó közösség mellett. Ám ebből nem következik, hogy – Zoltai Gusztáv bizalmasaként – ő a hivatott a magyar zsidóság vagyonával gazdálkodni. Főleg egy olyan közösségben, ahol a kontrollmechanizmusok igen csökevényesek.

Ami pedig a hitközséget illeti, melynek képviselői megválasztották, a következőt mondhatjuk:

A BZSH-Mazsihisz – mint rabbisága és vezetői számos alkalommal kinyilvánították – a középkori törvénykódex, a Sulchán Áruch alapján áll, mely igen szigorú szexuális normákat fogalmaz meg.

A budapesti rabbiságnak el kell döntenie, hogy tartja-e magát a Sulchán Áruch rendeleteihez – és akkor Schwezoff Dávidnak föltesz néhány kérdést – vagy végre új elvi állásfoglalást hoz a BZSH-Mazsihisz irányultságáról, mely nyitottabb a szexuális kisebbségek irányába is.

Ebben az esetben viszont méltóztassanak a progresszív (reform) zsidóság két közösségét is felvenni a BZSH-Mazsihisz szövetségi rendszerébe. Nyilvánítsák ki, hogy a nőket is beszámítják a legalább tíz főből álló imaközösségekbe. Nyilvánítsák ki, hogy a női rabbikat is egyenrangúnak tekintik férfitársaikkal. Hozzanak elvi állásfoglalást arról, hogy nem a Sulchan Aruch alapján állnak, hanem modernebb, a nyugati világban végiggondolt és bevett hitelvek alapján, ahogy más konzervatív zsidó közösségek a világban – mely konzervatív mozgalomhoz egyébként a neológ BZSH-Mazsihisz is tartozik.

 

Kapcsolódó cikk:

Heisler levele Tordaihoz: függesszék fel Schwezoffot

 

[popup][/popup]