Mérsékelt érdeklődés, kevés vita a Mazsihisz közgyűlésén

Írta: Vajda Noémi - Rovat: Politika

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 2024. május 12-én tartotta a közgyűlését.

A Mazsihisz vezetői a pulpituson (A fotók forrása a Mazsihisz facebook oldala)

A közgyűlést dr. Grósz Andor elnök nyitotta meg. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a kezdetkor jelen lévő szavazóképes képviselők száma 69 fő, így a közgyűlés határozatképes. A nyitóbeszéd megtartása előtt Sturovics Róbert elhunyt hittestvérre egy perce néma felállással emlékeztek a jelenlévők. A nyitóima után az elnök megtartotta beszámolóját. Beszélt arról, hogy egy éve történő megválasztása óta fő céljának azt tekintette, hogy a megválasztása előtti ígéreteit megtartsa, és a MAZSIHISZ működését konszolidálja, a szervezet egyházi jellegét megerősítse, az harmonikusan működjön és a szervezet pozícióját mind belföldön, mind pedig külföldön megszilárdítsa. Fontos feladatának tekinti, hogy a szervezeten belül fiatalítás jöjjön létre, és a XXI. század kihívásaival is meg tudjanak birkózni, és a MAZSIHISZ ne váljon súlytalanná. A vidéki hitközségekkel való kapcsolattartás az egyik olyan terület volt, amit az elnök külön kiemelt.

Elmondta, hogy a rabbitestületen belüli elnökválasztás történt, valamint a rabbik munkaszerződésének rendbetétele ügyében is tettek lépéseket. Beszélt továbbá arról, hogy az OR-ZSE működésével kapcsolatosan fontosnak tartják, hogy sikerüljön azon törekvésüket megvalósítani, hogy a rabbinövendékek fél évet Izraelben tanulhassanak, továbbá 4 új oktatóval erősödött az egyetem tanári kara. A kóser étkeztetés esetén szintén lépéseket tettek az ellátás kiszélesítése érdekében.

Az elnök elmondta, hogy rendkívül fontosnak tartja, hogy mint minden szervezet, a MAZSIHISZ is rendelkezzen jövőképpel, ezért készült a stratégiai terv, amelyre vonatkozóan a későbbiekben kell, hogy szavazzon majd a közgyűlés. Ami a fiatalok bevonását illeti, az elnök elmondta, hogy igen fontos feladat, hogy az ne csak szlogen legyen, hanem tényleges lépések is történjenek ezzel kapcsolatban. Ennek megfelelően létrejött a MAZSIHISZ Ifjúsági Osztálya 3+1 fő részvételével, akik közül az egyikük önkéntesként végzi a munkáját. Említést tett továbbá arról, hogy a Rumbach zsinagógában egyre több fiatal vesz részt a rendezvényeken, a hely kezd a fiatalabb generáció központjává válni, népszerű teltházas koncertek és előadások zajlanak. Az itt folyó munka miatt külön köszönet illeti Radnóti Zoltán főrabbit.

Az elnök beszélt arról, hogy a hívők számának bővítésére az egyik útnak a szekularizált zsidóság bevonását látják, és mivel a MAZSIHISZ a magyar zsidóság képviselője, ezeket az embereket is meg kell szólítani. Az egyházi jelleg erősítése fontos ugyan, de a teljes zsidóság érdekeinek a képviselete szükséges. Erősíteni kell továbbá a vidéki hitközségekkel való kapcsolatot, az elnök elmondta, hogy ennek érdekében saját maga is meglátogatta a vidéki közösségeket megválasztása óta. Említést tett a székesfehérvári imaterem felújításáról, a szegedi zsinagóga további restaurálásáról, valamint arról, hogy egyeztetéseket folytatott a bodrogkeresztúri önkormányzat képviselőivel.

Ami a politikát illeti, elmondta, hogy ugyan a MAZSIHISZ nem pozícionálja magát politikai terepen, a kormánnyal és az önkormányzatokkal az együttműködése folyamatos. Rendkívüli módon örvendetesnek nevezte a kormány antiszemitizmussal szembeni zéró toleranciáját, valamint azt a példamutató magatartást, amivel a nyugati államok közül szinte egyedülálló módon kiáll Izrael államáért. Aggodalmát fejezte ki viszont azzal kapcsolatban, hogy a vészkorszak és az azt megelőző események adott esetben torzított módon kerülnek bemutatásra, és elítélt minden olyan kísérletet, amely az akkori állam szerepének kisebbítését célozza. A volt iráni elnök magyarországi meghívásával és látogatásával kapcsolatban tiltakozását fejezte ki.

Említést érdemelt továbbá, hogy a kormánnyal történő tárgyalások során nagyon közel kerültek ahhoz, hogy a Zsidó Szeretetkórház rekonstrukciója befejeződjön, ennek támogatására ígéreteket kaptak, valamint jelezték, hogy az OR-ZSE – ahogy egyéb vallási felsőoktatási intézmények esetén már megtörtént – esetén is szükséges lenne egy felújítás, és a zsidó hitközség is megérdemelné ezt a jellegű támogatást. Erre, illetve a vidéki zsinagógák felújítására ígéreteket kaptak. Kaptak továbbá támogatást a Győri Zsidó Múzeumra és a Holokauszt 80 eseményeire is.

Az elnök a nemzetközi kapcsolatok fontosságát is hangsúlyozta, megemlítette látogatását az Egyesült Államokban, illetve Izraelben, továbbá, hogy tárgyalt a Zsidó Világkongresszus vezetőivel. A társegyházakkal való kapcsolatról az egyenlő tisztelet és távolságtartás szavával szólt, említést téve Erdő Péter bíborosnál tett látogatásáról. A kulturális életet illetően beszélt a Rumbach Zsinagóga fesztiválsorozatáról Bíró Eszter vezetésével, amely eseményei hatalmas sikert arattak. Említést érdemelt továbbá egy gyűjtőakció, amelynek nyomán kb. 17 millió Ft gyűlt össze egy izraeli kibuc támogatására, amelyet az elnök februári útján adott át.

Szavaz a közgyűlés

A sajtóval való kapcsolattartás terén még van hová fejlődni, mert ugyan történt előrelépés, de nem olyan mértékben, amilyben elvárható. Az elnök beszédének végén köszönetet mondott dr. Róna Ivánnak, dr. Kunos Péternek és Paszternák Tamásnak a munkájukért, akiknek nagy szerepük van abban, hogy a MAZSIHISZ kiegyensúlyozott gazdálkodása megvalósulhatott.

 

A második napirendi pont a MAZSIHISZ 2023. évi költségvetési zárszámadásának tárgyalása volt.

Dr. Kunos Péter elmondta, hogy a költségvetés stabil, biztonságos alapokon nyugszik, a szervezet rendelkezik tartalékokkal, és nehezebb időben sem okozna gondot a működés fenntartása. Elmondta, hogy a legnagyobb bevételt a turizmus hozta, vezetőségi döntés alapján megtörtént a balatonfüredi üdülő rendbehozatala, és mivel plusz bevételek is érkeztek, így tartalék bevonására nem volt szükség. A kiadásokat illetően ismertette, hogy a legnagyobb tételt ezek közül a bérköltség jelentette, és a gazdasági helyzet miatt kétszer is emelésre került sor. Létrehozták a házi gondozás 60 fős keretét, amelynek későbbi emelésére fognak törekedni. Említést érdemelt továbbá, hogy a biztonságra összevontan majdnem 600 millió Ft-ot költöttek, de ezek olyan költségek, amelyeket sosem szabad kidobott költségnek tekinteni.

Dr. Balogh Pál a számvizsgáló bizottság elnöke tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy az SZB 2024. március 4-én megvitatta a költségvetést, és ennek alapján kéri annak elfogadását és a felmentvény megadását.

Dr. Róna Iván elmondta, hogy örömmel veszi, hogy a munkájukat elismerik, és köszönetet mondott a műszaki és biztonsági személyzetnek, akik a hibamentes működéshez hozzájárulnak.

Felvetés érkezett az elfogadás előtt, hogy az elnökség tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a vidéki temetők fenntartására fordítható összeg, amely jelentős mértékben csökkent, ne olyan zsidó szervezetekhez kerüljön, akik nem rendelkeznek temetővel. Az elnök megköszönte a felvetést, és elmondta, hogy azt jelezni fogják a kormányzati tárgyalások során.

Ezt követően a MAZSIHISZ közgyűlése 77 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett a MAZSIHISZ 2023. évi költségvetési zárszámadását elfogadta, és a felmentvényt az ügyvezető igazgató és az elnök részére megadta.

 

Ezt követően a MAZSIHISZ tisztségviselőinek: ügyvezető igazgatójának, vezetőségi tagjainak megválasztása következett.

Róth László ismertette, hogy az ügyvezető igazgatói posztra az egyetlen jelölt dr. Kunos Péter, helyben jelölt megnevezésére nem került sor. A jelenlévők 81 igen és 8 érvénytelen szavazat mellett dr. Kunos Pétert választottak a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatójának.

Dr. Kunos Péter megválasztását követően köszönetet mondott, majd elmondta, hogy két évre tervezi hivatalát, és tervei között szerepel ezt követően a posztról való lemondása. Biztatásul kifejtette, hogy bárki, aki a posztra lépni kíván utána, forduljon hozzá bizalommal, nagyon szívesen segíti ebben.

Ezt követően került sor a két megüresedett vezetőségi hely betöltésére. Az egyik jelölt esetén már az első választási forduló sikeres volt, 51 szavazattal Sugár Juditot (Szombathely) választottak a képviselők, a másik hely esetében ismételt szavazásra került sor, ahol 68 érvényes és 1 érvénytelen szavazattal Memon Katalint (Újpesti körzet) választották az egybegyűltek.

Vezetőségi tagokat választ a közgyűlés

A jelölőbizottság egyhangúlag 5 szavazattal megállapította, hogy a titkos választás mindkét fordulója érvényes és eredményes volt.

A Közgyűlés ezt követően megemlékezett Kardos Péter főrabbi 88. születésnapjáról, valamint mindenki figyelmét felhívták, hogy helyi szinten igyekezzenek az 1%-os felajánlások fontosságára felhívni a figyelmet, hogy a tavalyi 12 ezer körüli számot idén túlszárnyalhassuk.

 

A MAZSIHISZ Stratégiai Programját dr. Németh Tamás ismertette az egybegyűltekkel.

Elmondta, hogy egy sokszínű, 15 fős csapat állt össze a stratégia megalkotására, mivel fontosnak tartották, hogy a szervezeti értékeket meghatározzák, hiszen minden szervezet számára létfontosságú, hogy jövőképpel rendelkezzen. Szükséges, hogy legalább 10-15 éves távlatban láthassuk magunkat. Ennek megvalósítására 4+1 stratégiai irány, illetve cél került meghatározásra. Elmondta, hogy a célok éves felülvizsgálata szükséges, amelyre vonatkozóan indikátorokat helyeztek el a tervben. Utalt arra, hogy a stratégia maga 29 oldal, de ennél részletesebben nem ismertette a programot.

Felvetés érkezett a tervvel kapcsolatban a közönség tagjai közül, hogy szükséges lenne, hogy egy ilyen stratégia megalkotásában nők is részt vegyenek, mivel ahhoz jelentős mértékben hozzá tudnának tudásukkal és szociális érzékenységükkel járulni. Érkeztek továbbá felvetések a stratégia hiányosságait illetően (hiányzó szervezeti ábra, a MAZSIHISZ szociális tevékenysége említésének, valamint a pénzügyek hiánya), amelyre dr. Németh Tamás elmondta, hogy véleménye szerint ezen területek nem egy stratégiai terv részét kell, hogy képezzék. Továbbá volt, aki nehezményezte, hogy a tervezet megvizsgálására adott határidő túl rövid volt. Felvetődött, hogy adott esetben a terv további finomítása lenne szükséges, de azt is megállapították a résztvevők, hogy nem lenne jó még időt veszíteni azzal, ha a tervet most nem fogadnák el. Dr. Németh Tamás elmondta, hogy minden reflexiót nagyon szívesen fogadott, és azokat mindenképp be fogják építeni a továbbfejlesztett tervbe.

dr. Németh Tamás stratégiát ismertet

A közgyűlés ezután megállapította, hogy a képviselők eltávozása miatt határozatképtelenné vált, így ezzel kapcsolatos szavazásra nem került sor.

Dr. Grósz Andor elmondta, hogy ettől függetlenül haladnak tovább ezen az úton, és a stratégia kialakítása folytatódik. A felvetésre, hogy esetleg egy Zoom-on megtartott közgyűlésen fogadja el a közgyűlés azt, azt válaszolta, hogy megvizsgálják ennek a lehetőségét. Arra a felvetésre, hogy miért nem használnak szavazógépet a folyamatok meggyorsítására, elmondta, hogy annak anyagi vonzatai olyan magasak, hogy azt nem engedheti meg a MAZSIHISZ magának, mivel annak használatára csak évente 2-3 alkalommal lenne szükség. Felvetődött annak a lehetősége is, hogy ezt kiválthatná a közgyűlés azzal, hogy csak bérleti konstrukcióban használna venné azt igénybe. Az elnök elmondta, hogy meg fogják vizsgálni ezt a kérdést.

A következő napirendi pontot dr. Kilián Tibor ismertette, a Gyulai Rabbiház Projekthez kapcsolódó ingatlan illetőség átruházására vonatkozóan. A Gyula, Bartók Béla u. 1. sz. alatt található leromlott, használaton kívüli ingatlan korábban a rabbi házaként funkcionált, de a hitközség megszűnte után romlásnak indult. Az önkormányzat egy EU-s forrás segítségével fel tudná újítani az ingatlant, és az interaktív múzeummá és emlékhellyé válhatna, azonban erre csak akkor van lehetőség, ha az ingatlan többségi tulajdonosává az önkormányzat válik. Az önkormányzat kész az ingatlan átvételére, amelyen a MAZSIHISZ haszonélvezeti joga fennmaradna. A múzeum szakmai tartalmáért Toronyi Zsuzsanna lenne a felelős, továbbá kikötnék a szerződésben, hogy a fenntartásba más felekezet nem vonható be. Mivel ez kérdés nem várhat fél évet, az elnök tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy erre vonatkozóan próbálnak valami megoldást találni (akár írásos szavazás, akár egy Zoom-on tartott közgyűlés formájában). Felvetődött annak kérdése, hogy milyen garanciát kap a MAZSIHISZ, hogy később is zsidó emlékhelyként fog működni. Az előterjesztő elmondta, hogy 50 éves haszonélvezeti jog kerül kikötésre a szerződésben, valamint természetesen az elállási jog sem marad ki abból. A kérdésre, hogy jelenleg műemlékvédelem alatt áll-e az ingatlan, nemleges volt a válasz.

A következő napirendi pont a Mosonmagyaróvári Zsidó Hitközség megváltozott adatainak átvezetése volt, amelyre vonatkozóan azt a tájékoztatást kapták a jelenlévők, hogy ez egy technikai kérdés mindösszesen, mivel a hitközség címe megváltozott, így annak átvezetése szükségessé vált.

A 7. napirendi pont az Alapszabály 45. §-nak módosítása volt Fridmann Tamás javaslata alapján, mely szerint a képviselői (küldötti) jogok ne csak személyesen, hanem meghatalmazott útján is gyakorolhatók legyenek. Fridmann Tamás elmondta, hogy az a javaslat, ami előterjesztésre került, nem egyezik meg azzal, amelyet ő előterjesztett, ezért kérte, hogy azt a későbbiekben, a szavazás előtt módosítsák. Az ő javaslata arra irányult, hogy főleg a vidéki hitközségek esetén, ahol adott esetben csak 1 képviselő van, egészségügyi vagy egyéb akadályoztatás esetén legyen lehetőség meghatalmazott útján való képviseletre. Mivel a vidéki hitközségek nagyon alacsony létszámmal, és gyakran idős tagsággal működnek, ez adott esetben a hitközségek eltűnéséhez is vezethet. Az elnök elmondta, hogy ez szerinte is nagyon fontos kérdés, és ennek megoldására a vidéki vezetőket össze fogja hívni, hogy megtalálják erre a legjobb megoldást.

Az utolsó napirendi ponthoz nem érkezett felvetés, így az elnök javaslatára a jelenlévők 1 perces néma felállással emlékeztek Jom Hazikaron napjára, majd a közgyűlés záróimával zárult.

[popup][/popup]