„…méltóztassék az elkobzott zsidóbútorokból… szervezetünk részére juttatni”

Írta: Szombat - Rovat: Holokauszt, Politika, Történelem

A Hócipő megszerzett és nyilvánosságra hozott két dokumentumot, amelyeken többek közt a jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás apja, Sulyok László aláírása olvasható. Az 1944 júniusában kelt két kérvény „zsidólakást” és „zsidóbútorokat” igényel a  Magyar Nemzeti Szocialista Párt Székesfehérvári Szervezete számára. A két levél keltének napján, június 9-én a székesfehérvári zsidók még deportálásukat várták a helyi téglagyárban.

A Hócipő-ben megjelent cikket a hvg.hu summázta.

Polgármester Ur! Alulírottak, a Magyar Nemzeti Szocialista Párt Székesfehérvári Szervezete nevében kérjük, méltóztassák párthelység céljára megfelelő lakást kiutalni. Kérjük a Váradi Imre és Bloch Sándor zsidók tulajdonában lévő Nádor utca 16. számú házban a Hungária Kávéház fölötti I. emeleti helyiségeket (volt Váradi lakás) pártunk részére átengedni. Székesfehérvár, 1944. évi junius hó 9-n.

Ezt a levelet küldte Sulyok Tamás köztársasági elnök édesapja, Sulyok László a Hócipő cikke szerint 1944. június kilencedikén a székesfehérvári polgármesternek. A polgármesternek szóló levelet Sulyok László első helyen írta alá, ügyvédként és szervezetvezetőként. Aláíróként szerepel a levélben Márkus József, a Trieszti Általános Biztosító helyi fiókvezetője, Juhász Gyula városi számvizsgáló, valamint Marschall Rafael ciszter gimnáziumi tanár is. Utóbbi az, akiről 1950-ben több tanú azt vallotta, hogy ő írta azt az 1944-es cikket, amely 1944. június 17-én jelent meg a Fejérmegyei Napló címlapján Sulyok aláírásával. A cikk címe Zászlóbontás volt, Sulyok ezt a Magyar Nemzeti Szocialista Párt (MNSZP) Fejér megyei vezetőjeként jegyezte, és nyílt náci propagandát tartalmazott.

A polgármester a kérelemnek eleget tett.

Ugyanaznap kelt levelükben a helyi nemzeti szocialisták „zsidóbútorokat” is igényeltek irodájuk számára.

„…méltóztassék az egyidejüleg kért párthelység berendezése céljára az elkobzott zsidóbútorokból megfelelő számú szekrényt, íróasztalt, székeket, írógépet, telefont, irodaberendezési tárgyakat szervezetünk részére juttatni”.

A párt ezen kérelme ugyancsak teljesült.

A magyar nyilvánosságot széles körben foglalkoztatta Sulyok Tamás apjának ügye, miután a köztársasági elnök – akkor még, mint legfőbb ügyész – azt nyilatkozta a kolozsvári Krónika című lapnak, hogy apját a kommunista hatóságok üldözték és halálra ítélték. Apjának nemzeti szocialista múltjáról nem tett említést.

[popup][/popup]