Melegjogok – ortodox kérdések

Írta: Kalcsics Ildikó - Rovat: Politika

Az ortodox zsidóság Amerikában és másutt is ellenzi az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot, s ezzel együtt természetesen az ilyen házasságot is. Az amerikai ortodoxia ugyanakkor tiszteletben tartja az alkotmányt, amely védi az egyének emberi jogait és szabadságát. Éppen ezért az Egyesült Államokban nemrégiben meghozott legfelsőbb bírósági döntés teljesen új kérdéseket vet fel, amelyek aggasztják az ortodox zsidó, és más, hagyományos felfogású felekezeteket.

White-House-in-Rainbow-Colours-for-Gay-Movement-BellaNaija

A szivárványszínben kivilágított fehér Ház a Legfelsőbb Bíróság döntése után

Az amerikai ortodoxia legnagyobb ernyőszervezete, az Orthodox Union (OU) még a bírói döntés napján nyilatkozatot adott ki. Ebben leszögezte hagyományos álláspontját a házasság intézményéről egyfelől, az emberi jogok tiszteletéről másfelől, ezután pedig kifejezte aggodalmát: vajon az új jogszabály nem jelent-e majd fenyegetést a más meggyőződésű emberek vallás- és lelkiismereti szabadságára nézve?

Nyilatkozatukban a következőképpen teszik fel a kérdést:

„…közösségünk és más hagyományos hitközösségek számára a következő kritikus kérdés az, hogy az amerikai jog vajon továbbra is fenntartja és képviseli-e a vallásszabadság és a vallási sokszínűség elveit. Vajon a mai döntés és az LMBT-kisebbség polgári jogait garantáló törvények megfelelő biztosítékokat és mentesítéseket nyújtanak-e azon intézmények és egyének számára, akik – vallási meggyőződésüknek megfelelően – nem támogathatják az azonos neműek házasságát.”

A döntéshez vezető Obergefell kontra Hodges* per április 28-i tárgyalásán Scalia bíró megkérdezte a felpereseket képviselő Mary L. Bonauto ügyvédnőtől, hogy a homoszexuális házasság alkotmányos joggá tétele következtében a vallási közösségek lelkészei kötelesek lennének-e azonos nemű párokat összeadni. Erre az ügyvédnő nemmel felelt. Ugyanakkor a kormányt a Legfelsőbb Bíróság előtt képviselő Donald B. Verrilli egy másik, hasonló kérdésre már nem tudott ilyen egyértelmű választ adni. Eszerint nem kizárható, hogy, például, egy olyan vallási intézmény, amely házaspároknak is kínál szállást, köteles lesz ugyanezt az azonos nemű pároknak is megadni.

supreme-justices-exlarge

A melegházasság mellett 5:4 arányban állást foglaló Legfelsőbb Bíróság

A demokratikus jogok fontosságának hangsúlyozása után az Orthodox Union nyilatkozata leszögezi:

„a polgárok egy csoportjának jogai nem érvényesülhetnek olyan áron, hogy az más polgárok jogait csorbítja”.

Az OU ezért felhívást tett közzé, hogy számos állam példáját követve – melyek már beépítették a melegházassággal kapcsolatos rendeleteikbe a vallásszabadság védelmét – mindenhol tegyenek lépéseket ennek biztosítására.

A fenti per tárgyalásán hangzott el az a kérdés is, hogy vajon egy vallási iskola elveszítheti-e adómentes státuszát, ha nem támogatja a melegházasságot. Verrilli főügyész-helyettes őszinte választ adott: „Nem tagadom, hogy ez felmerülhet”. A melegházasságot ellenzők táborához tartozó John Roberts főbíró pedig hozzátette: “Nehéz kérdések vetődnek fel, amikor a hívő emberek vallásgyakorlása konfliktusba keveredik a melegházasság új jogával. Igen valószínű, hogy ilyen és hasonló viták hamarosan a bíróságok elé fognak kerülni”.

Az Orthodox Union mellett számos más zsidó szervezet is felemelte hangját a döntés kapcsán. Abba Cohen, az Agudath Israel of America washingtoni irodájának vezetője „vészjósló” jelnek nevezte az ítéletet, s azt mondta: „Amikor az emberekben az az érzés keletkezik, hogy a vallásos nézetek bigottak, s ezért becsmérlik azokat, a követőiket pedig csak a másodrendű állampolgár státuszára tartják érdemesnek – nos, az ilyen légkörben már nem lehet tudni, hogy az embereknek milyen hátrányokat és korlátozásokat kell elszenvedni”.

gay-marriage-protest

Tüntetés a melegházasság ellen

Nyilatkozatukban aggodalmukat fejezték ki, hogy a hozzájuk hasonló ortodox szervezeteknek erkölcsi elítéléssel vagy más negatív következményekkel kell szembenézniük, ha nem lesznek hajlandóak áthágni a hitük parancsait, vagy akár ha csupán nyilvánosan tanítják és védelmezik azokat.

Míg egyes zsidó szervezetek, illetve a döntést megszavazó jogászok eltúlzottnak tartják a fenti félelmeket, s úgy vélik, az alkotmány meglévő passzusai elegendő védelmet nyújtanak a vallás szabad gyakorlásához, az ortodox, illetve a hagyományos értékeket képviselő oldal szerint ez nem így van.

gay pride day San Francisco

Gay pride day New Yorkban

Nathan Lewin jogászprofesszor „A vallási kisebbségek a Legfelsőbb Bíróság pereiben” címmel tart szemináriumot a Columbia Egyetem jogi karán, és 28 ügyet képviselt már a testület előtt. Lewin úgy véli: az intézmények és vallási szervezetek elleni korábbi szankciókból ítélve – mint például az 1983-as Bob Jones-per**, vagy a Bush-adminisztráció idején zajlott pályázati vita*** – azonnali kongresszusi intézkedésre van szükség azon személyek jogi státuszának védelmében, akik lelkiismereti és/vagy hitbeli okokból ragaszkodnak a házasság hagyományos definíciójához, mely szerint az két különnemű fél között létrejövő intézmény.

A kongresszusnak Lewin szerint olyan törvényt kell hoznia, amely kimondja, hogy sem egyes személyek, sem vallási szervezetek nem marasztalhatók el azért, mert – bona fide vallási meggyőződésüket gyakorolva – megtagadják, vagy nem mozdítják elő az azonos neműek házasságát elismerő bírói döntés gyakorlati megvalósítását.

Nathan-Lewin

Nathan Lewin

 

* Az Obergefell kontra Hodges az a konkrét ügy, melynek ítéletében az amerikai Legfelsőbb Bíróság 5:4 arányban kimondta a homoszexuális házasságok elismerésének követelményét mind az ötven állam vonatkozásában.

** A Bob JonesUniversity, egy protestáns magánegyetem 1983-ban elvesztette adómentes státuszát, miután a Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy az etnikumok közötti („interracial”) randevúzás itt gyakorolt tilalma az egyetem közhasznú státuszával összeegyeztethetetlen. A döntést tízévi költséges pereskedés előzte meg.

*** A pályázati vita George W. Bush elnöksége alatt bontakozott ki annak kapcsán, hogy a térítéssel foglalkozó vallási szervezetek programjai részesülhetnek-e a kormányzat részéről a vallásos drog-rehabilitációs kezdeményezéseknek nyújtott támogatásban.

A Jewish Press és a Times of Israel cikkei1, 2, 3 nyomán

Címkék:Legfelsőbb Bíróság, melegházasság, melegjogok, ortodoxia

[popup][/popup]