Mazsihisz közgyűlés: elfogadott költségvetés, vita az egyházak közös nyilatkozatáról

Írta: Szombat - Rovat: Belpolitika, Politika

Heisler András elnöki beszámolója, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) 2022-es költségvetésének megvitatása és elfogadása, valamint ingatlanügyek megtárgyalása szerepelt a Mazsihisz mai, online megrendezett közgyűlésén, ahol vita alakult ki a több egyház által a házasság szentségéről és a férfi-nő kapcsolatról közelmúltban aláírt, és a Mazsihisz által is jegyzett közleményről.

Heisler András Mazsihisz elnök egy korábbi közgyűlésen

“Megújult a kapcsolat a kormánnyal” – szól a mazsihisz.hu beszámolója.

“Az első napirendi pont keretében elnöki bevezetőjében Heisler András a legutóbbi, májusi közgyűlés óta eltelt időszakról többek között kifejtette: megnyílt az állami forrásból felújított Rumbach zsinagóga, átadták a Szeretetkórház új szárnyát, kiemelte továbbá a Ferenc pápával való, történelmi léptékű találkozást. Az elnök kitért rá, hogy a pandémia ellenére számos rendezvényen, konferencián, nemzetközi tárgyaláson képviseltette magát a Mazsihisz, amely szinte napi kapcsolatban van számos nyugat-európai ország, valamint Izrael és az USA nagykövetségével.

Hozzátette: megújultak a kapcsolatok a magyar kormánnyal, a Mazsihisz vezetése találkozott többek között Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, Gulyás Gergely miniszterrel, számos alkalommal Szalay-Bobrovniczky Vince államtitkárral, Kövér László házelnök meghívásának eleget téve pedig a Mazsihisz ott volt az idei ’56-os állami megemlékezésen.

Mint mondotta, következetes magatartást tanúsított a Szövetség a megtámadott örökjáradék ügyében, ennek következtében ez a kérdés szerinte lekerült a napirendről. Heisler András kiemelte: sikeres volt a Goldmann Tamás és munkatársai által szervezett szociális konferencia, amelyen részt vett a szociális szakma krémje.

Az elnök szólt a Szövetséget megterhelő belső széthúzásról, amely szerinte gyöngíti a Mazsihiszt, holott a szervezet számára a béke megteremtése a legfontosabb. Annál is inkább, mert a Mazsihisz Vezetősége deklarálta: a vezetés a békés együttműködésben érdekelt és a Mazsihisz Vezetősége számára minden rabbi egyaránt fontos. Az elnöki beszámolót a közgyűlés elfogadta.

Megvan a jövő éi büdzsé és lesz béremelés

A második napirendi pont a 2022-es költségvetés megtárgyalása és megvitatása volt, ennek keretében dr. Kunos Péter ügyvezető igazgató elmondta: az örökjáradék mértéke emelkedett, a turisztikai bevitel azonban a korábbinak az egyharmadát éri el, ennek kapcsán jövőre 750 milliós nettó bevétellel számolnak. Hozzátette: mivel a szervezetnél két éve nem volt béremelés, jövőre 8-9 százalékos béremelést irányoznak elő májusig. Dr. Kunos Péter azt mondta: ha minden a tervek szerint alakul, akkor a Mazsihisz számottevő tartalékkal tudja zárni a következő évet. Paszternák Tamás gazdasági vezető mindehhez azt tette hozzá: 2022-ben szeretnének anyagilag  segíteni a vidéki hitközségeknek a működési támogatások tekintetében, s erre meg fogják találni a megfelelő megoldást.

Kunos Péter

Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) elnöke kifogását fejezte ki az említett turisztikai bevételnek a Mazsihizs és a BZSH közötti felosztásával kapcsolatban. Az új elosztási arány ugyanis a BZSH elnöke szerint hátrányosan érinti a BZSH-t, mivel a 750 millióra tervezett turisztikai bevételt alapul véve 130 milliós bevételkieséssel kell számolnia a BZSH-nak. Mester Tamás hangsúlyozta: ez az elosztási arány nem szolgálhat a jövőre nézve precedensként, majd a közgyűlést arról tájékoztatta, hogy a BZSH-nak jövőre 335 millió forintot kell a tartalékok terhére bevonnia, s ezzel rohamosan csökken a BZSH tartaléka.

A napirendi ponthoz Tamás Péter nyújtott be írásban e hét pénteken 12 módosító javaslatot, ezzel kapcsolatban a közgyűlés úgy határozott: a beterjesztett módosító javaslatokat nem kívánja egyenként megtárgyalni, azokról nem kíván egyenként szavazni, de a tesület arra kéri az ügyvezetést, hogy a Tamás Péter által beterjesztett javaslatok teljesíthetőségét vizsgálja meg a jövő év első negyedévében.

A közgyűlés úgy határozott: a Mazsihisz 2022. évi költségvetését – az írásbeli előterjesztésnek megfelelően – elfogadja.

Ingatlanügyek Pesten és Mátészalkán

A következő napirend a aktuális ingatlanértékesítési ügyek megtárgyalása volt.A pesti Victor Hugo utcai beruházás kapcsán a közgyűlés úgy határozott:  a testület – egy 2019. január 31-i vezetőségi határozatnak megfelelően – pótlólag jóváhagyja a Mazsihisz (mint eladó) és a BZSH (mint vevő) között a Victor Hugo utca 24/a. III/2. szám alatti ingatlan eladására irányuló szerződést.

E napirend keretében tárgyalta meg a közgyűlés a mátészalkai zsinagógával kapcsolatos előszerződést, amely a helyi önkormányzat által tervezett zsinagóga-fejlesztéshez szükséges telekmegosztási szándékról szólna. A mátészalkai zsinagóga használati jogát a Mazsihisz 1998-ban adta át 99 évre a mátészalkai önkormányzatnak, a szóban forgó telek csaknem 2360 négyzetméteres.

A mátészalkai önkormányzat említett fejlesztési szándékának az adott lökést, hogy idén odalátogatott Jamie Lee Curtis hollywoodi színésznő, aki bejelentette: amennyiben a város valamilyen formában támogatást tud szerezni a zsinagóga fejlesztéséhez, akkor ő maga is kezdeményezi egy pénzügyi alap létrehozását a helyi zsinagóga felújítására, mivel magyar zsidó felmenői Mátászalkához kötődtek.

A közgyűlés ennek kapcsán azt a határozati javaslatot fogadta el: a testület felhatalmazást ad a mátészalkai önkormányzattal kötendő, a vezetőség által előzetesen jóváhagyandó megállapodás megkötésére. Így a zsinagógán kívüli, majdan önálló helyrajzi számmal jelölt telket a Mazsihisz jelképes – legfeljebb 200 ezer forintos árért –  eladja az önkormányzatnak, de ha az ígért fejlesztések 2027 végéig nem valósulnak meg, akkor a Mazsihisz – az eladási áron – visszavásárlási joggal élhet.

Vállalhatatlan mondat

A közgyűlés végén dr. Frölich Róbert országos főrabbi kifogásolta, hogy a több egyház által a házasság szentségéről és a férfi-nő kapcsolatról közelmúltban aláírt, és a Mazsihisz által is jegyzett közleménybe belekerült egy olyan vállalhatatlan mondat, amely a neki és a Radnóti Zoltán főrabbinak előzetesen véleményezésre megküldött  tervezetben nem szerepelt.

Frölich Róbert

Az országos főrabbi által kifogásolt mondat ez volt: „A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja”. Ez a mondat az országos főrabbi szerint sértő, kirekesztő azokra nézve, akik nem élnek házasságban, ez az állítás továbbá ellentétes a zsidóság értékrendjével, hagyományaival, tanításával.

Válaszában Heisler András azt mondta: ezt a kritikát, mivel ő írta alá a nyilatkozatot, vállalja és elismeri, a saját hibájának tudja be, hogy e mondat fölött a sok egyeztetés és módosítás után már elsiklott a figyelme. Hozzátette: egyetért az országos főrabbi kritikájával, de megjegyezte, hogy a közlemény végső formáját nem a Mazsihisz, hanem a katolikus egyház adta ki. Az elnök  hangsúlyozta: a Mazsihisz korábban éppen azzal a céllal adott ki közleményt, hogy minden megkülönböztetett, démonizált közösséggel szolidaritást vállaljon a humánum és az emberség jegyében. Mint felidézte: „a Mazsihisz vallja, hogy emberek csoportját nem helyes tisztátalannak minősíteni, nem szabad megkülönböztetni és különösen kriminalizálni csupán orientációja, identitása, boldogságkeresése okán, és hiszi, hogy az ilyen minősítések rombolják a társadalmi kohéziót, a közös térhez való tartozás érzését” – fogalmaz a közgyűlési beszámoló.

[popup][/popup]