Lengyelország: vita a történelem-hamisításról és a holokauszt-oktatásáról

Írta: Monika Koszyńska - Rovat: Külpolitika, Politika

“Lengyelország elmúlt évben hatalomra került kormánya arra törekszik, hogy a holokauszt körüli események gyermekeknek történő tanításában a lengyeleket kizárólag hősöknek vagy áldozatoknak mutassák be, akik segítették a gyengéket, jó szomszédságot ápoltak a nemzetiségi kisebbségekkel és gondoskodtak róluk” – írja a lengyel holokauszt oktatási szakértő. Kétezer tanár írt alá petíciót a témában, melyet szintén közlünk.

Monika Koszynska

Monika Koszyńska

Lengyelország elmúlt évben hatalomra került kormánya arra törekszik, hogy a holokauszt körüli események gyermekeknek történő tanításában a lengyeleket kizárólag hősöknek vagy áldozatoknak mutassák be, akik segítették a gyengéket, jó szomszédságot ápoltak a nemzetiségi kisebbségekkel és gondoskodtak róluk.

Ez azonban a fantázia szüleménye. Egyetlen nemzet sem állíthatja magáról ezt. Mi több, a történészek – köztük főleg lengyelek – dokumentálták, hogy az ország nácik által megszállt területén – elsősorban kisvárosokban és falvakban – lengyelek voltak a pogromok elkövetői. 1941-ben Jedwabne településen felgyújtották a pajtát, ahová 300 zsidó menekült, és mindnyájan benn égtek. Már a háború után 1946-ban Kielce városában 40 zsidó menekült és otthonába visszatérni kívánó holokauszt túlélő lett pogrom áldozata. Utóbbi atrocitás is szerepet játszott abban, hogy a megmaradt zsidók nagy része elhagyta az országot.

Anna Zalewska miniszterasszony azonban televíziós interjúban kijelentette, hogy a pogromokért nem a lengyelek, hanem bizonytalan származású egyének viselik a felelősséget.

Elmúlt évi hatalomra kerülését követően az Jog és Igazság Pártja saját embereit helyezte felelős politikai pozíciókba, és megszabadult a másként gondolkodóktól. A jelenkori történelem kutatásáért és oktatásáért felelős Nemzeti Emlékezet Intézete újonnan kinevezett igazgatója parlamenti meghallgatása során azt állította, hogy a jedwabnei pogromot a németek követték el.

Jedwabne pogrom emlkékmű

Jedwabne: a pogrom áldozatainak emlékműve

Tudósok szerte a világban tiltakoznak az ilyen kijelentések ellen. Még ennél is fontosabb azonban, hogy lengyel tanárok egy csoportja az alábbi nyílt levélben foglalt állást a kérdésben. A nyilatkozat széles visszhangra talált a lengyel médiában és része lett az iskolai tananyag megváltoztatása körül folyó jelenlegi vitának. Eddig mintegy kétezer tanár írta alá.

Lengyel tanárok nyílt levele az ország legújabb kori történelmének manipulálásáról:

“A nevelés legfontosabb szempontjai az alapos tudás és tisztelet az emberek irányában. Ezek főleg a történelem, elsősorban is az olyan események tanításával alakíthatók, amelyek vízválasztót jelentenek az emberiség történetében, és hatással vannak a jelenre. A zsidó nép holokausztja ilyen esemény volt. Példa nélkül álló és tragikus esemény, amelynek bemutatása és oktatása gondos körültekintést és megfontoltságot igényel.

Mi, tanárok, akik bizalmi állásban folytatjuk tevékenységünket, mélységes aggodalommal fogadtuk magas rangú állami tisztviselők kijelentéseit az ország történelmének háború alatti és utáni történéseiről.

Anna Zalewska művelődési miniszter egyik nyilvános megnyilvánulása során nem volt hajlandó világos választ adni arra a kérdésre, hogy kik voltak a zsidók elleni jedwabnei és kielcei pogromok elkövetői. Ezzel megkérdőjelezte a történészek és kutatók álláspontját, akik egyértelműen kimutatták lengyelek felelősségét ezekben az atrocitásokban.

Ugyancsak elképesztőnek tartjuk Dr. Jarosław Szarek, a Nemzeti Emlékezet Intézete újonnan kinevezett igazgatójának nyilatkozatát. Véleménye szerint a jedwabnei gyilkosságért kizárólag a németek a felelősek. (Az intézmény kulcsszerepet igyekszik játszani a történelem oktatásában.)

Tanárként igyekszünk tudásunkat csiszolni és pedagógiai készségünket szélesíteni a holokausztról szóló oktatás területén abból a célból, hogy diákjainkból Lengyelország, Európa és a világ öntudatos polgárait neveljük. Munkánk a világ számos oktatási intézményében és kutatóintézetében talált elismerésre. Ezért is hatott meglepőnek a Nemzeti Emlékezet Intézete elnökségére pályázó Dr. Marek Chrzanowski kijelentése, aki nyíltan beismerte, hogy a lengyel zsidók megsemmisítéséről csak hiányos tudással rendelkezik, és képtelen a témakör tanítására.

Úgy gondoljuk, hogy az ilyen és ehhez hasonló kijelentések a történelem manipulálására irányulnak. Nevelő tevékenységünkben azon felelősségérzet által vezérelve, hogy történelmileg pontos tudást közvetítsünk munkánkban, nincs kétségünk afelől, hogy a jedwabnei és kielcei gyilkosságokat lengyelek követték el. Tudatosan vállaljuk, hogy diákjainknak bemutatjuk nemzetünk történetének ezt a nehéz és fájdalmas fejezetét. Minden olyan cselekedetet ellenzünk, ami ellentmond a megalapozott tudásnak és nyilvánvalóan a történelmi tények eltorzítására törekszik. A tények iránti ragaszkodásra és tiszteletre hívunk fel, hogy az adott korszakról szóló kijelentéseket a megfontoltság vezérelje. A tudósok és tanárok szigorúan tudományos eredményeit illetve pedagógiai vívmányait tilos mellőzni.”

A szerző a Polin Múzeum oktatási osztályának munkatársa, a USC Shoah Alapítvány lengyelországi képviselője.

A cikk forrása

                                                                                                           Bassa László fordítása

[popup][/popup]